Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015TN0244

Věc T-244/15: Žaloba podaná dne 15. května 2015 – Kljujev v. Rada

OJ C 228, 13.7.2015, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.7.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 228/23


Žaloba podaná dne 15. května 2015 – Kljujev v. Rada

(Věc T-244/15)

(2015/C 228/29)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: Andrij Kljujev (Doněck, Ukrajina) (zástupce: R. Gherson, Solicitor)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/364 ze dne 5. března 2015, kterým se mění rozhodnutí 2014/119/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (Úř. věst. L 62, s. 25), a prováděcí nařízení Rady (EU) 2015/357 ze dne 5. března 2015, kterým se provádí nařízení (EU) č. 208/2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (Úř. věst. L 62, s. 1), a to v rozsahu, v němž se týkají žalobce;

podpůrně určil, že čl. 1 odst. 1 rozhodnutí Rady 2014/119/SBZP ze dne 5. března 2014 (ve znění pozdějších změn) a čl. 3 odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 (ve znění pozdějších změn) se nepoužijí, jelikož se na žalobce vztahují z důvodu protiprávnosti;

uložil Radě náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobce sedm žalobních důvodů.

1.

První žalobní důvod vycházející z tvrzení, že rozhodnutí Rady 2014/119/SBZP ve zněních pozdějších změn (dále jen „rozhodnutí“), a to v rozsahu, v němž stanoví omezující opatření vůči žalobci, je neslučitelné s výslovně uváděnými cíli rozhodnutí (např. demokracie, právní stát, dodržování lidských práv) a není v souladu se zásadami a cíli společné zahraniční a bezpečnostní politiky (dále jen „SBZP“) vymezenými v článku 21SEU. Podmínky pro uplatňování článku 29 SEU tedy nejsou rozhodnutím splněny. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí bylo neplatné, Rada se nemohla opírat o čl. 215 odst. 2 SFEU při přijímání nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 ve znění pozdějších změn (dále jen „nařízení“). Nedávné události ukázaly, že se žalobci od ukrajinských vyšetřovacích nebo soudních orgánů nedostane spravedlivého, nezávislého nebo nezaujatého zacházení.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející z tvrzení, že žalobce nesplnil kritéria pro zařazení do přílohy rozhodnutí a nařízení (společně „napadená opatření“). Vůči žalobci nebylo ke dni zařazení na seznam ukrajinskými orgány vedeno trestní stíhání za zneužívání veřejných prostředků nebo majetku nebo za zneužívání pravomoci, kterým by vznikla ztráta na ukrajinských finančních prostředcích nebo majetku.

3.

Třetí žalobní důvod vycházející z tvrzení, že Rada porušila právo žalobce na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Žalobci nebyl předložen závažný, věrohodný nebo konkrétní důkaz, který by odůvodňoval, že mu byla uložena omezující opatření. Zejména neexistuje důkaz jakéhokoliv důkladného nebo nestranného zkoumání, zda údajné důvody jeho opětovného zařazení byly ve světle jeho stížností opodstatněné.

4.

Třetí žalobní důvod vycházející z tvrzení, že Rada žalobci neposkytla dostatečné důvody pro jeho zařazení. Důvody neobsahují žádné podrobnosti a sestávají pouze z obecných stereotypních formulací.

5.

Pátý žalobní důvod vycházející z tvrzení, že Rada závažným způsobem porušila základní práva žalobce na vlastnictví a dobré jméno. Omezující opatření nebyla „právně stanovena“; byla uložena bez řádných pojistek, které by žalobci fakticky umožnily jeho věc předložit Radě; nejsou omezena na konkrétní druh majetku, který by představoval údajně zneužité státní prostředky nebo na hodnotu, která byla údajně zneužita; byla používána jako důkaz viny, který vedl k negativním právním krokům před jinými soudy.

6.

Šestý žalobní důvod vycházející z tvrzení že se Rada opírala o věcně nesprávné údaje. Tvrzení, že proti žalobci je vedeno ukrajinskými orgány trestní řízení za zneužívání veřejných prostředků nebo majetku nebo zneužití pravomoci, jimiž měl způsobit na ukrajinských finančních prostředcích nebo majetku škodu, nebo je za tyto skutky patrně odpovědný, je prokazatelně chybné.

7.

Sedmý žalobní důvod uplatněný na podporu prohlášení protiprávnosti, kterým žalobce tvrdí, že pokud by čl. 1 odst. 1 rozhodnutí a čl. 3 odst. 1 nařízení měly být vykládány tak, že se vztahují a) na jakékoliv vyšetřování ukrajinských orgánů bez ohledu na to, zda existují soudní rozhodnutí nebo řízení která by je podporovala, kontrolovala nebo na ně dohlížela, nebo b) na jakékoliv zneužití pravomoci úřední osoby s cílem poskytnou neoprávněnou výhodu bez ohledu na to, zda existuje údajné zneužití státních prostředků, kritérium určení, s ohledem na svévolnou šíři a rozsah, který vyplývá z takového širokého výkladu, postrádá řádný právní základ nebo je nepřiměřené cílům rozhodnutí a nařízení. Kritérium určení je v důsledku toho protiprávní.


Top