EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2009/195/06

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc COMP/M.5604 – Dong/Kom-Strom) Text s významem pro EHP

OJ C 195, 19.8.2009, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 195/22


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc COMP/M.5604 – Dong/Kom-Strom)

(Text s významem pro EHP)

2009/C 195/06

1.

Komise dne 12. srpna 2009 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik Dong Naturgas A/S, kontrolovaný podnikem Dong Energy A/S („Dong“, Dánsko), získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Rady nákupem akcií kontrolu nad celým podnikem Kom-Strom AG („Kom-Strom“, Německo).

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniku Dong: průzkum nalezišť zemního plynu a ropy, těžba zemního plynu a ropy, výroba elektrické energie, obchodování s elektrickou energií a její uvádění na trh v Dánsku a v severní Evropě,

podniku Kom-Strom: dodavatel elektrické energie (velkoobchod a obchodování) v Německu.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení (ES) č. 139/2004. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (+32 22964301 nebo 22967244) či poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.5604 – Dong/Kom-Strom na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.


Top