EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2017/009/11

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.8207 – Emerson Electric/Pentair valves and controls business) (Text s významem pro EHP. )

OJ C 9, 12.1.2017, p. 41–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 9/41


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc M.8207 – Emerson Electric/Pentair valves and controls business)

(Text s významem pro EHP)

(2017/C 9/11)

1.

Komise dne 3. ledna 2017 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik Emerson Electric Company („Emerson“, USA) získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení o spojování nákupem podílů výlučnou kontrolu nad divizí podniku Pentair plc zabývající se výrobou ventilů a ovládacích systémů („Pentair“, Spojené království).

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

—   podniku Emerson: vývoj a poskytování technologií a inženýrských produktů v těchto hlavních oblastech podnikání: Process Management, Industrial Automation, Network Power, Climate Technologies a Commercial & Residential solutions businesses. Podnik Emerson vyrábí ventily, ovládací zařízení, přístrojové a automatizované produkty v široké řadě průmyslových odvětví. Podnik Emerson je aktivní v celosvětovém měřítku,

—   divize podniku Pentair vyrábějící ventily a ovládací systémy: design, výroba, distribuce, uvádění na trh a údržba ventilů, ovladačů, přístrojových a automatizovaných produktů v rámci průmyslových a energetických projektů po celém světě.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky s uvedením čísla jednacího M.8207 – Emerson Electric/Pentair valves and controls business lze Komisi zaslat faxem (+32 22964301), e-mailem na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu nebo poštou na adresu Evropské komise, Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž:

Commission européenne/Europese Commissie

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).


Top