EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019CN0594

Věc C-594/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 2. srpna 2019 Deutsche Lufthansa AG proti usnesení Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 17. května 2019 ve věci T-764/15, Deutsche Lufthansa AG v. Evropská komise

OJ C 319, 23.9.2019, p. 28–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.9.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 319/28


Kasační opravný prostředek podaný dne 2. srpna 2019 Deutsche Lufthansa AG proti usnesení Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 17. května 2019 ve věci T-764/15, Deutsche Lufthansa AG v. Evropská komise

(Věc C-594/19 P)

(2019/C 319/29)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Deutsche Lufthansa AG (zástupce: A. Martin-Ehlers, Rechtsanwalt)

Další účastnice řízení: Evropská komise, Land Rheinland-Pfalz

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil usnesení Tribunálu ze dne 17. května 2019 ve věci T-764/15;

vyhověl návrhu podanému v prvním stupni a zrušil rozhodnutí Komise SA.32833 ze dne 1. října 2014 (1), na němž je založen;

podpůrně vrátil věc Tribunálu k novému rozhodnutí, a

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Svým kasačním opravným prostředkem navrhovatelka předkládá následující důvody kasačního opravného prostředku:

Žalobkyně byla oprávněna k podání žaloby již podle rozsudku ve věci Montessori (2). Je tomu tak proto, že poskytnutí úvěru ze sdružené hotovosti ve výši 45 milionů eur ve prospěch letiště Frankfurt-Hahn GmbH představuje režim podpor. Navíc finanční prostředky z tohoto úvěru plynuly prokazatelně společnosti Ryanair.

Kdyby se použila tzv. judikatura Mory (3), musela by se nutně uplatnit první alternativa. Komise nezohlednila podstatné skutkové okolnosti a dodatečná zvýhodnění. Z důvodu porušení procesních práv žalobkyně nelze mít za to, že Komise provedla řádné vyšetřovací řízení. Také v tomto případě byla žalobkyně osobně dotčená a tedy oprávněná k podání žaloby.

Podpůrně je žaloba přípustná i v případě použití druhé alternativy tzv. judikatury Mory, podle níž by musela žalobkyně prokázat, že její postavení na trhu bylo podporami podstatně dotčeno. V takovém případě totiž dochází k obrácení důkazního břemene, přinejmenším však k jeho zmírnění ve prospěch žalobkyně, jelikož Komise svévolně utajila jí známé pro rozhodnutí relevantní skutečnosti. Pouze podpůrně lze konstatovat, že žalobkyně skutečně také prokázala takové podstatné dotčení. Jiné právní posouzení ze strany Tribunálu překračuje meze judikatury Soudního dvora a je založeno na právně chybném chápání relevantního trhu. V tomto ohledu Tribunál zkresluje a omezuje popis skutkových okolností ze strany žalobkyně, pozměňuje obsah napadeného usnesení a porušuje pravidla o důkazním břemenu.


(1)  Rozhodnutí Komise (EU) 2016/788 ze dne 1. října 2014 o státní podpoře SA.32833 (11/C) (ex 11/NN), kterou poskytlo Německo v souvislosti s opatřeními v oblasti financování letiště Frankfurt-Hahn v období od roku 2009 do roku 2011 (Úř. věst. 2016, L 134, s. 1).

(2)  Rozsudek Soudního dvora ze dne 6. listopadu 2018, Scuola Elementare Maria Montessori Srl a další (C-622/16 P až C-624/16 P, EU:C:2018:873).

(3)  Rozsudek Soudního dvora ze dne 17. září 2015, Mory SA a další v. Evropská komise (C-33/14 P, EU:C:2015:609).


Top