EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62022CN0440

Věc C-440/22 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 4. července 2022 společností Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (Wizz Air Hungary Zrt.) proti rozsudku Tribunálu (desátého rozšířeného senátu) vydanému dne 4. května 2022 ve věci T-718/20, Wizz Air v. Komise

Úř. věst. C 318, 22.8.2022, p. 32–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.8.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 318/32


Kasační opravný prostředek podaný dne 4. července 2022 společností Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (Wizz Air Hungary Zrt.) proti rozsudku Tribunálu (desátého rozšířeného senátu) vydanému dne 4. května 2022 ve věci T-718/20, Wizz Air v. Komise

(Věc C-440/22 P)

(2022/C 318/44)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (Wizz Air Hungary Zrt.) (zástupci: E. Vahida, avocat, S. Rating, abogado a I.-G. Metaxas-Maranghidis, dikigoros)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil napadený rozsudek; a

zrušil rozhodnutí Komise C (2020) 1160 final ze dne 24. února 2020 o státní podpoře SA.56244 (2020/N) – Rumunsko – Podpora na záchranu společnosti TAROM (1) a uložil Komisi náhradu nákladů řízení; nebo

vrátil věc Tribunálu k novému posouzení a rozhodl, že o nákladech řízení v prvním stupni a v řízení o kasačním opravném prostředku bude rozhodnuto později.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Navrhovatelka navrhuje zrušení napadeného rozsudku z následujících důvodů.

Zaprvé se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení, když konstatoval, že podmínka existence důležité služby, kterou je obtížné nahradit ve smyslu pokynů pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci nefinančních podniků v obtížích (2) (dále jen „pokyny“), je splněna.

Zadruhé Tribunál nesprávně použil pokyny, pokud jde o důkazy o tom, že je pro konkurenta obtížné na tuto službu navázat.

Zatřetí Tribunál zkreslil důkazy, které mu byly předloženy při posuzování volné kapacity na trhu a schopnosti nízkonákladových leteckých společností provozovat vnitrostátní linky.

Začtvrté se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení, když měl za to, že navýšení kapitálu se nemůže týkat plánu restrukturalizace.

Zapáté Tribunál zkreslil důkazy, které mu byly předloženy při posuzování délky období restrukturalizace společnosti TAROM.

Zašesté se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení, když dospěl k závěru, že Komise nemusela ověřovat, zda se existující podpora stala novou podporou.

Zasedmé se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení, pokud jde o skutečnost, že Komise nezahájila formální vyšetřovací řízení.


(1)  Úř. věst. 2020 C 310, s. 3.

(2)  Úř. věst. 2014 C 249, s. 1.


Top