EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CN0230

Věc C-230/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Kúria (Maďarsko) dne 12. května 2014 – Weltimmo s.r.o. v. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Úř. věst. C 245, 28.7.2014, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.7.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 245/5


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Kúria (Maďarsko) dne 12. května 2014 – Weltimmo s.r.o. v. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

(Věc C-230/14)

2014/C 245/07

Jednací jazyk: maďarština

Předkládající soud

Kúria

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Weltimmo s.r.o.

Žalovaný: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Předběžné otázky

1)

Lze čl. 28 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (1) (dále jen „směrnice o ochraně údajů“) vykládat v tom smyslu, že vnitrostátní právní úpravu členského státu lze použít na jeho území na správce údajů usazeného výlučně v jiném členském státě, který spravuje webové stránky pro zprostředkování v oblasti nemovitostí a inzeruje mimo jiné nemovitosti umístěné na území prvního členského státu, jestliže vlastníci nemovitostí předali své osobní údaje prostředku (serveru) pro uložení a technické zpracování údajů, který náleží správci webových stránek a který je umístěn v jiném členském státě?

2)

Lze čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice o ochraně údajů s ohledem na body 18 až 20 jejího odůvodnění a na její čl. 1 odst. 2 a čl. 28 odst. 1 vykládat v tom smyslu, že Magyar Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (dále jen „Úřad pro ochranu údajů“) nemůže na správce webových stránek pro zprostředkování v oblasti nemovitostí usazeného výlučně v jiném členském státě použít maďarský zákon o ochraně údajů jako vnitrostátní právo, a to ani tehdy, když tento správce inzeruje mimo jiné maďarské nemovitosti, jejichž vlastníci předali, pravděpodobně z území Maďarska, údaje týkající se svých nemovitostí prostředku (serveru) pro uložení a technické zpracování údajů, který náleží správci webových stránek a který je umístěn v jiném členském státě?

3)

Je pro účely výkladu relevantní, zda služba poskytovaná správcem údajů, který spravuje webové stránky, je zaměřena na území jiného členského státu?

4)

Je pro účely výkladu relevantní, zda údaje týkající se nemovitostí umístěných na území jiného členského státu a osobní údaje vlastníků byly uloženy skutečně z území tohoto jiného členského státu?

5)

Je pro účely výkladu relevantní, zda osobní údaje vztahující se k těmto nemovitostem jsou osobními údaji občanů jiného členského státu?

6)

Je pro účely výkladu relevantní, zda vlastníci společnosti usazené na Slovensku mají bydliště v Maďarsku?

7)

Pokud z odpovědí na předchozí otázky vyplývá, že maďarský Úřad pro ochranu údajů může vést řízení, ale nemůže použít vnitrostátní právo, nýbrž musí použít právo členského státu usazení, je třeba čl. 28 odst. 6 směrnice o ochraně údajů vykládat v tom smyslu, že maďarský Úřad pro ochranu údajů může vykonávat pravomoci stanovené v čl. 28 odst. 3 směrnice o ochraně údajů pouze v souladu s ustanovením právní úpravy členského státu usazení, a že tudíž není oprávněn uložit pokutu?

8)

Je pojem „adatfeldolgozás“ [technické zpracování údajů] použitý v čl. 4 odst. 1 písm. a) i v čl. 28 odst. 6 [maďarského znění] směrnice o ochraně údajů totožný – v rámci terminologie této směrnice – s pojmem „adatkezelés“ [zpracování údajů]?


(1)  Úř. věst. L 281, s. 31; Zvl. vyd. 13/15, s. 355


Top