EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019TJ0256

Rozsudek Tribunálu (čtvrtého senátu) ze dne 24. listopadu 2021 (výňatky).
Bashar Assi v. Rada Evropské unie.
Společná zahraniční a bezpečnostní politika – Omezující opatření přijatá vůči Sýrii – Zmrazení finančních prostředků – Nesprávná posouzení – Přiměřenost – Právo na vlastnictví – Právo vykonávat hospodářskou činnost – Zneužití pravomoci – Povinnost uvést odůvodnění – Právo na obhajobu – Právo na spravedlivý proces.
Věc T-256/19.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2021:818

 ROZSUDEK TRIBUNÁLU (čtvrtého senátu)

24. listopadu 2021 ( *1 )

„Společná zahraniční a bezpečnostní politika – Omezující opatření přijatá vůči Sýrii – Zmrazení finančních prostředků – Nesprávná posouzení – Přiměřenost – Právo na vlastnictví – Právo vykonávat hospodářskou činnost – Zneužití pravomoci – Povinnost uvést odůvodnění – Právo na obhajobu – Právo na spravedlivý proces“

Ve věci T‑256/19,

Bashar Assi, s bydlištěm v Damašku (Sýrie), zastoupený L. Cloquetem, advokátem,

žalobce,

proti

Radě Evropské unie, zastoupené S. Kyriakopoulou a V. Piessevauxem, jako zmocněnci,

žalované,

jejímž předmětem je návrh podaný na základě článku 263 SFEU a znějící na zrušení prováděcího rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/87 ze dne 21. ledna 2019, kterým se provádí rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii (Úř. věst. 2019, L 18 I, s. 13), prováděcího nařízení Rady (EU) 2019/85 ze dne 21. ledna 2019, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii (Úř. věst. 2019, L 18 I, s. 4), rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/806 ze dne 17. května 2019, kterým se mění rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii (Úř. věst. 2019, L 132, s. 36), prováděcího nařízení Rady (EU) 2019/798 ze dne 17. května 2019, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii (Úř. věst. 2019, L 132, s. 1), rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/719 ze dne 28. května 2020, kterým se mění rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii (Úř. věst. 2020, L 168, s. 66) a prováděcího nařízení Rady (EU) 2020/716 ze dne 28. května 2020, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii (Úř. věst. 2020, L 168, s. 1), v rozsahu, v němž se tyto akty týkají žalobce,

TRIBUNÁL (čtvrtý senát),

ve složení S. Gervasoni, předseda, L. Madise a J. Martín y Pérez de Nanclares (zpravodaj), soudci,

vedoucí soudní kanceláře: L. Ramette, rada,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 22. října 2020,

vydává tento

Rozsudek ( 1 )

Skutečnosti předcházející sporu a skutečnosti, které nastaly po podání žaloby

[omissis]

12

Prováděcím rozhodnutím Rady (SZBP) 2019/87 ze dne 21. ledna 2019, kterým se provádí rozhodnutí 2013/255 (Úř. věst. 2019, L 18 I, s. 13) a prováděcím nařízením Rady (EU) 2019/85 ze dne 21. ledna 2019, kterým se provádí nařízení č. 36/2012 (Úř. věst. 2019, L 18 I, s. 4), (dále společně jen „původní akty“), bylo jméno žalobce vloženo na řádek 270 tabulky A v seznamech osob, subjektů a orgánů, na které se vztahují omezující opatření, která jsou uvedena v příloze I rozhodnutí 2013/255 a v příloze II nařízení č. 36/2012 (dále společně jen „dotčené seznamy“) s uvedením následujících důvodů:

„Přední podnikatel působící v Sýrii, který vlastní podíly a vykonává činnosti v mnoha odvětvích syrské ekonomiky, včetně svých funkcí zakládajícího partnera letecké společnosti Fly Aman a předsedy správní rady společnosti Aman [Dimashq], což je společný podnik podílející se na realizaci režimem podporovaného projektu výstavby luxusní rezidenční a obchodní čtvrti s názvem Marota City. Prostřednictvím své pozice předsedy správní rady společnosti Aman [Dimashq] má Assi prospěch ze syrského režimu nebo jej podporuje.“

[omissis]

16

Dne 17. května 2019 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2019/806, kterým se mění rozhodnutí 2013/255 (Úř. věst. 2019, L 132, s. 36), kterým bylo prodlouženo použití posledně uvedeného rozhodnutí do 1. června 2020; téhož dne přijala Rada rovněž prováděcí nařízení (EU) 2019/798, kterým se provádí nařízení č. 36/2012 (Úř. věst. 2019, L 132, s. 1) (dále společně jen „akty o ponechání na seznamech z roku 2019“). Jméno žalobce bylo ponecháno na řádku 270 tabulky A dotčených seznamů na základě totožných důvodů, jako jsou důvody uvedené v původních aktech (dále jen „důvody z roku 2019“).

