EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2007/042/22

Věc C-513/06 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 18. prosince 2006 Komisí Evropských společenství proti rozsudku Soudu prvního stupně (čtvrtého rozšířeného senátu) vydanému dne 27. září 2006 ve věci T-168/01, GlaxoSmithKline Services Unlimited, původně Glaxo Wellcome plc v. Komise Evropských společenství

OJ C 42, 24.2.2007, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.2.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 42/13


Kasační opravný prostředek podaný dne 18. prosince 2006 Komisí Evropských společenství proti rozsudku Soudu prvního stupně (čtvrtého rozšířeného senátu) vydanému dne 27. září 2006 ve věci T-168/01, GlaxoSmithKline Services Unlimited, původně Glaxo Wellcome plc v. Komise Evropských společenství

(Věc C-513/06 P)

(2007/C 42/22)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Komise Evropských společenství (zástupci: T. Christoforou, F. Castillo de la Torre a E. Gippini Fournier, zmocněnci)

Další účastníci řízení: European Association of Euro Pharmaceutical Companies (EAEPC), Bundesverband der Arzneimittel-Importeure eV, Spain Pharma, SA, Associación de exportadores españoles de productos farmacéuticos (Aseprofar), GlaxoSmithKline Services Unlimited, původně Glaxo Wellcome plc

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

zrušit body 1 a 3 až 5 výroku rozsudku Soudu prvního stupně ze dne 27. září 2006 ve věci T-168/01 GlaxoSmithKline Services Ltd. v. Komise Evropských společenství;

vydat konečné rozhodnutí v této věci tím, že žaloba na neplatnost ve věci T-168/01 bude zamítnuta jako neopodstatněná;

uložit žalobkyni ve věci T-168/01, aby nahradila Komisi náklady, které jí vznikly v této věci a v řízení o kasačním opravném prostředku.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Komise souhlasí se závěry Soudu prvního stupně, které se týkají odůvodnění napadeného rozhodnutí, existence dohody mezi podniky, údajného zneužití pravomocí a údajného porušení zásady subsidiarity a článku 43 ES.

Komise napadá odůvodnění Soudu prvního stupně, pokud jde o část rozsudku, která se zabývá existencí protisoutěžního výsledku. Tvrdí, že analýza Soudu potvrzující existenci omezujících „výsledků“ představuje ve skutečnosti analýzu omezujícího „cíle“ dohody s náležitým ohledem na právní a ekonomické souvislosti a měla vést Soud k potvrzení závěru obsaženého v rozhodnutí, podle něhož má dohoda protisoutěžní cíl. Pokud jde o další závěry ohledně „výsledků“, má Komise vážné námitky zejména k vymezení relevantního trhu, zamítnutí závěrů Komise k čl. 81 odst. 1 písm. d) právně chybným odůvodněním, že na různých zeměpisných trzích jsou uplatňovány různé ceny, a k řadě dalších závěrů v rozsudku, ve kterém Soud nahradil svým vlastním posouzením skutkových a ekonomických okolností posouzení provedené Komisí, což je postup, který je při soudním přezkumu nepřípustný. Jelikož však Komise souhlasí ve výsledku se závěry Soudu, tj. přikládá sporné dohodě protisoutěžní výsledek, nezamýšlí v této fázi vznést důvody opravného prostředku proti této části rozsudku.

Předložený opravný prostředek se opírá o dvě skupiny důvodů. První z nich se týká závěrů k čl. 81 odst. 1, zejména právních pochybení a nesprávného výkladu a použití pojmu „cíle“ obsaženého v daném ustanovení, jakož i mnoha narušení, právních pochybení, nedostatků nebo rozporů v odůvodnění, které se týká „právních a ekonomických souvislostí“ dohody. Druhá skupina důvodů se týká závěrů k čl. 81 odst. 3, a to především těch závěrů, které se týkají první podmínky uvedené v tomto ustanovení, ale i opominutí posouzení několika dalších podmínek.


Top