EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2016/298/07

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.8118 – Opengate Capital/Umicore Zinc Chemicals) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (Text s významem pro EHP)

OJ C 298, 18.8.2016, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.8.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 298/15


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc M.8118 – Opengate Capital/Umicore Zinc Chemicals)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

(2016/C 298/07)

1.

Komise dne 5. srpna 2016 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 a na základě postoupení podle čl. 4 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podniky OpenGate Capital Partners I, LP a OpenGate Capital Partner I-A, LP (společně „OpenGate Capital“, Kajmanské ostrovy) získávají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení o spojování nákupem akcií kontrolu nad podniky Umicore Zinc Chemicals Belgium NV/SA, Umicore Norway AS, Umicore Hunan Fuhong Zinc Chemicals Co. Ltd, Umicore Malaysia Sdn Bhd, Umicore Nederland BV, Umicore Marketing Services USA Inc, Umicore Shanghai Co. (společně „UZC“).

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

—   podniků OpenGate Capital: společnost soukromého kapitálu s celosvětovou působností,

—   podniků UZC: činnosti týkající se oxidů zinku, jemných zinkových prášků a jemných zinkových prášků pro materiály určené do baterií.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky s uvedením čísla jednacího M.8118 – Opengate Capital/Umicore Zinc Chemicals lze Komisi zaslat faxem (+32 22964301), e-mailem na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu nebo poštou na adresu Evropské komise, Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž:

Commission européenne / Europese Commissie

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 366, 14.12.2013, s. 5.


Top