[omissis]

21

Dne 28. května 2020 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2020/719, kterým se mění rozhodnutí 2013/255 (Úř. věst. 2020, L 168, s. 66), kterým bylo prodlouženo použití posledně uvedeného rozhodnutí do 1. června 2021, a prováděcí nařízení (EU) 2020/716, kterým se provádí nařízení č. 36/2012 (Úř. věst. 2020, L 168, s. 1) (dále společně jen „akty o ponechání na seznamech z roku 2020“). Jméno žalobce bylo ponecháno na řádku 270 tabulky A dotčených seznamů z důvodů částečně odlišných od důvodů uvedených v aktech o ponechání na seznamech z roku 2019 (dále jen „důvody z roku 2020“). Rada odůvodnila přijetí omezujících opatření vůči němu uvedením následujících důvodů:

„Přední podnikatel působící v Sýrii, který vlastní podíly a vykonává činnosti v mnoha odvětvích syrské ekonomiky, včetně svých funkcí zakládajícího partnera letecké společnosti Fly Aman a předsedy správní rady společnosti Aman [Dimashq], což je společný podnik podílející se na realizaci režimem podporovaného projektu výstavby luxusní rezidenční a obchodní čtvrti s názvem Marota City (do května 2019). Assi má prostřednictvím svých obchodních činností prospěch ze syrského režimu a podporuje jej. Dne 30. ledna 2020 založil spolu se Samerem Fozem a jeho jménem společnost ‚Aman Facilities‘.“

[omissis]

Řízení a návrhová žádání účastníků řízení

23

Návrhem došlým kanceláři Tribunálu dne 15. dubna 2019 žalobce podal projednávanou žalobu znějící na zrušení původních aktů v rozsahu, v němž se jej tyto akty týkají.

24

Samostatným podáním došlým kanceláři Tribunálu dne 30. července 2019 žalobce upravil na základě článku 86 jednacího řádu Tribunálu žalobu tak, že zní rovněž na zrušení aktů o ponechání na seznamech z roku 2019 v rozsahu, v němž se jej tyto akty týkají. Žalobce rovněž zopakoval body návrhových žádání, které jsou uvedeny v žalobě.

25

Dne 8. srpna 2019 podala Rada u kanceláře Tribunálu žalobní odpověď a vyjádření k prvnímu návrhu na úpravu žaloby.

26

Dne 1. října 2019 byla předložena replika.

27

Rozhodnutím ze dne 17. října 2019 předseda Tribunálu na základě čl. 27 odst. 3 jednacího řádu věc nově přidělil novému soudci zpravodaji přidělenému ke čtvrtému senátu.

28

Dne 8. ledna 2020 byla předložena duplika.

29

Písemná část řízení byla ukončena dne 8. ledna 2020.

30

V rámci organizačních procesních opatření stanovených v čl. 89 odst. 3 písm. a) jednacího řádu Tribunál požádal dne 22. července 2020 Radu, aby odpověděla na sérii otázek. Rada na otázky odpověděla ve stanovené lhůtě.

31

Samostatným podáním došlým kanceláři Tribunálu dne 13. srpna 2020 žalobce podruhé upravil na základě článku 86 jednacího řádu žalobu tak, že zní rovněž na zrušení aktů o ponechání na seznamech z roku 2020 v rozsahu, v němž se jej tyto akty týkají. Žalobce rovněž zopakoval body návrhových žádání, které jsou uvedeny v žalobě, jakož i v prvním návrhu na úpravu žaloby a uvedl nové argumenty.

32

Dne 2. října 2020 předložila Rada vyjádření týkající se druhého návrhu na úpravu žaloby.

33

Řeči účastníků řízení a jejich odpovědi na otázky položené Tribunálem byly vyslechnuty na jednání, které se konalo dne 22. října 2020.

34

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

zrušil původní akty, akty o ponechání na seznamech z roku 2019 a akty o ponechání na seznamech z roku 2020 (dále společně jen „napadené akty“) v rozsahu, v němž se jej týkají,

uložil Radě náhradu nákladů řízení.

35

Rada navrhuje, aby Tribunál:

žalobu zamítl,

uložil žalobci náhradu nákladů řízení,

podpůrně v případě, že by Tribunál zrušil napadené akty v rozsahu, v němž se týkají žalobce, nařídil zachování účinků prováděcího rozhodnutí 2019/87, jakož i rozhodnutí 2019/806 a 2020/719 v rozsahu, v němž se týkají žalobce, až do okamžiku, kdy nastanou účinky zrušení prováděcích nařízení 2019/85, 2019/798 a 2020/716 v rozsahu, v němž se týkají žalobce.

Právní otázky

[omissis]

