EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CA0637

Věc C-637/17: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 28. března 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa — Portugalsko) — Cogeco Communications Inc v. Sport TV Portugal SA, Controlinveste-SGPS SA, NOS-SGPS SA („Řízení o předběžné otázce — Článek 102 SFEU — Zásady rovnocennosti a efektivity — Směrnice 2014/104/EU — Článek 9 odst. 1 — Článek 10 odst. 2 až 4 — Články 21 a 22 — Žaloby na náhradu škody podle vnitrostátního práva v případě porušení právních předpisů členských států a Evropské unie o hospodářské soutěži — Účinky vnitrostátních rozhodnutí — Promlčecí lhůty — Provedení — Časová působnost“)

OJ C 187, 3.6.2019, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.6.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 187/21


Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 28. března 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa — Portugalsko) — Cogeco Communications Inc v. Sport TV Portugal SA, Controlinveste-SGPS SA, NOS-SGPS SA

(Věc C-637/17) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Článek 102 SFEU - Zásady rovnocennosti a efektivity - Směrnice 2014/104/EU - Článek 9 odst. 1 - Článek 10 odst. 2 až 4 - Články 21 a 22 - Žaloby na náhradu škody podle vnitrostátního práva v případě porušení právních předpisů členských států a Evropské unie o hospodářské soutěži - Účinky vnitrostátních rozhodnutí - Promlčecí lhůty - Provedení - Časová působnost“)

(2019/C 187/24)

Jednací jazyk: portugalština

Předkládající soud

Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Cogeco Communications Inc

Žalované: Sport TV Portugal SA, Controlinveste-SGPS SA, NOS-SGPS SA

Výrok

1)

Článek 22 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/104/EU ze dne 26. listopadu 2014 o určitých pravidlech upravujících žaloby o náhradu škody podle vnitrostátního práva v případě porušení právních předpisů členských států a Evropské unie o hospodářské soutěži musí být vykládán v tom smyslu, že se tato směrnice nevztahuje na spor v původním řízení.

2)

Článek 102 SFEU a zásada efektivity musí být vykládány v tom smyslu, že brání takové vnitrostátní právní úpravě, která stanoví, že promlčecí lhůta, pokud jde o žaloby na náhradu škody, činí tři roky a začíná běžet ode dne, kdy se poškozený dozvěděl o svém nároku na náhradu škody, i když neznal osobu odpovědnou za protiprávní jednání, a která dále nestanoví žádnou možnost zastavení nebo přerušení běhu této lhůty během doby, kdy probíhá řízení před vnitrostátním orgánem pro hospodářskou soutěž.


(1)  Úř. věst. C 32, 29. 1. 2018.


Top