Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CN0060

Věc C-60/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Kammarrätten i Stockholm – Migrationsöverdomstolen (Švédsko) dne 3. února 2016 – Mohammad Khir Amayry v. Migrationsverket

OJ C 111, 29.3.2016, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 111/16


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Kammarrätten i Stockholm – Migrationsöverdomstolen (Švédsko) dne 3. února 2016 – Mohammad Khir Amayry v. Migrationsverket

(Věc C-60/16)

(2016/C 111/19)

Jednací jazyk: švédština

Předkládající soud

Kammarrätten i Stockholm – Migrationsöverdomstolen

Účastníci původního řízení

Žalobce: Mohammad Khir Amayry

Žalovaný: Migrationsverket

Předběžné otázky

1)

Může být, v případě, že žadatel o azyl v době, kdy příslušný členský stát vyhoví žádosti o jeho převzetí, není zajištěn, avšak je zajištěn později – z toho důvodu, že až později je zjištěno, že existuje vážné nebezpečí jeho útěku – lhůta šesti týdnů uvedená v čl. 28 odst. 3 nařízení č. 604/2013 (1) počítána ode dne jeho zajištění, nebo má být počítána od jiného okamžiku, a pokud ano, od kterého?

2)

Brání článek 28 nařízení, v případě, že žadatel o azyl není zajištěn v době, kdy příslušný členský stát vyhoví žádosti o jeho převzetí, použití vnitrostátních právních předpisů, která ve Švédsku stanoví, že do doby výkonu rozhodnutí o [přemístění] nesmí být cizinec zajištěn po dobu delší než dva měsíce, neexistují-li závažné důvody pro to, aby byl zajištěn po delší dobu, a pokud takové závažně důvody existují, může být cizinec zajištěn po dobu nejvýše tří měsíců, případně nejvýše po dobu dvanácti měsíců, je-li pravděpodobné, že výkon rozhodnutí bude trvat déle, a to z důvodu nedostatečné spolupráce ze strany cizince nebo proto, že dochází k průtahům při získávání potřebných dokumentů?

3)

Je-li obnoveno řízení o výkonu rozhodnutí v případě, kdy skončil odkladný účinek odvolání nebo žádosti o přezkum (viz čl. 27 odst. 3), začíná běžet nová lhůta šesti týdnů k výkonu rozhodnutí o přemístění, nebo má být tato lhůta zkrácena, například o počet dnů, po které byla dotčená osoba zajištěna poté, co příslušný členský stát vyhověl žádosti o její převzetí či přijetí zpět?

4)

Má nějaký význam skutečnost, že žadatel o azyl, který se odvolal proti rozhodnutí o přemístění, sám nepožádal o to, aby byl výkon rozhodnutí o přemístění odložen, dokud nebude rozhodnuto o jeho odvolání (viz čl. 27 odst. 3 písm. c) a čl. 27 odst. 4)?


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (Úř. věst. L 180, s. 31).


Top