Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2012/147/04

Výzva k předkládání návrhů 2012 – Finanční nástroj pro civilní ochranu – Cvičení v rámci mechanizmu civilní ochrany

OJ C 147, 25.5.2012, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.5.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 147/18


Výzva k předkládání návrhů 2012 – Finanční nástroj pro civilní ochranu – Cvičení v rámci mechanizmu civilní ochrany

2012/C 147/04

1.

Evropská komise, Generální ředitelství pro humanitární pomoc a civilní ochranu, zveřejňuje výzvu k předkládání návrhů s cílem určit návrhy týkající se cvičení, jež mohou být způsobilá pro finanční podporu v rámci rozhodnutí Rady 2007/162/ES, Euratom (1) o zřízení finančního nástroje pro civilní ochranu, přijatého dne 5. března 2007, a podle rozhodnutí Rady 2007/779/ES, Euratom (2) o vytvoření mechanizmu civilní ochrany Společenství (přepracovaná verze), přijatého dne 8. listopadu 2007. Finanční podpora bude mít podobu grantů.

2.

Dotyčné oblasti, povaha a obsah návrhů a finanční podmínky pro udělení podpory jsou stanoveny v příslušných pokynech pro podávání žádostí o grant, které také obsahují podrobné instrukce o místě a datu předkládání návrhů. Pokyny pro podávání žádostí o grant, jakož i příslušné formuláře žádosti o grant jsou k dispozici na internetových stránkách Europa na adrese:

http://ec.europa.eu/echo/funding/opportunities/proposals_en.htm

3.

Návrhy musí být zaslány Komisi na adresu uvedenou v pokynech pro podávání žádostí o grant do 16. července 2012. Návrhy musí být podány poštou nebo prostřednictvím osobního kurýra nejpozději do 16. července 2012 (rozhodným datem je den odeslání, datum potvrzené razítkem nebo datum potvrzení o podání). Lze je rovněž doručit osobně na konkrétní adresu uvedenou v pokynech pro podávání žádostí o grant nejpozději dne 16. července 2012 do 17:00 hodin (rozhodným datem je datum potvrzení o převzetí a podpis odpovědného úředníka).

Návrhy odeslané faxem, elektronickou poštou, neúplné žádosti nebo žádosti odeslané po částech se nepřijímají.

4.

Pro udělení grantu je stanoven tento postup:

převzetí, zaznamenání a potvrzení o převzetí ze strany Komise,

posouzení návrhů Komisí,

rozhodnutí o udělení grantu a oznámení výsledku žadatelům.

Úspěšní kandidáti budou vybráni na základě kritérií stanovených v pokynech pro podávání žádosti o grant a v rámci dostupného rozpočtu.

V případě schválení Komisí bude mezi Komisí a stranou, která návrh předkládá, uzavřena dohoda o grantu.

Postup je přísně důvěrný.


Top