EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2012/012/07

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc COMP/M.6438 – Saria/Teeuwissen/Jagero II/Quintet/Bioiberica) Text s významem pro EHP

OJ C 12, 14.1.2012, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.1.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 12/19


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc COMP/M.6438 – Saria/Teeuwissen/Jagero II/Quintet/Bioiberica)

(Text s významem pro EHP)

2012/C 12/07

1.

Komise dne 6. ledna 2012 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik Saria Bio-Industries AG & Co. KG („Saria“, Německo), patřící do skupiny Rethmann AG & Co. KG („Rethmann“, Německo), získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení ES o spojování nákupem akcií kontrolu nad podniky Teeuwissen Holding B.V. („Teeuwissen“, Nizozemsko), Jagero Holding II, S.L. („Jagero II“, Španělsko), Quintet Beheer B.V. („Quintet“, Nizozemsko) a Bioibérica, SA („Bioibérica“, Španělsko).

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniku Saria: sběr vedlejších produktů živočišného původu a jejich zpracování na tuky a bílkovinné moučky, sběr a zpracování potravinářského odpadu za účelem jeho využití jako vstupní suroviny pro výrobu bioplynu,

podniku Teeuwissen: výroba střívek, nákup a zpracování vedlejších jatečných produktů za účelem jejich využití v různých průmyslových odvětvích,

podniku Jagero II: holdingová společnost vlastnící společnosti, které se zabývají výrobou střívek a zpracováním vedlejších jatečných produktů za účelem jejich využití v různých průmyslových odvětvích,

podniku Quintet: holdingová společnost se účastí ve společnostech, které jsou velmi omezeně činné ve zpracování vedlejších jatečných produktů mimi EU,

podniku Bioibérica: výroba a prodej aktivních složek léčiv a farmaceutických výrobků.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení (ES) o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (+32 22964301), e-mailem na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu nebo poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.6438 – Saria/Teeuwissen/Jagero II/Quintet/Bioiberica na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení ES o spojování“).


Top