Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017TN0335

Věc T-335/17: Žaloba podaná dne 30. května 2017 – Help – Hilfe zur Selbsthilfe v. Komise

OJ C 239, 24.7.2017, p. 59–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.7.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 239/59


Žaloba podaná dne 30. května 2017 – Help – Hilfe zur Selbsthilfe v. Komise

(Věc T-335/17)

(2017/C 239/71)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobce: Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V. (Bonn, Německo) (zástupci: V. Jungkind a P. Cramer, Rechtsanwälte)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

zrušil jednak rozhodnutí žalované ze dne 21. března 2017 (Ares(2017)1515573) požadující navrácení části podpory na projekt Food Security Promotion for very food insecure farming households in Zimbabwe (ECHO/ZWE/BUD/2009/02002) ve výši 643 627,72 EUR, a jednak na něm založený příkaz k úhradě ze dne 7. dubna 2017 (č. 3241705513), kterým se žalovaná dožadovala zaplacení první splátky ve výši 321 813,86 EUR, a

uložil žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobce tři žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vycházející z toho, že postup, proti němuž se žalovaná ohradila, není porušením hmotného práva

Postup žalobce při udělení dvou zakázek na dodání zemědělských produktů, proti němuž se žalovaná ohradila, neporušuje závazná hmotněprávní pravidla o provádění zadávacích řízení v rámci humanitárních projektů. Tento postup je zejména v souladu se závaznými zásadami udělování zakázek podle čl. 184 odst. 1 prováděcích pravidel k finančnímu nařízení Evropské unie z roku 2009 a s čl. 2 odst. 3 stanovených pravidel a postupů (Rules and Procedures) v příloze IV Rámcové dohody o partnerství týkající se spolupráce Evropské unie a nevládních organizací v oblasti humanitární pomoci z roku 2008.

Postup, proti němuž se žalovaná ohradila, neporušuje ani dokumentační povinnost podle čl. 23 odst. 4 všeobecných podmínek obsažených v příloze III Rámcové dohody o partnerství.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející z toho, že pro navrácení finančních prostředků není dán žádný jiný důvod

Nejsou dány ani žádné jiné důvody pro navrácení finanční podpory. Podnik vybraný žalobcem zejména dodal objednané zboží včas, kompletně a v dobré jakosti. Žalobce navíc projekt podpory provedl úspěšně, což potvrdily celkem čtyři nezávislé kontroly provedené třetími subjekty.

K trestně postižitelnému jednání zúčastněných pracovníků žalobce nedošlo. Staatsanwaltschaft Bonn (Státní zastupitelství v Bonnu) pro nedostatek podezření o spáchání trestného činu nezahájilo žádné vyšetřování.

3.

Třetí, podpůrně uplatněný žalobní důvod vycházející z neuplatnění diskreční pravomoci a z nepřiměřenosti

Žalovaná vydala rozhodnutí o navrácení poskytnuté finanční pomoci na základě mylné úvahy, že podléhá závaznému doporučení ohledně navrácení vydanému Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF). Jedná se tu o neuplatnění diskreční pravomoci žalované, jehož důsledkem je protiprávnost navrácení.

Navrácení celé částky ve výši 643 627,27 EUR je dále z důvodu porušení zásady proporcionality dle čl. 5 odst. 4 SFEU protiprávní. Překračuje rámec toho, co je nezbytné na ochranu rozpočtu, a vzhledem k úspěšnému provedení projektu podpory zejména není v přiměřeném poměru k zátěži, která tím žalobci vzniká.


Top