EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CN0664

Věc C-664/18: Žaloba podaná dne 23. října 2018 – Evropská komise v. Spojené království Velké Británie a Severního Irska

OJ C 445, 10.12.2018, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.12.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 445/12


Žaloba podaná dne 23. října 2018 – Evropská komise v. Spojené království Velké Británie a Severního Irska

(Věc C-664/18)

(2018/C 445/16)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: J. Norris-Usher, K. Petersen, zmocněnci)

Žalovaný: Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Návrhová žádání žalobkyně

Žalobkyně navrhuje, aby Soudní dvůr

určil, že Spojené království Velké Británie a Severního Irska tím, že pokračovalo v překračování ročních prahových hodnot NO2 v zónách UK0001 (městská oblast Greater London); UK0002 (městská oblast West Midlands); UK0003 (městská oblast Greater Manchester); UK 0004 (městská oblast West Yorkshire); UK 0013 (městská oblast Teesside); UK0014 (The Potteries); UK0018 (Kingston upon Hull); UK0019 (městská oblast Southampton); UK0024 (městská oblast Glasgow); UK0029 (Eastern); UK0031 (South East); UK0032 (East Midlands); UK0033 (North West & Merseyside); UK0034 (Yorkshire & Humberside); UK0035 (West Midlands) a UK0036 (North East) jakož i hodinnové prahové hodnoty NO2 v zóně UK0001 (městská oblast Greater London) od vstupu těchto prahových hodnot v platnost k 1. lednu 2010, nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z čl. 13 odst. 1 směrnice 2008/50/ES (1) ve spojení s Přílohou XI této směrnice;

určil, že od 11. června 2010 Spojené království Velké Británie a Severního Irska ve výše uvedených zónách neplní povinnosti vyplývající z čl. 23 odst. 1 směrnice 2008/50/ES ve spojení s Přílohou XV této směrnice, a to konkrétně povinnost zkrátit dobu překračování hodnot na minimum vyplývající z druhého pododstavce čl. 23 odst. 1;

uložil Spojenému království Velké Británie a Severního Irska náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Od roku 2010 byly roční prahové hodnoty NO2 překročeny v 16 zónách a aglomeracích a hodinové hodnoty byly překročeny v jedné zóně. Již tímto došlo k porušení čl. 13 odst. 1 směrnice 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu ve spojení s přílohou XI téže směrnice.

Navzdory trvajícímu porušování čl. 13 odst. 1 ve spojení s přílohou XI této směrnice Spojené království Velké Británie a Severního Irska nepřijalo plány kvality ovzduší s příslušnými opatřeními zajišťujícími, aby byla doba překračování hodnot co nejkratší. Nedostatečnost opatření Spojeného království Velké Británie a Severního Irska dokládá doba, po kterou jsou prahové hodnoty překračovány, rozsah, v jakém jsou překračovány, a trend plnit povinnosti, jakož i detailní analýza jednotlivých plánů kvality ovzduší pro 16 zón a aglomerací, které jsou předmětem této žaloby.


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu (Úř. věst. 2008, L 152, s. 1).


Top