EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 2b84e8c8-4727-11ec-91ac-01aa75ed71a1

Consolidated text: Rozhodnutí Rady ze dne 20. října 2009, kterým se Polské republice povoluje použít opatření odchylující se od článku 287 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (2009/790/ES)

02009D0790 — CS — 11.10.2021 — 005.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 20. října 2009,

kterým se Polské republice povoluje použít opatření odchylující se od článku 287 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty

(2009/790/ES)

(Úř. věst. L 283 30.10.2009, s. 53)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

 M1

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 4. prosince 2012,

  L 338

27

12.12.2012

 M2

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2015/1173 ze dne 14. července 2015,

  L 189

36

17.7.2015

►M3

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2016/2090 ze dne 21. listopadu 2016,

  L 324

7

30.11.2016

 M4

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2018/1919 ze dne 4. prosince 2018,

  L 311

32

7.12.2018

►M5

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2021/1780 ze dne 5. října 2021,

  L 360

122

11.10.2021
▼B

ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 20. října 2009,

kterým se Polské republice povoluje použít opatření odchylující se od článku 287 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty

(2009/790/ES)▼M3

Článek 1

Odchylně od článku 287 směrnice 2006/112/ES se Polské republice povoluje osvobodit od DPH osoby povinné k dani, jejichž roční obrat nepřesahuje ekvivalent částky 40 000  EUR v národní měně při kurzu platném ke dni jejího přistoupení.

▼M5

Článek 2

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. ledna 2010 do 31. prosince 2024.

▼B

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno Polské republice.

Top