EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020CB0287

Věc C-287/20: Usnesení Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 10. ledna 2022 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Amtsgericht Hamburg – Německo) – EL, CP v. Ryanair DAC („Řízení o předběžné otázce – Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora – Letecká doprava – Nařízení (ES) č. 261/2004 – Článek 5 odst. 3 – Společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě zrušení nebo významného zpoždění letu – Osvobození od povinnosti nahradit škodu – Pojem ‚mimořádné okolnosti‘ – Stávka palubního personálu a pilotů – Okolnosti ‚vnitřní‘ a ‚vnější‘ ve vztahu k činnosti provozujícího leteckého dopravce – Listina základních práv Evropské unie – Články 12 a 28 – Neexistence zásahu do svobody shromažďování a sdružování zaměstnanců a do práva leteckého dopravce na vyjednávání“)

OJ C 207, 23.5.2022, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.5.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 207/7


Usnesení Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 10. ledna 2022 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Amtsgericht Hamburg – Německo) – EL, CP v. Ryanair DAC

(Věc C-287/20) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora - Letecká doprava - Nařízení (ES) č. 261/2004 - Článek 5 odst. 3 - Společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě zrušení nebo významného zpoždění letu - Osvobození od povinnosti nahradit škodu - Pojem ‚mimořádné okolnosti‘ - Stávka palubního personálu a pilotů - Okolnosti ‚vnitřní‘ a ‚vnější‘ ve vztahu k činnosti provozujícího leteckého dopravce - Listina základních práv Evropské unie - Články 12 a 28 - Neexistence zásahu do svobody shromažďování a sdružování zaměstnanců a do práva leteckého dopravce na vyjednávání“)

(2022/C 207/09)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Amtsgericht Hamburg

Účastníci původního řízení

Žalobci: EL, CP

Žalovaná: Ryanair DAC

Výrok

Článek 5 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91, musí být vykládán v tom smyslu, že stávkové hnutí zahájené na výzvu odborového svazu palubního personálu a pilotů provozujícího leteckého dopravce, jež je určeno k prosazování požadavků těchto zaměstnanců, nespadá pod pojem „mimořádné okolnosti“ ve smyslu tohoto ustanovení, přičemž předchozí jednání se zástupci zaměstnanců je v tomto ohledu irelevantní.


(1)  Úř. věst. C 279, 24.8.2020.


Top