EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014TN0701

Věc T-701/14: Žaloba podaná dne 22. září 2014 — Niche Generics v. Komise

OJ C 431, 1.12.2014, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 431/38


Žaloba podaná dne 22. září 2014 — Niche Generics v. Komise

(Věc T-701/14)

(2014/C 431/61)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Niche Generics Ltd (Hitchin, Spojené království) (zástupci: E. Batchelor, M. Healy, Solicitors, a F. Carlin, Barrister)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí;

zrušil nebo v každém případě snížil výši pokuty; a

uložil Komisi náhradu jejích nákladů řízení, jakož i nákladů řízení žalobkyně.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobkyně se domáhá částečného zrušení rozhodnutí Komise C(2014) 4955 final ze dne 9. července 2014 ve věci AT.39612 – Perindopril (Servier)

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně jedenáct žalobních důvodů.

1.

První žalobní důvod: Komise nepoužila správný právní test „objektivní nezbytnosti“ za účelem určení, zda dohoda o urovnání v souvislosti s patenty spadá pod čl. 101 odst. 1 SFEU.

2.

Druhý žalobní důvod: Komise porušila zásadu rovného zacházení, když na dohodu o urovnání nepoužila pokyny k nařízení o blokových výjimkách pro dohody o převodu technologií.

3.

Třetí žalobní důvod: Komise se dopustila nesprávného právního posouzení, když kvalifikovala urovnání jako porušení čl. 101 odst. 1 SFEU „podle cíle“.

4.

Čtvrtý žalobní důvod: Komise nesprávně použila svůj právní test „protiprávního jednání podle cíle“ na specifickou faktickou situaci žalobkyně.

5.

Pátý žalobní důvod: Komise se dopustila nesprávného právního posouzení, když dospěla k závěru, že dohoda o urovnání má protisoutěžní účinky.

6.

Šestý žalobní důvod: podpůrně žalobkyně tvrdí, že se Komise dopustila nesprávného právního posouzení, když neuznala, že dohoda o urovnání splňuje kritéria pro uplatnění výjimky podle čl. 101 odst. 3 SFEU.

7.

Sedmý žalobní důvod: Komise porušila práva žalobkyně na obhajobu a zásadu řádné správy, když při vyšetřování v souvislosti s právně chráněnými dokumenty jednala s nátlakem.

8.

Osmý žalobní důvod: Komise porušila zásadu rovného zacházení, když při výpočtu pokuty zacházela se žalobkyní bez objektivního důvodu odlišně než se společností Servier.

9.

Devátý žalobní důvod: Komise porušila při uložení pokuty zásadu proporcionality, své pokyny k udělování pokut a dřívější zavedenou praxi.

10.

Desátý žalobní důvod: Komise porušila čl. 23 odst. 2 nařízení č. 1/2003 (1) , když překročila maximální strop pokut ve výši 10 %.

11.

Jedenáctý žalobní důvod: Komise porušila svou povinnost uvést odůvodnění podle článku 296 SFEU, pokud jde o výpočet pokuty a vyhodnocení závažnosti protiprávního jednání žalobkyně.


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích [101 SFEU] a [102 SFEU] (Úř. věst. 2003, L 1, s. 1).


Top