EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2017/071/05

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.8254 – HP / Printer Business of Samsung Electronics) (Text s významem pro EHP. )

OJ C 71, 7.3.2017, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.3.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/4


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc M.8254 – HP / Printer Business of Samsung Electronics)

(Text s významem pro EHP)

(2017/C 71/05)

1.

Komise dne 28. února 2017 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik HP, Inc (Spojené státy americké) získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení o spojování nákupem podílů a aktiv kontrolu nad celou divizí tiskáren podniku Samsung Electronics Co., Ltd (Korejská republika).

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

—   podniku HP: nadnárodní technologická společnost, která vyrábí a prodává elektronická zařízení, včetně počítačů a tiskáren;

—   podniku Samsung: Samsung je nadnárodní společnost se sídlem v Korejské republice, která je významným dodavatelem spotřebních elektronických zařízení (včetně tiskáren), informačních technologií a mobilních komunikačních systémů (včetně mobilních telefonů, chytrých telefonů a tabletů) a řešení pro elektronická zařízení (např. polovodičů a procesorů mobilních aplikací). Divize tiskáren podniku Samsung je globálním dodavatelem tiskáren a souvisejících produktů a služeb pro domácnosti a podniky.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky s uvedením čísla jednacího M.8254 – HP / Printer Business of Samsung Electronics lze Komisi zaslat faxem (+32 22964301), e-mailem na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu nebo poštou na adresu Evropské komise, Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž:

Commission européenne / Europese Commissie

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).


Top