Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015TN0616

Věc T-616/15: Žaloba podaná dne 3. listopadu 2015 – Transtec v. Komise

OJ C 27, 25.1.2016, p. 67–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.1.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 27/67


Žaloba podaná dne 3. listopadu 2015 – Transtec v. Komise

(Věc T-616/15)

(2016/C 027/85)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Transtec (Brusel, Belgie) (zástupce: L. Levi, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí Evropské komise o započtení obsažená v jejích dopisech ze dnů 25. srpna, 27. srpna, 7. září, 16. září a 23. září 2015, která směřují k inkasování částky 624 388,73 eur;

uložil žalované, aby zaplatila částku 624 388,73 eur navýšenou o úroky z prodlení stanovené na základě referenční sazby Evropské centrální banky zvýšené o dva body;

uložil žalované náhradu nemajetkové újmy vyhodnocené na symbolické 1 euro;

uložil žalované náhradu všech nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně pět žalobních důvodů.

1.

První žalobní důvod vychází z porušení zásady právní jistoty, ke kterému došlo tím, že napadená rozhodnutí nemají platný právní základ.

2.

Druhý žalobní důvod vychází z porušení zásady zákazu bezdůvodného obohacení, ke kterému došlo tím, že částka 607 096,08 eur navýšená o úroky, byla odebrána z majetku žalobkyně a zvětšila majetek Komise, a to aniž by mělo toto obohacení jakýkoliv právní základ.

3.

Třetí žalobní důvod vychází z porušení článků 42, 44, 45 a 47 finančního nařízení ze dne 27. března 2003 pro 9. evropský rozvojový fond, ke kterému došlo tím, že Komise neuplatnila posuzovací pravomoc, kterou jí přiznávají tato ustanovení, jakož i z porušení zásady proporcionality.

4.

Čtvrtý žalobní důvod vychází z porušení zásady řádné správy, ke kterému došlo tím, že Komise porušila článek 41 Listiny základních práv Evropské unie.

5.

Pátý žalobní důvod vychází ze zjevně nesprávného posouzení, kterého se Komise dopustila.


Top