Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016TN0477

Věc T-477/16: Žaloba podaná dne 26. srpna 2016 – Epsilon International v. Komise

OJ C 402, 31.10.2016, p. 49–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.10.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 402/49


Žaloba podaná dne 26. srpna 2016 – Epsilon International v. Komise

(Věc T-477/16)

(2016/C 402/58)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Epsilon International SA (Marousi, Řecko) (zástupci: D. Bogaert a A. Guillerme, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

1)

Na základě článku 272 SFEU:

určil, že částky vyplacené Evropskou komisí společnosti Epsilon v rámci grantových dohod BRISEIDE, i-SCOPE a SMART-ISLANDS představují způsobilé náklady a že se společnost Epsilon nedopustila chyb systémové povahy při plnění těchto dohod;

určil, že žádost Komise o vrácení částek vyplacených na základě dohody BRISEIDE je zcela neopodstatněná a že tyto částky nemusí být Evropské komisi zaplaceny;

prohlásil, že rozhodnutí Evropské komise o pozastavení plateb týkajících se grantových dohod i-LOCATE, eENV-Plus, GeoSmartCity a c-SPACE jsou neopodstatněná;

uložil Komisi náhradu částek, které společnost Epsilon uhradila za provedení dodatečných finančních auditů, aby popřela chybná zjištění auditorů pověřených Komisí, a náhradu morální újmy vzniklé společnosti Epsilon, která je předběžně stanovena na ex aequo et bono základě na částku 10 000 eur.

2)

Na základě článku 263 SFEU zrušil rozhodnutí Evropské komise ze dne 17. června 2016 (Ares (2016) 2835215) zapsat společnost Epsilon do databáze systému pro včasné odhalení a vyloučení (EDES).

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu své žaloby založené na základě článku 272 SFEU společnost Epsilon uvádí, že zjištění předložená auditory a schválená Evropskou komisí, jež se týkají osobních nákladů vykázaných v souvislosti s prováděním projektů BRISEIDE, SMART-ISLANDS a i-SCOPE, jsou chybná. Společnost Epsilon konkrétně tvrdí, že nedošlo k žádným nesrovnalostem, pokud jde o časové záznamy, odpracované hodiny a kalkulace hodinových sazeb, neexistenci faktury za práci majitelů a skutečnost, že dohody uzavřené s podnikovými konzultanty nebyly oznámeny finančnímu úřadu. V každém případě nemohou být drobné chyby při provádění těchto dohod považovány za chyby systémové povahy.

Krom toho společnost Epsilon napadá rozhodnutí Komise o pozastavení plateb za plnění projektů financovaných EU i-LOCATE, eENV-Plus, GeoSmartCity a c-SPACE a má za to, že nejsou právně opodstatněná.

Konečně společnost Epsilon požaduje náhradu za majetkovou a nemajetkovou újmu, jež jí vznikla v důsledku rozhodnutí Komise.

Na základě své žaloby podle článku 263 SFEU společnost Epsilon požaduje, aby Tribunál zrušil rozhodnutí Komise zapsat společnost Epsilon do databáze systému pro včasné odhalení a vyloučení (EDES) z důvodu údajné potenciálně systematické povahy chyb, jichž se tato společnost dopustila při plnění výše uvedených projektů. Žalobkyně se domnívá, že toto rozhodnutí porušuje zásadu proporcionality a právo na obhajobu.


Top