K prvnímu žalobnímu důvodu vycházejícímu z nesprávných posouzení

82

Zaprvé žalobce zpochybňuje, že je předním podnikatelem působícím v Sýrii. V tomto ohledu zpochybňuje důkazy, na jejichž základě Rada zařadila jeho jméno na dotčené seznamy. Žalobce konkrétně tvrdí, že je pouhým zaměstnancem zaměstnaným společností Aman Holding JSC. Uznává, že v rámci svých funkcí byl pověřen zastupováním společnosti Aman Holding ve správní radě společnosti Aman Damascus JSC (dále jen „společnost Aman Dimashq“) a vykonával funkci předsedy správní rady posledně uvedené společnosti. Tvrdí však, že ze své funkce v rámci společnosti Aman Holding odstoupil, a že v důsledku toho již v rámci svých funkcí tuto společnost nezastupuje jakožto člen správní rady společnosti Aman Dimashq. V této souvislosti tvrdí, že společnost Aman Dimashq není společným podnikem, který požívá podpory režimu a že v rámci projektu Marota City nevyužíval vyvlastněné pozemky patřící osobám, které byly v důsledku konfliktu v Sýrii přesídleny, což jim zabránilo v tom, aby se vrátily do svých domovů. V replice uvádí, že na pozemcích, na kterých bude projekt Marota City vybudován, nedošlo ke střetům mezi opozičními silami a syrským režimem a že čtvrti Damašku (Sýrie) nacházející se v této oblasti nebyly během ozbrojeného konfliktu, ke kterému v Sýrii došlo, nikdy zničeny. Konečně popírá, že by měl jakýkoli podíl ve společném podniku Aman Dimashq. Kromě toho žalobce zpochybňuje, že by měl podíl ve společnosti Fly Aman, a že by byl zakládajícím partnerem této společnosti, neboť před tím, než založení společnosti Fly Aman vyvolalo účinky, byl jakožto zakladatel a akcionář nahrazen.

83

Zadruhé, pokud jde o akty o ponechání na seznamech z roku 2020, žalobce zpochybňuje nový důvod pro zařazení jeho jména na seznam a v tomto ohledu tvrdí, že jeho postavení v rámci společnosti Aman Facilities OPLLC mu nemůže přiznat postavení předního podnikatele působícího v Sýrii, neboť tato společnost má nízký kapitál a působí v omezené oblasti činnosti. Mimoto společnost Aman Facilities nepředstavuje pobočku nebo dceřinou společnost společnosti Aman Holding a tato posledně uvedená společnost ani S. Foz ji nepodporují.

84

Zatřetí žalobce zpochybňuje, že by byl napojen na syrský režim.

85

Začtvrté žalobce tvrdí, že žádná z písemností dokumentu WK 50/2019 INIT neodkazuje na jeho údajné napojení na syrský režim, ale že se tyto písemnosti týkají hlavně S. Foze.

86

Rada argumenty žalobce zpochybňuje.

Úvodní poznámky

[omissis]

94

Je třeba připomenout, jak vyplývá z bodů 50 a 51 výše, že zařazení jména žalobce na seznam je založeno jednak na kritériu definovaném v odstavci 2 písm. a) článku 27 a článku 28 rozhodnutí 2013/255, ve znění rozhodnutí 2015/1836, a v odstavci 1a písm. a) článku 15 nařízení č. 36/2012, ve znění nařízení 2015/1828 (kritérium předního podnikatele působícího v Sýrii), a jednak na kritériu stanoveném v odstavci 1 článku 27 a článku 28 uvedeného rozhodnutí a v odstavci 1 písm. a) článku 15 uvedeného nařízení (kritérium napojení na režim).

[omissis]

K postavení předního podnikatele působícího v Sýrii

115

Je třeba ověřit, zda Rada předložením souhrnu důkazů unesla důkazní břemeno, které jí přísluší na základě judikatury připomenuté v bodě 89 výše, a tento souhrn tedy představuje soubor dostatečně konkrétních, přesných a shodujících se nepřímých důkazů na podporu prvního důvodu pro zařazení na seznam.

116

V tomto ohledu měla Rada za to, že žalobce je předním podnikatelem působícím v Sýrii vzhledem k tomu, že vlastní podíly a vykonává činnosti v mnoha odvětvích syrské ekonomiky. Pokud jde o původní akty a akty o ponechání na seznamech z roku 2019, důkazy předložené Radou v dokumentu WK 50/2019 INIT se vztahují ke třem činnostem, a sice k jeho postavení zakládajícího partnera letecké společnosti Fly Aman, následně k jeho postavení předsedy správní rady společnosti Aman Dimashq, což je společný podnik podílející se na realizaci projektu Marota City, a konečně k jeho funkcím v rámci společnosti Aman Holding, které souvisejí s jeho postavením výše uvedeného předsedy správní rady. Pokud jde o akty o ponechání na seznamech z roku 2020, kromě výše uvedených činností doplňující důkazy předložené Radou v dokumentu WK 3599/2020 REV 1 zmiňují skutečnost, že žalobce založil společnost Aman Facilities spolu se S. Fozem a jeho jménem.

117

Je tedy třeba přezkoumat každou z těchto skutečností.

– K postavení zakládajícího partnera společnosti Fly Aman

118

Pokud jde o důvod uvedený v napadených aktech týkající se postavení zakládajícího partnera společnosti Fly Aman, z důkazů pocházejících z internetových stránek „Aliqtisadi“, „Eqtsad News“ a „7al.net“ vyplývá, že žalobce je zakládajícím partnerem společnosti Fly Aman. Kromě toho internetová stránka „7al.net“ blíže uvádí, že syrské ministerstvo vnitřního obchodu a ochrany spotřebitelů schválilo stanovy společnosti Fly Aman, jejíž 10% podíl náleží žalobci.

119

V tomto ohledu žalobce jednak zpochybňuje, že má podíl ve společnosti Fly Aman, a tvrdí, že je v každém případě menšinový. Na podporu svého tvrzení předkládá první verzi stanov společnosti Fly Aman ze dne 22. února 2018, podepsanou syrským vedením podniků, a osvědčení o zápisu společnosti Fly Aman ze dne 28. května 2018. Žalobce dále zpochybňuje, že je zakladatelem společnosti Fly Aman, a uvádí, že před tím, než založení společnosti Fly Aman vyvolalo účinky, jej jakožto zakládajícího společníka nahradila společnost B.

