EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CN0284

Věc C-284/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour du travail de Bruxelles (Belgie) dne 10. června 2015 – Office national de l'emploi (ONEm), M v. M, Office national de l'emploi (ONEm), Caisse Auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage (CAPAC)

OJ C 279, 24.8.2015, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.8.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 279/22


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour du travail de Bruxelles (Belgie) dne 10. června 2015 – Office national de l'emploi (ONEm), M v. M, Office national de l'emploi (ONEm), Caisse Auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage (CAPAC)

(Věc C-284/15)

(2015/C 279/27)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Cour du travail de Bruxelles

Účastníci původního řízení

Odvolatelé: Office national de l'emploi (ONEm), M

Odpůrci: M, Office national de l'emploi (ONEm), Caisse Auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage (CAPAC)

Předběžné otázky

1)

Musí být čl. 67 odst. 3 nařízení o sociálním zabezpečení č. 1408/71 (1) vykládán v tom smyslu, že brání členskému státu v tom, aby odmítl součet dob zaměstnání nezbytných pro vznik nároku na dávku v nezaměstnanosti určenou k doplnění příjmů ze zaměstnání na částečný úvazek, jestliže výkonu tohoto zaměstnání nepředcházela žádná doba pojištění nebo zaměstnání v tomto členském státě?

2)

Je-li odpověď na první otázku záporná, je čl. 67 odst. 3 nařízení o sociálním zabezpečení č. 1408/71 slučitelný zejména

s článkem 48 SFEU, protože podmínka, za níž se podle tohoto čl. 67 odst. 3 provádí součet dob zaměstnání, může omezit volný pohyb pracovníků a jejich přístup k některým zaměstnáním na částečný úvazek,

s článkem 45 SFEU, který znamená „odstranění jakékoli diskriminace mezi pracovníky členských států na základě státní příslušnosti, pokud jde o zaměstnávání, odměnu za práci a jiné pracovní podmínky“, a upravuje právo pracovníků „ucházet se o skutečně nabízená pracovní místa“ (včetně práce na částečný úvazek) v ostatních členských státech, „pohybovat se za tím účelem volně na území členských států“ a pobývat v nich „za účelem výkonu zaměstnání v souladu s právními a správními předpisy, jež upravují zaměstnávání vlastních státních příslušníků“,

s čl. 15 odst. 2 Listiny základních práv Evropské unie, který stanoví, že „každý občan Unie může svobodně hledat zaměstnání, pracovat (...) v kterémkoli členském státě“?


(1)  Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. června 1971 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodiny pohybující se v rámci Společenství, ve znění pozměněném a aktualizovaném nařízením Rady (ES) č. 118/97 ze dne 2. prosince 1996 (Úř. věst. 1997, L 28, s. 1), ve znění nařízení Rady (ES) č. 1606/98 ze dne 29. června 1998 (Úř. věst. L 209, s. 1, dále jen „nařízení o sociálním zabezpečení č. 1408/71“).


Top