Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2014/113/07

Výzva k podávání návrhů – Společný harmonizovaný program Evropské unie pro průzkumy u podniků a spotřebitelů

OJ C 113, 15.4.2014, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.4.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 113/27


Výzva k podávání návrhů – Společný harmonizovaný program Evropské unie pro průzkumy u podniků a spotřebitelů

2014/C 113/07

1.   Cíle a popis

Komise zveřejňuje výzvu k podávání návrhů (značka ECFIN 2014 001/A4) na provádění průzkumů v rámci Společného harmonizovaného programu EU pro průzkumy u podniků a spotřebitelů, jež budou probíhat ve všech 28 členských státech EU a v těchto kandidátských zemích: Island, Černá Hora, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Republika Srbsko a Turecko.

Program je určen ke shromažďování informací o stavu hospodářství členských států Evropské unie a kandidátských zemí, na jejichž základě bude možno porovnat hospodářské cykly těchto zemí pro účely správy hospodářské a měnové unie (HMU). Tento program se stal nepostradatelným nástrojem v procesu hospodářského dohledu v rámci HMU i pro účely všeobecné hospodářské politiky.

Cílovou skupinou průzkumů jsou manažeři v odvětví zpracovatelského průmyslu (průzkumy v oblasti průmyslu a investic), stavebnictví, maloobchodu a služeb, jakož i spotřebitelé. Komise zamýšlí uzavřít dohody se subjekty, které jsou způsobilé k provedení akcí v podobě jednoho či několika z níže uvedených průzkumů:

průzkum v oblasti průmyslu,

průzkum v oblasti investic,

průzkum v oblasti stavebnictví,

průzkum v oblasti maloobchodu,

průzkum v oblasti služeb,

spotřebitelský průzkum,

průzkumy ad hoc k aktuálním hospodářským tématům. Tyto průzkumy prováděné nad rámec průzkumů měsíčních jsou, jak již vyplývá z jejich názvu, spíše příležitostné a jejich cílem je získat informace o konkrétních otázkách hospodářské politiky, a to za použití stejných stanovených vzorků jako u měsíčních průzkumů.

Za tímto účelem budou na období nejvýše šesti let uzavřeny dohody o rámcovém partnerství. Podle dohody o rámcovém partnerství budou moci strany uzavřít šest dohod o udělení zvláštního grantu vždy na období jednoho roku.

Útvarem Komise, který za provádění a řízení této akce odpovídá, je Generální ředitelství pro hospodářské a finanční záležitosti (ECFIN).

2.   Způsobilost

Žádosti v rámci této výzvy k podávání návrhů mohou podávat pouze právnické osoby, jež jsou usazeny v některé z níže uvedených zemí:

členské státy EU,

kandidátské země a,

země ESVO a EHP.

3.   Rozpočet a doba trvání projektu

Celkový roční rozpočet vyčleněný na všechny průzkumy činí přibližně 5 620 000 EUR (pět milionů šest set dvacet tisíc eur). Grant EU je omezen maximální sazbou spolufinancování, jež činí 50 % způsobilých nákladů na jednotlivý průzkum. Komise si vyhrazuje právo nerozdělit všechny finanční prostředky, jež jsou k dispozici.

Příjemci budou vybráni na dobu nejvýše šesti let. Uzavřít lze šest dohod o udělení zvláštního grantu na období jednoho roku. Akce prováděná v prvním roce se bude vztahovat na období od 1. května 2015 do 30. dubna 2016.

4.   Lhůta pro podávání žádostí

Žádosti musí být zaslány nejpozději do 18. června 2014.

Poštou:

Call for proposals

Ref. ECFIN 2014 001/A4

European Commission

Unit ECFIN/R3– Mr J.VERHAEVEN

Office N105 01/034

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Kurýrem nebo osobním podáním:

Call for proposals

Ref. ECFIN 2014 001/A4

European Commission

Unit ECFIN/R3– Mr J.VERHAEVEN

Office N105 01/034

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1

1140 Bruxelles/Brussel (Evere)

BELGIQUE/BELGIË

5.   Další informace

Podrobné specifikace ohledně této výzvy k podávání návrhů, formulář žádosti a jeho přílohy jsou k dispozici na internetové stránce europa.eu na této adrese:

http://ec.europa.eu/dgs/economy_finance/procurement_grants/grants/proposals/index_en.htm

Žádosti musí splňovat formální požadavky stanovené v podrobných specifikacích k výzvě. Žádosti musí být předloženy písemně v jednom z úředních jazyků Evropské unie na předepsaném formuláři a v případě potřeby na dalších standardních formulářích. Žadatelé se však vybízejí, aby žádosti podávali v angličtině, neboť se tím zjednoduší proces vyhodnocování. V případě potřeby mohou žadatelé uvést na zvláštních listech doplňující informace, které považují za nutné.

Návrhy budou hodnoceny podle zásady transparentnosti a rovného zacházení. Všechny žádosti vyhodnotí hodnotící výbor na základě kritérií způsobilosti, kritérií pro vyloučení, kritérií pro výběr a kritérií pro udělení grantu, která jsou vymezena ve výše uvedených specifikacích.


Top