120

Je třeba uvést, že osvědčení o zápisu společnosti Fly Aman ze dne 28. května 2018 uvádí, že zakladateli podniku jsou p. Al Zoubi a společnost B. Kromě toho z něj vyplývá, že společnost B je akcionářem společnosti Fly Aman spolu s p. Al Zoubim. Jméno žalobce v něm naproti tomu uvedeno není. První verze stanov společnosti Fly Aman ze dne 22. února 2018, podepsaná syrským vedením podniků, však žalobce označuje jako zakladatele a partnera společnosti Fly Aman a uvádí, že posledně uvedený vlastní 10 % kapitálu podniku. V tomto ohledu je třeba poznamenat, že žalobce neprokázal, že stanovy společnosti Fly Aman ze dne 22. února 2018 nevyvolávaly právní účinky mezi datem, kdy byly vydány, a datem osvědčení o zápisu ze dne 28. května 2018 s ohledem na skutečnost, že společnost nebyla založena, i když její stanovy byly schváleny syrským vedením podniků. Na jednání naproti tomu potvrdil, že se nejedná o první verzi, ale o konečné stanovy společnosti Fly Aman, než budou zapsány u syrského vedení podniků. Žalobce konečně uznává, že nepředložil důkaz o převodu svého podílu na společnost B, označenou jako zakládající partner v osvědčení o zápisu ze dne 28. května 2018. Je přitom nutno připomenout, že jméno žalobce bylo na dotčené seznamy zařazeno z důvodu jeho postavení zakládajícího partnera letecké společnosti Fly Aman, a nikoli jako pouhý akcionáře. V každém případě si žalobce ve svých písemnostech protiřečí, neboť popírá, že je akcionářem, avšak zároveň uznává, že je jedním z nich, když tvrdí, že je pouze menšinovým akcionářem. Kromě toho je třeba dodat, pokud jde o akty o ponechání na seznamech z roku 2020, že důkazy pocházející z internetových stránek „Aliqtisadi“ a „Eqtsad News“, které pocházejí z dokumentu WK 3599/2020 REV 1, uvádějí, že žalobce je zakládajícím partnerem společnosti Fly Aman.

121

Z výše uvedeného vyplývá, že žalobci se nepodařilo zpochybnit důvod, podle kterého byl zakládajícím partnerem společnosti Fly Aman při založení této společnosti dne 22. února 2018. Důvod pro zařazení na seznam týkající se skutečnosti, že žalobce je zakládajícím partnerem letecké společnosti Fly Aman, který je obsažen v napadených aktech, je tudíž opodstatněný.

– K postavení předsedy správní rady společnosti Aman Dimashq

[omissis]

127

Zadruhé, pokud jde o akty o ponechání na seznamech z roku 2020, je třeba poznamenat, že pokud jde o důvod týkající se postavení žalobce jakožto předsedy správní rady společnosti Aman Dimashq, Rada ponechala jméno žalobce na dotčených seznamech s tím, že uvedla přesně datum odstoupení z funkce uváděné dotyčným, tedy květen 2019. To znamená, že Rada přijala jako prokázanou skutečnost, že žalobce od května 2019 již nebyl předsedou správní rady společnosti Aman Dimashq.

128

Z judikatury přitom vyplývá, že okolnost, že určitá osoba přestala vykonávat funkci v rámci určité struktury, sama o sobě neznamená, že tato dřívější funkce postrádá relevanci, jelikož její dřívější činnost by mohla ovlivnit její chování. Judikatura však blíže uvedla, že dřívější funkce určité osoby posuzované izolovaně nemohou odůvodnit zařazení jména této osoby na dotčené seznamy. Pokud by Rada zamýšlela vycházet z dřívější činnosti uvedené osoby, příslušelo by jí totiž předložit závažné a shodující se nepřímé důkazy umožňující mít důvodně za to, že tato osoba udržuje vazby se strukturou, která ji zaměstnávala ke dni přijetí napadeného aktu, odůvodňující zařazení jejího jména na seznamy, po ukončení jejích činností v rámci této struktury (obdobně viz rozsudky ze dne 6. září 2013, Bateni v. Rada, T‑42/12 a T‑181/12, nezveřejněný, EU:T:2013:409, body 6465, a ze dne 18. února 2016, Jannatian v. Rada, T‑328/14, nezveřejněný, EU:T:2016:86, bod 40).

129

V projednávané věci z dokumentu WK 3599/2020 REV1 nevyplývá, že Rada předložila závažné a shodující se nepřímé důkazy ve smyslu judikatury připomenuté v bodě 128 výše, které by umožňovaly mít důvodně za to, že žalobce udržuje vazby se strukturou, která jej zaměstnávala ke dni přijetí napadeného aktu. Dokument WK 3599/2020 REV1 tedy neobsahuje žádný důkaz, který by mohl odůvodnit, že i přes odstoupení žalobce z funkce v květnu 2019 je třeba tuto zmínku v důvodech pro zařazení na seznam ponechat. Rada konkrétně nevysvětluje a neprokázala, jak skutečnost, že žalobce byl do května 2019 předsedou správní rady společnosti Aman Dimashq, odůvodňuje ke dni přijetí aktů o ponechání na seznamech z roku 2020 použití této skutečnosti k prokázání jeho postavení předního podnikatele působícího v Sýrii. V tomto ohledu Rada neprokázala, že žalobce udržoval zvláštní vazby se společností Aman Dimashq. Je nutno ještě uvést, že Rada na jednání uznala, že žalobce odstoupil z funkcí, ale odkázala pouze na jeho jinou obchodní činnost k tomu, aby odůvodnila, že vzhledem k jejich významu je žalobce předním podnikatelem působícím v Sýrii.

