EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021CN0376

Věc C-376/21: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Varchoven administrativen sad (Bulharsko) dne 17. června 2021 – Zamestnik-ministar na regionalnoto razvitie i blagoustrojstvoto a rakovoditel na Upravliavaštija organ na Operativna programa „Regioni v rastež“ 2014-2020 v. Obština Razlog

OJ C 391, 27.9.2021, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.9.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 391/7


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Varchoven administrativen sad (Bulharsko) dne 17. června 2021 – Zamestnik-ministar na regionalnoto razvitie i blagoustrojstvoto a rakovoditel na Upravliavaštija organ na Operativna programa „Regioni v rastež“ 2014-2020 v. Obština Razlog

(Věc C-376/21)

(2021/C 391/10)

Jednací jazyk: bulharština

Předkládající soud

Varchoven administrativen sad

Účastníci původního řízení

Navrhovatel kasačního opravného prostředku: Zamestnik-ministar na regionalnoto razvitie i blagoustrojstvoto a rakovoditel na Upravliavaštija organ na Operativna programa „Regioni v rastež“ 2014-2020

Odpůrce v řízení o kasačním opravném prostředku: Obština Razlog

Předběžné otázky

1.

Musí být čl. 160 odst. 1 a článek 2 nařízení 2018/1046 (1), jakož i čl. 102 odst. 1 a 2 nařízení č. 966/2012 vykládány v tom smyslu, že se vztahují i na veřejné zadavatele v členských státech Evropské unie, pokud jsou veřejné zakázky, které zadávají, financovány z prostředků evropských strukturálních a investiční fondů?

2.

V případě kladné odpovědi na první otázku: Musí být zásady transparentnosti, proporcionality, rovného zacházení a zákazu diskriminace stanovené v čl. 160 odst. 1 nařízení 2018/1046 a v čl. 102 odst. 1 nařízení č. 966/2012 vykládány v tom smyslu, že nebrání úplnému omezení hospodářské soutěže při zadávání veřejných zakázek formou jednacího řízení bez předchozího uveřejnění, pokud se předmět dané veřejné zakázky nevyznačuje žádnými zvláštnostmi, které vedou k tomu, že je objektivně nezbytné, aby ho realizoval pouze hospodářský subjekt, který byl vyzván k jednání? Musí být zejména čl. 160 odst. 1 a 2 ve spojení s čl. 164 odst. 1 písm. d) nařízení 2018/1046 a čl. 102 odst. 1 a 2 ve spojení s čl. 104 odst. 1 písm. d) nařízení č. 966/2012 vykládány v tom smyslu, že nebrání takové vnitrostátní právní úpravě, jako je právní úprava dotčená v původním řízení, podle které může veřejný zadavatel po zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na základě skutečnosti, že jediná podaná nabídka je nevhodná, vyzvat k účasti na jednacím řízení bez předchozího uveřejnění pouze jeden hospodářský subjekt i v případě, že se předmět veřejné zakázky nevyznačuje žádnými zvláštnostmi, které vedou k tomu, že je objektivně nezbytné, aby ho realizoval pouze hospodářský subjekt, který byl vyzván k jednání?


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. 2018, L 193, s. 1).


Top