EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document E2005C0319

2005/319/: Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 319/05/KOL ze dne 14. prosince 2005 o změnách k rozhodnutí sboru č. 195/04/KOL o prováděcích ustanoveních uvedených v článku 27 části II protokolu 3 Dohody mezi státy ESVO o zřízení Kontrolního úřadu a Soudního dvora

OJ L 113, 27.4.2006, p. 24–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/319(2)/oj

27.4.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 113/24


ROZHODNUTÍ KONTROLNÍHO ÚŘADU ESVO

č. 319/05/KOL

ze dne 14. prosince 2005

o změnách k rozhodnutí sboru č. 195/04/KOL o prováděcích ustanoveních uvedených v článku 27 části II protokolu 3 Dohody mezi státy ESVO o zřízení Kontrolního úřadu a Soudního dvora

KONTROLNÍ ÚŘAD ESVO,

S OHLEDEM NA Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (1), a zejména na články 61 až 63 a protokol 26 této dohody,

S OHLEDEM NA Dohodu mezi státy ESVO o zřízení Kontrolního úřadu a Soudního dvora (2), a zejména na čl. 5 odst. 2 písm. a) a článek 24 této dohody a článek 27 části II protokolu 3 Dohody o Kontrolním úřadu a Soudním dvoru,

VZHLEDEM K TOMU, že Kontrolní úřad ESVO přijal dne 14. července 2004 rozhodnutí č. 195/04/KOL o provádění ustanovení uvedených v článku 27 části II protokolu 3 Dohody o zřízení Kontrolního úřadu a Soudního dvora,

VZHLEDEM K TOMU, že Kontrolní úřad ESVO zavede, jak požaduje čl. 3 odst. 1 rozhodnutí č. 195/04/KOL, s platností ode dne 1. ledna 2006 elektronický systém oznamování,

VZHLEDEM K TOMU, že státy ESVO jmenovaly pro účely zasílání elektronického oznamování a související korespondence kontaktní místo,

PO KONZULTACI s Poradním výborem pro státní podpory dopisem ze dne 30. listopadu 2005 v souladu s postupem stanoveným v článku 29 části II protokolu 3 Dohody o zřízení Kontrolního úřadu a Soudního dvora,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

1a.

V článku 3 rozhodnutí č. 195/04/KOL se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„Oznámení předává Úřadu mise dotčeného státu ESVO při Evropské unii nebo jiné kontaktní místo jmenované státem ESVO. Je adresováno ředitelství pro hospodářskou soutěž a státní podpory při Úřadu. Ředitelství pro hospodářskou soutěž a státní podpory při Úřadu může jmenovat kontaktní místa pro příjem oznámení.“

1b.

V článku 3 rozhodnutí č. 195/04/KOL se odstavec 6 nahrazuje tímto:

„Úřad zveřejní po konzultaci se státy ESVO v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie podrobnosti o opatřeních pro elektronický přenos oznámení, včetně adres a všech nezbytných opatření pro ochranu důvěrných informací“.

1c.

Druhá věta čtvrtého odstavce přílohy I rozhodnutí č. 195/04/KOL se nahrazuje tímto,

„Vyplněný formulář předává Úřadu mise dotčeného státu ESVO při Evropské unii nebo jiné kontaktní místo jmenované státem ESVO.“

1d.

V přílohách nařízení č. 195/04/KOL se odkaz na Úřad mise dotčeného státu ESVO při Evropské unii nebo na koordinační útvar EHP dotčeného státu ESVO považuje za odkaz na Úřad mise dotčeného státu ESVO při Evropské unii nebo jiné kontaktní místo jmenované státem ESVO.

2.

Toto rozhodnutí je určeno Islandské republice, Lichtenštejnskému knížectví a Norskému království.

3.

Toto rozhodnutí vstoupí v platnost prvním dnem následujícím po jeho přijetí Úřadem.

4.

Toto rozhodnutí je závazné v anglickém jazyce.

V Bruselu dne 14. prosince 2005.

Za Kontrolní úřad ESVO

Einar M. BULL

předseda

Kurt JÄGER

člen sboru


(1)  Dále jen Dohoda o EHP.

(2)  Dále jen Dohoda o Kontrolním úřadu a Soudním dvoru.


Top