130

Je tudíž třeba dospět k závěru, že pokud jde o akty o ponechání na seznamech z roku 2020, Rada nemohla použít důvod týkající se toho, že žalobce byl v postavení předsedy správní rady společnosti Aman Dimashq do května 2019, za účelem prokázání jeho postavení jakožto předního podnikatele působícího v Sýrii.

– K účasti žalobce jakožto předsedy správní rady společnosti Aman Dimashq, což je společný podnik podílející se na realizaci režimem podporovaného projektu výstavby luxusní rezidenční a obchodní čtvrti s názvem Marota City

[omissis]

135

Pokud jde zadruhé o důvody uvedené v aktech o ponechání na seznamech z roku 2020, stačí konstatovat, že vzhledem k tomu, že v bodě 130 výše bylo uvedeno, že za účelem prokázání postavení žalobce jakožto předního podnikatele působícího v Sýrii nemohla Rada použít důvod týkající se jeho postavení jakožto předsedy správní rady společnosti Aman Dimashq do května 2019, nemůže použít za účelem prokázání uvedeného postavení a fortiori jeho účast na projektu Marota City v tomto postavení.

– K postavení zaměstnance společnosti Aman Holding

[omissis]

138

Zadruhé v rámci přezkumu legality aktů o ponechání na seznamech z roku 2020 je nutno připomenout, že žalobce již nebyl předsedou správní rady společnosti Aman Dimashq, jak Tribunál konstatoval v bodě 130 výše.

139

Mimoto ze spisu vyplývá, že žalobce po dobu přibližně jednoho roku od data odstoupení z funkce nadále pracoval na pozici, kterou zastával v rámci společnosti Aman Holding. Navíc v odpovědi na otázku Tribunálu položenou na jednání žalobce upřesnil, že jeho mzda byla snížena o polovinu. Konkrétně jeho pracovní smlouva uzavřená se společností Aman Holding stanovila, že bude pobírat odměnu 1250000 SYP (přibližně 2526,60 eura) měsíčně. Kromě toho uvádí, že již není tolik zapojen do projektů společnosti Aman Holding s ohledem na skutečnost, že vykonává dohled nad menším množstvím projektů. Navíc ve svých písemnostech, a jak bylo potvrzeno na jednání, žalobce požádal společnost Aman Holding o povolení založit společnost Aman Facilities vzhledem k tomu, že pobíral odměnu od společnosti Aman Holding a měl v úmyslu přijmout obchodní firmu blízkou obchodní firmě Aman Holding, což naznačuje, že neměl veškerou volnost k vedení svého projektu podniku, jak zamýšlel. Konečně žalobce uvedl, že mu společnost Aman Holding pomohla nalézt advokáta, aby jej zastupoval, a hradila soudní výdaje, které mu vznikly v rámci žaloby proti sporným omezujícím opatřením.

140

Z toho vyplývá, že žalobce skutečně zachoval vazby se společností Aman Holding, ale že se tyto vazby podstatně změnily v porovnání s těmi, které existovaly v okamžiku přijetí původních aktů a aktů o ponechání na seznamech z roku 2019. Žalobce totiž tvrdí, aniž mu Rada odporuje, že nad projektem již nevykonává dohled a že mu společnost Aman Holding povolila, aby v tomto zaměstnání zůstal až do okamžiku, kdy nalezne jiný zdroj příjmů. Mimoto vzhledem k tomu, že žalobce již není statutárním zástupcem společnosti, ale pouhým zaměstnancem společnosti Aman Holding, nelze přijmout, že je v důsledku své činnosti v rámci této společnosti předním podnikatelem. Je tudíž třeba dospět k závěru, že pokud jde o akty o ponechání na seznamech z roku 2020, Rada nemohla za účelem prokázání postavení žalobce jakožto předního podnikatele působícího v Sýrii použít jeho postavení zaměstnance ve společnosti Aman Holding.

– K postavení zakládajícího člena společnosti Aman Facilities spolu s S. Fozem a jeho jménem

141

Pokud jde o nový důvod uvedený v aktech o ponechání na seznamech z roku 2020, je třeba uvést, že žalobce připouští, že založil společnost Aman Facilities a odůvodňuje to s ohledem na obtíže nalézt zaměstnání poté, co Rada přijala původní akty a akty o ponechání na seznamech z roku 2019.

