EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2017/361/04

Výzva k předkládání návrhů 2018 – EAC/A05/2017 – Program Erasmus+

OJ C 361, 25.10.2017, p. 32–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 361/32


Výzva k předkládání návrhů 2018 – EAC/A05/2017

Program Erasmus+

(2017/C 361/04)

1.   Úvod a cíle

Tato výzva k předkládání návrhů vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1288/2013 (1), kterým se zavádí program „Erasmus+“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport, jakož i z ročních pracovních programů Erasmus+ na rok 2017 a na rok 2018. Program Erasmus+ se vztahuje na období 2014–2020. Obecný cíl a specifické cíle programu Erasmus+ jsou uvedeny v článcích 4, 5, 11 a 16 zmíněného nařízení.

2.   Akce

Tato výzva k předkládání návrhů se týká těchto činností programu Erasmus+:

Klíčová akce 1 (KA1) – Vzdělávací mobilita jednotlivců

mobilita jednotlivců v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže

sdílené magisterské studium Erasmus Mundus

Klíčová akce 2 (KA2) – Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů

strategická partnerství v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže

znalostní aliance

aliance odvětvových dovedností

budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání

budování kapacit v oblasti mládeže

Klíčová akce 3 (KA3) – Podpora reformy politiky

strukturovaný dialog: setkání mladých lidí a činitelů s rozhodovacími pravomocemi v oblasti mládeže

Program Jean Monnet

katedry programu Jean Monnet

moduly programu Jean Monnet

centra excelence programu Jean Monnet

podpora programu Jean Monnet pro sdružení

sítě programu Jean Monnet

projekty programu Jean Monnet

Sport

partnerství založená na spolupráci

malá partnerství založená na spolupráci

neziskové evropské sportovní akce

3.   Způsobilost

O finanční prostředky v rámci programu Erasmus+ může požádat jakýkoli veřejný nebo soukromý subjekt, který působí v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu. Kromě toho mohou skupiny mladých lidí, které se aktivně podílejí na práci s mládeží, ale nikoli nutně v rámci mládežnické organizace, požádat o finanční prostředky na mobilitu ve vzdělávání mladých lidí a osob pracujících s mládeží, jakož i na strategická partnerství v oblasti mládeže.

Všech akcí programu Erasmus+ se mohou plně účastnit tyto země programu (2):

členské státy Evropské unie,

země ESVO/EHP: Island, Lichtenštejnsko a Norsko,

kandidátské země EU: Turecko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie

Kromě toho mohou být některé akce programu Erasmus+ otevřeny organizacím z partnerských zemí.

Pro další podrobnosti ohledně podmínek účasti konzultujte prosím průvodce programem Erasmus+.

Informace pro britské žadatele: Upozorňujeme, že kritéria způsobilosti musí být dodržena po celou dobu trvání grantu. Jestliže Spojené království během grantového období vystoupí z EU, aniž by s ní uzavřelo dohodu, na základě které budou britští žadatelé i nadále způsobilí, přestanou se vám finanční prostředky z EU vyplácet (přičemž, pokud to bude možné, budete se moci na projektu i nadále podílet) nebo budete muset projekt opustit.

4.   Rozpočet a doba trvání projektů

Tato výzva k předkládání návrhů podléhá těmto podmínkám:

dostupnost prostředků vyčleněných v návrhu rozpočtu na rok 2018 po přijetí rozpočtu na rok 2018 rozpočtovým orgánem nebo, pokud rozpočet nebude přijat, podle systému prozatímních dvanáctin,

přijetí víceletých orientačních programů na období 2018–2020 bez jakýchkoli významných úprav evropským legislativním orgánem.

Celkový rozpočet určený pro tuto výzvu k předkládání návrhů se odhaduje na 2 490,9 milionu EUR:

Vzdělávání a odborná příprava:

2 253,2 milionu

EUR (3)

Mládež:

188,2 milionu

EUR

Jean Monnet:

12,1 milionu

EUR

Sport:

37,4 milionu

EUR

Celkový rozpočet určený pro tuto výzvu k předkládání návrhů a jeho rozdělení je orientační a může být upraven na základě změny ročních pracovních programů Erasmus+. Případní zájemci se vyzývají, aby pravidelně sledovali internetové stránky

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm

kde jsou zveřejňovány roční pracovní programy Erasmus+ a jejich změny, pokud jde o rozpočet dostupný pro každou akci, jíž se tato výzva týká.

Výše udělených grantů a doba trvání projektů se liší v závislosti na různých faktorech, jako je druh projektu a počet zapojených partnerů.

5.   Uzávěrka pro předkládání žádostí

Všechny lhůty pro předkládání žádostí uvedené níže vyprší ve 12:00 hodin (poledne) bruselského času.

Klíčová akce 1

mobilita jednotlivců v oblasti mládeže

1. února 2018

mobilita jednotlivců v oblasti mládeže

1. února 2018

mobilita jednotlivců v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, školního vzdělávání a vzdělávání dospělých

1. února 2018

mobilita jednotlivců v oblasti mládeže

26. dubna 2018

mobilita jednotlivců v oblasti mládeže

4. října 2018

sdílené magisterské studium Erasmus Mundus

15. února 2018


Klíčová akce 2

strategická partnerství v oblasti mládeže

1. února 2018

strategická partnerství v oblasti vzdělávání a odborné přípravy

21. března 2018

strategická partnerství v oblasti mládeže

26. dubna 2018

strategická partnerství v oblasti mládeže

4. října 2018

znalostní aliance

28. února 2018

aliance odvětvových dovedností

28. února 2018

budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání

8. února 2018

budování kapacit v oblasti mládeže

8. března 2018


Klíčová akce 3

setkání mladých lidí a činitelů s rozhodovacími pravomocemi v oblasti mládeže

1. února 2018

26. dubna 2018

4. října 2018


Akce programu Jean Monnet

katedry, moduly, centra excelence, podpora pro sdružení, sítě, projekty

22. února 2018


Akce v oblasti sportu

partnerství založená na spolupráci

5. dubna 2018

malá partnerství založená na spolupráci

5. dubna 2018

neziskové evropské sportovní akce

5. dubna 2018

Pro další podrobné instrukce ohledně předkládání žádostí konzultujte prosím průvodce programem Erasmus+.

6.   Úplné informace

Podrobné podmínky této výzvy k předkládání návrhů, včetně priorit, lze nalézt v průvodci programem Erasmus+ na této internetové adrese:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_cs

Průvodce programem Erasmus+ představuje nedílnou součást této výzvy k předkládání návrhů a podmínky pro účast a financování, které jsou v něm popsány, se v plném rozsahu použijí i na tuto výzvu.


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 50.

(2)  Činnosti v programu Jean Monnet jsou otevřeny organizacím z celého světa.

(3)  Tato částka zahrnuje prostředky na mezinárodní rozměr vysokoškolského vzdělávání (328 milionů EUR celkem).


Top