Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015TN0765

Věc T-765/15: Žaloba podaná dne 30. prosince 2015 – BelTechExport v. Rada

OJ C 68, 22.2.2016, p. 44–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 68/44


Žaloba podaná dne 30. prosince 2015 – BelTechExport v. Rada

(Věc T-765/15)

(2016/C 068/56)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: BelTechExport ZAO (Minsk, Bělorusko) (zástupci: J. Jerņeva a E. Koškins, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil nařízení Rady (EU) 2015/1948 ze dne 29. října 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku (Úř. věst. L 284, s. 62), v rozsahu, v němž toto nařízení vztahuje použití omezujících opatření na žalobkyni, i když je toto použití dočasně pozastaveno,

zrušil rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1957 ze dne 29. října 2015, kterým se mění rozhodnutí 2012/642/SZBP o omezujících opatřeních vůči Bělorusku (Úř. věst. L 284, s. 149), v rozsahu, v němž toto rozhodnutí vztahuje použití omezujících opatření na žalobkyni, i když je toto použití dočasně pozastaveno, a

uložil Radě náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně čtyři žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vychází z toho, že napadené akty neposkytují dostatečné odůvodnění trvalého zapsání žalobkyně v dotčených přílohách, a z toho, že Rada nepostupovala v souladu s ustanoveními čl. 296 druhého pododstavce SFEU, která jí ukládají odůvodnit svá rozhodnutí.

2.

Druhý žalobní důvod vychází z toho, že napadené akty porušují právo na obhajobu a právo na spravedlivý proces, uvedené v článku 47 Listiny základních práv Evropské unie a v článcích 6 a 13 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, jelikož byly přijaty, aniž by žalobkyně měla možnost účinně uplatnit své právo na obhajobu, zejména právo být vyslechnuta a právo na řízení, v jehož rámci by se mohla účinně domáhat odstranění svého jména ze seznamu osob a subjektů, jichž se týkají omezující opatření.

3.

Třetí žalobní důvod vychází z toho, že napadené akty jsou stiženy zjevně nesprávnými posouzeními, jelikož jsou založeny na nesprávném předpokladu, podle něhož žalobkyně, jakožto významná běloruská společnost v odvětví výroby a vývozu zbraní, těží z režimu prezidenta Lukašenka.

4.

Čtvrtý žalobní důvod vychází z toho, že napadené akty porušují základní právo vlastnit majetek, zakotvené v článku 17 Listiny základních práv Evropské unie a v článku 1 prvního protokolu k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, a z toho, že toto porušení není založeno na přesvědčivých důkazech, není odůvodněné a je nepřiměřené.


Top