142

Zaprvé je třeba poznamenat, že datum založení společnosti Aman Facilities uvedené v důvodech, na nichž jsou založeny akty o ponechání na seznamech z roku 2020, neodpovídá datu uvedenému žalobcem ve druhém návrhu na úpravu žaloby. Uvedené důvody totiž blíže uvádějí, že společnost byla založena dne 30. ledna 2020, což potvrzuje článek na internetové stránce „Aliqtisadi“. Naproti tomu žalobce uvádí, že společnost byla založena v květnu 2019, pouze několik dní před jeho skutečným odstoupením z funkce statutárního zástupce společnosti Aman Holding, a sice dne 28. května 2019. Navíc podle osvědčení o zápisu společnosti Aman Facilities předloženého žalobcem byla společnost založena dne 23. května 2019. Konečně osvědčení Syria International Islamic Bank rovněž potvrzuje založení před 30. lednem 2020, jelikož splácení půjčky poskytnuté na založení této společnosti započalo dne 10. listopadu 2019. Tato rozdílná data však nemohou ovlivnit legalitu aktů o ponechání na seznamech z roku 2020, neboť i za předpokladu, že Rada použila nesprávné datum, to nic nemění na tom, že žalobce uznal, že tuto společnost založil před přijetím uvedených aktů.

143

Zadruhé z článku z internetové stránky „Aliqtisadi“ vyplývá, že společnost Aman Facilities působí v odvětví cestovního ruchu a poskytuje hotelové služby. Podle tohoto článku jde o následující oblasti činnosti společnosti: správa hotelů, soukromá zařízení a zařízení v oblasti cestovního ruchu, služeb nebo správy a poradenských činností v oblasti cestovního ruchu a služeb. Žalobce tvrdí, že společnost Aman Facilities poskytuje některým podnikům a zařízením, které mohou zahrnovat hotely, služby v oblasti čištění a sterilizace, naproti tomu však zpochybňuje, že tato společnost provozuje nebo rozvíjí hotelovou činnost a činnosti cestovního ruchu. Na podporu svého argumentu předkládá dvě smlouvy o poskytování služeb, jejichž předmět potvrzuje, že společnost Aman Facilities poskytuje služby čištění a sterilizace v hotelu. Žalobce předkládá rovněž osvědčení o zápisu společnosti Aman Facilities ze dne 22. ledna 2020, které však potvrzuje popis předmětu činnosti společnosti Aman Facilities tak, jak je uveden v článku „Aliqtisadi“. Obě smlouvy o poskytování služeb a osvědčení o zápisu společnosti Aman Facilities tudíž nezpochybňují seznam oblastí činnosti uvedení v článku „Aliqtisadi“, a tudíž relevanci uvedeného článku.

144

Zatřetí, pokud jde o část důvodů z roku 2020 uvádějící, že žalobce založil spolu se S. Fozem a jeho jménem společnost Aman Facilities, je třeba uvést, že Rada předložila pouze jediný článek, který ji měl podpořit, a sice článek nazvaný „Bashar Assi, nový spolupracovník S. Foze pro investice“ pocházející z internetové stránky „Eqtsad News“, který evokuje vztahy mezi S. Fozem a žalobcem. Podle tohoto článku S. Foz používá jméno žalobce k založení nových společností. V rámci této spolupráce žalobce získal povolení syrského ministerstva vnitřního obchodu a ochrany spotřebitelů k založení společnosti Aman Facilities.

145

Je třeba uvést, že žalobce k této skutečnosti předložil čestné prohlášení vyhotovené odpovědnou osobou Syria International Islamic Bank ze dne 13. srpna 2020, které prokazuje existenci půjčky ve výši 20 milionů SYP (přibližně 26000 eur), poskytnuté žalobci, jakož i splátkový kalendář pro splácení tohoto úvěru, začínající dne 10. listopadu 2019. Podle žalobce tato bankovní půjčka sloužila k financování části založení společnosti Aman Facilities, přičemž další část byla financována z jeho soukromých prostředků. V tomto ohledu Rada na jednání uvedla, že nelze vyloučit, že žalobce měl jiné zdroje financování prostřednictvím S. Foze nebo jiné banky, i když uznala, že nemá k dispozici žádný důkaz na podporu svého tvrzení.

146

Z výše uvedeného vyplývá, že žalobce prokázal, aniž mu Rada účelně oponovala, že za účelem založení společnosti Aman Facilities sjednal svým jménem půjčku. Rovněž z článku pocházejícího z internetové stránky „Eqtsad News“ vyplývá, že povolení k založení uvedené společnosti bylo žalobci uděleno syrským ministerstvem vnitřního obchodu a ochrany spotřebitelů. Naproti tomu z toho nevyplývá, že společnost Aman Facilities oficiálně založil žalobce a S. Foz.

147

Začtvrté se Rada na jednání dovolávala podobnosti mezi názvy Aman Holding a Aman Facilities, aby zdůraznila existující vztah mezi S. Fozem a žalobcem, a prokázala tak, že společnost Aman Facilities byla ve skutečnosti založena jménem S. Foze. Žalobce tuto volbu odůvodňuje jako přínos pro marketingové účely, aby zviditelnil a rozvíjel činnost s využitím prestiže společnosti Aman Holding.

148

V tomto ohledu stačí konstatovat, že okolnost, že názvy obou těchto společností mají společný výraz „Aman“, nemůže sama o sobě představovat dostatečný důkaz k prokázání, že společnost Aman Facilities byla založena spolu se S. Fozem a jeho jménem. Stejně tak, i když žalobce uvedl, že zvolil jméno Aman Facilities, aby mohl těžit z dobrého jména společnosti Aman Holding, z žádného důkazu obsaženého v dokumentu WK 3599/2020 REV 1 nevyplývá, že společnost tak získala název Aman Facilities z důvodu spojení se společností Aman Holding, ani že by S. Foz takový postup schválil.

