Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016TA0339

Spojené věci T-339/16, T-352/16 a T-391/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 13. prosince 2018 – Ville de Paris, Ville de Bruxelles a Ayuntamiento de Madrid v. Komise „Životní prostředí – Nařízení (EU) 2016/646 – Emise znečišťujících látek z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 6) – Stanovení hodnot, které nesmějí být překročeny (NTE), při zkouškách v reálných podmínkách řízení (RDE) pro emise oxidů dusíku – Žaloba na neplatnost – Pravomoc obecního orgánu v oblasti ochrany životního prostředí omezit provoz některých vozidel – Bezprostřední dotčení – Přípustnost – Nepříslušnost Komise – Dodržování právních norem vyšší právní síly – Úprava časových účinků zrušení – Mimosmluvní odpovědnost – Náprava újmy, kterou údajně utrpěly reputace a pověst“

OJ C 82, 4.3.2019, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.3.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 82/42


Rozsudek Tribunálu ze dne 13. prosince 2018 – Ville de Paris, Ville de Bruxelles a Ayuntamiento de Madrid v. Komise

(Spojené věci T-339/16, T-352/16 a T-391/16) (1)

(„Životní prostředí - Nařízení (EU) 2016/646 - Emise znečišťujících látek z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 6) - Stanovení hodnot, které nesmějí být překročeny (NTE), při zkouškách v reálných podmínkách řízení (RDE) pro emise oxidů dusíku - Žaloba na neplatnost - Pravomoc obecního orgánu v oblasti ochrany životního prostředí omezit provoz některých vozidel - Bezprostřední dotčení - Přípustnost - Nepříslušnost Komise - Dodržování právních norem vyšší právní síly - Úprava časových účinků zrušení - Mimosmluvní odpovědnost - Náprava újmy, kterou údajně utrpěly reputace a pověst“)

(2019/C 82/48)

Jednací jazyk: španělština a francouzština

Účastníci řízení

Žalobce ve věci T-339/16: Ville de Paris (Francie) (zástupce: J. Assous, advokát)

Žalobce ve věci T-352/16: Ville de Bruxelles (Belgie) (zástupci: M. Uyttendaele a S. Kaisergruber, advokáti)

Žalobce ve věci T-391/16: Ayuntamiento de Madrid (Španělsko) (zástupce: F. Zunzunegui Pastor, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: A. C. Becker, E. Sanfrutos Cano a J.-F. Brakeland, zmocněnci)

Předmět věci

Návrhy na základě článku 263 SFEU znějící na zrušení nařízení Komise (EU) 2016/646 ze dne 20. dubna 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 692/2008 z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 6) (Úř. věst. 2016, L 109, s. 1), a dále návrh na základě článku 268 SFEU znějící na získání náhrady újmy, kterou mělo město Paříž údajně utrpět v důsledku přijetí tohoto nařízení.

Výrok rozsudku

1)

Bod 2 přílohy II nařízení Komise (EU) 2016/646 ze dne 20. dubna 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 692/2008 z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 6) se zrušuje v rozsahu, v jakém v bodech 2.1.1 a 2.1.2 přílohy III A nařízení Komise č. 692/2008 ze dne 18. července 2008, kterým se provádí a mění nařízení (ES) č. 715/2007, stanoví hodnotu konečného faktoru shody CF znečišťující látky a hodnotu faktoru shody CF dočasné znečišťující látky pro hmotnost oxidů dusíku.

2)

Ve zbývající části se žaloby zamítají.

3)

Účinky ustanovení zrušených podle bodu 1 tohoto výroku zůstávají zachovány, dokud nebude v přiměřené lhůtě přijata nová právní úprava nahrazující tato ustanovení, přičemž tato lhůta nesmí překročit dvanáct měsíců ode dne, kdy tento rozsudek nabude právní moci.

4)

Evropská komise ponese vlastní náklady řízení a nahradí polovinu nákladů řízení vynaložených ville de Paris, ville de Bruxelles a ayuntamiento de Madrid.


(1)  Úř. věst. C 314, 29.8.2016.


Top