149

Zapáté žádný důkaz obsažený v dokumentu WK 3599/2020 REV 1 neprokazuje, že by z činnosti společnosti Aman Facilities měl prospěch S. Foz, případně společnost Aman Holding.

150

Konečně zašesté, i když ze spisu vyplývá, že S. Foz vlastní společnost Aman Holding, je nutno poznamenat, že důvody pro zařazení na seznam v aktech o ponechání na seznamech z roku 2020 se týkají vazby existující mezi společností Aman Facilities a S. Fozem a nezmiňují vazbu mezi společnostmi Aman Holding a Aman Facilities.

151

Ze všeho výše uvedeného vyplývá, že i když žalobce připouští, že založil společnost Aman Facilities, nelze tvrdit, že jednal jménem S. Foze, když uvedenou společnost založil. Z judikatury vyplývá, že vzhledem k situaci v Sýrii Rada jí příslušející důkazní břemeno unese, uvede-li před unijním soudem soubor dostatečně konkrétních, přesných a shodujících se nepřímých důkazů umožňující prokázat existenci dostatečné vazby mezi osobou, vůči níž je namířeno opatření, kterým se zmrazují finanční prostředky, a režimem, proti kterému je takto veden boj (rozsudek ze dne 21. dubna 2015, Anbouba v. Rada, C‑605/13 P, EU:C:2015:248, bod 52). V tomto smyslu jediný důkaz předložený Radou, který má prokázat opodstatněnost nového důvodu pro zařazení na seznam, požadavky vyplývající z této judikatury nesplňuje, zejména s ohledem na to, že žalobce předložil důkazy a argumenty v opačném smyslu.

– Závěry o postavení žalobce jako předního podnikatele působícího v Sýrii

[omissis]

170

Zadruhé, pokud jde o akty o ponechání na seznamech z roku 2020, z výše uvedeného vyplývá, že Rada předložila soubor dostatečně konkrétních, přesných a shodujících se nepřímých důkazů umožňujících prokázat, že žalobce byl zakládajícím partnerem společnosti Fly Aman a založil společnost Aman Facilities. Jak vyplývá z bodů 139 a 140 výše, Rada naproti tomu neprokázala převažující úlohu, kterou žalobce zastával ve společnosti Aman Holding. Stejně tak Rada nepředložila důkaz o tom, že společnost Aman Facilities byla založena spolu se S. Fozem a jeho jménem. Konečně Rada neprávem vycházela z postavení žalobce jakožto předsedy správní rady společnosti Aman Dimashq do května 2019 a z toho, že se v důsledku toho účastnil projektu Marota City.

171

Je přitom třeba konstatovat, jak vyplývá z článku z internetové stránky „Eqtsad News“, že společnost Fly Aman dosud skutečně nevznikla. Žalobce rovněž tvrdil, aniž mu Rada v tomto bodě odporovala, že společnost Fly Aman není provozuschopná. Dále žalobce potvrzuje, že založil společnost Aman Facilities. Založení společnosti Aman Facilities, jejíž předmět činnosti je popsán v bodě 143 výše, však není dostatečnou skutečností k tomu, aby sama o sobě zakládala postavení předního podnikatele působícího v Sýrii. Žalobce mimoto na jednání v odpovědi na otázku Tribunálu upřesnil, že tato společnost zaměstnává velmi omezený počet zaměstnanců, maximálně pět, což Rada nezpochybnila. Za takových okolností nelze mít za to, že Rada při přijímání aktů o ponechání na seznamech z roku 2020 dostačujícím způsobem prokázala postavení žalobce jakožto předního podnikatele působícího v Sýrii.

172

Pokud jde o akty o ponechání na seznamech z roku 2020, první důvod pro zařazení na seznam tudíž není dostatečně podložený; je proto třeba přezkoumat druhý důvod pro zařazení na seznam.

Ke spojení se syrským režimem

173

Je nutno uvést, že jak vyplývá z aktů o ponechání na seznamech z roku 2020, druhý důvod pro zařazení na seznam se týká podpory syrského režimu a prospěchu, který má žalobce prostřednictvím své obchodní činnosti z uvedeného režimu.

174

Je tedy třeba identifikovat dotčenou obchodní činnost.

175

Je nutno konstatovat, že obchodní činnost, v souvislosti s níž Rada považuje žalobce za osobu podporující syrský režim, která z něj má prospěch, je stejná jako činnost, která ji vedla k tomu, že jej považovala za předního podnikatele působícího v Sýrii.

176

V tomto ohledu nelze vyloučit, že se důvody pro zařazení určité osoby na seznam do určité míry překrývají v tom smyslu, že určitá osoba může být kvalifikována jako přední podnikatel působící v Sýrii a považována za osobu, která má v rámci své činnosti prospěch ze syrského režimu nebo tento režim prostřednictvím téže činnosti podporuje. To vyplývá právě z toho, jak je uvedeno v bodě 6 odůvodnění rozhodnutí 2015/1836, že úzké napojení na syrský režim a jeho podpora ze strany této kategorie osob jsou jedním z důvodů, proč se Rada rozhodla tuto kategorii vytvořit. To však nemění nic na tom, že se i v tomto případě jedná o odlišná kritéria (rozsudek ze dne 23. září 2020, Kaddour v. Rada, T‑510/18, EU:T:2020:436, bod 77).

177

Zaprvé je přitom třeba ze závěrů učiněných v bodech 130 a 135 výše vyvodit, že vzhledem k tomu, že žalobce nebyl ke dni přijetí aktů o ponechání na seznamech z roku 2020 předsedou správní rady společnosti Aman Dimashq, nelze mít za to, že měl z tohoto důvodu prospěch ze syrského režimu, ani že jej podporoval z důvodu své účasti na projektu Marota City.

178

Zadruhé bylo v bodě 121 výše uvedeno, že žalobce je zakládajícím partnerem společnosti Fly Aman. Žalobce však tvrdí, že společnost Fly Aman není provozuschopná. V tomto ohledu je třeba konstatovat, že z článku pocházejícího z internetové stránky „Eqtsad News“ vyplývá, že společnost Fly Aman dosud skutečně nevznikla. Žádný důkaz obsažený v dokumentech WK 50/2019 INIT a WK 3599/2020 REV 1 neprokazuje, že žalobce měl jakožto zakládající partner uvedené společnosti prospěch ze syrského režimu ani to, že jej podporuje. Je zajisté pravda, že podle internetové stránky „7al.net“ trpí sektor civilního letectví v Sýrii značnými obtížemi s ohledem na vojenské operace, které tam probíhají a jejichž důsledkem je přerušení turistického provozu a služeb v rámci některých letišť. Rada však tuto okolnost ve svých písemnostech nepoužila k odůvodnění případné souvislosti mezi založením společnosti a syrským režimem.

179

Zatřetí, i když z bodu 139 výše vyplývá, že žalobce udržuje vazby se společností Aman Holding, z žádného z důkazů obsažených v dokumentech WF 50/2019 INIT a WK 3599/2020 REV 1 nevyplývá, že žalobce má v tomto postavení prospěch ze syrského režimu, ani že jej podporuje. V tomto ohledu žalobce tvrdil, že již nevykonává dohled nad projektem v rámci společnosti Aman Holding. Konkrétně předložil důkaz o tom, že byl nahrazen v rámci své funkce zástupce společnosti Aman Holding a předsedy zvoleného do správní rady společnosti Aman Dimashq. Odůvodnil, že si dočasně zachovává postavení zaměstnance, než nalezne jiný zdroj příjmů. Podpora a prospěch, které žalobce získá od svého bývalého zaměstnavatele, tak nejsou přímým důkazem toho, že podporuje nebo má prospěch ze syrského režimu.

180

Konečně začtvrté, pokud jde o společnost Aman Facilities, i když z bodu 146 výše vyplývá, že žalobce získal povolení syrského ministerstva vnitřního obchodu a ochrany spotřebitelů k jejímu založení, pouhé založení společnosti zaměstnávající omezený počet zaměstnanců nemůže stačit k tomu, aby se mělo za to, že žalobce má prospěch ze syrského režimu a podporuje jej. V tomto ohledu internetová stránka „Eqtsad News“ evokuje vazby existující mezi žalobcem a S. Fozem v rozsahu, v němž posledně uvedený používá jméno žalobce k založení nových společností, včetně společnosti Aman Facilities. Tento důkaz však nepodporují jiné důkazy obsažené v dokumentu WK 3599/2020 REV 1. Kromě toho je nutno uvést, že žádný prvek v dokumentu WK 3599/2020 REV 1 neumožňuje dospět k závěru, že žalobce podporuje syrský režim právě prostřednictvím společnosti Aman Facilities.

181

S ohledem na vše výše uvedené je třeba konstatovat, že druhý důvod pro zařazení jména žalobce na dotčené seznamy z důvodu jeho spojení se syrským režimem není dostatečně podložený, takže ponechání jména žalobce na seznamech není opodstatněné.

182

Pokud jde o akty o ponechání na seznamech z roku 2020, je tedy třeba prvnímu žalobnímu důvodu vyhovět, a tyto akty tudíž zrušit v rozsahu, v němž se týkají žalobce, aniž je nutné zkoumat čtvrtý, druhý a třetí žalobní důvod uplatněný na podporu žaloby, pokud jde o tyto akty.

[omissis]

 

Z těchto důvodů

TRIBUNÁL (čtvrtý senát)

rozhodl takto:

 

1)

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/719 ze dne 28. května 2020, kterým se mění rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii a prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/716 ze dne 28. května 2020, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii, se zrušují v rozsahu, v němž se týkají Bashara Assiho.

 

2)

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

 

3)

Rada Evropské unie ponese kromě vlastních nákladů řízení polovinu nákladů řízení B. Assiho.

 

4)

B. Assi ponese polovinu vlastních nákladů řízení.

 

Gervasoni

Madise

Martín y Pérez de Nanclares

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 24. listopadu 2021.

Podpisy.


( *1 ) – Jednací jazyk: angličtina.

( 1 ) – Jsou uvedeny pouze body tohoto rozsudku, jejichž zveřejnění Tribunál považuje za účelné.

Top