EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CN0158

Věc C-158/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Raad van State (Nizozemsko) dne 4. dubna 2014 – A a další, další účastník řízení: Minister van Buitenlandse Zaken

OJ C 194, 24.6.2014, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 194/15


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Raad van State (Nizozemsko) dne 4. dubna 2014 – A a další, další účastník řízení: Minister van Buitenlandse Zaken

(Věc C-158/14)

2014/C 194/19

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Raad van State

Účastníci původního řízení

Navrhovatelé: A, B, C, D

Další účastník řízení: Minister van Buitenlandse Zaken

Předběžné otázky

1)

Byli by navrhovatelé v řízení o opravném prostředku v projednávané věci – mimo jiné na základě článku 47 Listiny základních práv Evropské unie (1) – nepochybně oprávněni podat vlastním jménem na základě článku 263 SFEU u Tribunálu žalobu na neplatnost prováděcího nařízení č. 610/2010 (2) v rozsahu, v jakém byla LTTE na jeho základě zařazena na seznam podle čl. 2 odst. 3 nařízení č. 2580/2001 (3)?

2)

a.

Mohou činnosti ozbrojených sil při ozbrojených konfliktech ve smyslu mezinárodního humanitárního práva – také s ohledem na bod 11 odůvodnění rámcového rozhodnutí 2002/475/SVV (4) – představovat teroristické trestné činy ve smyslu tohoto rámcového rozhodnutí?

b.

V případě kladné odpovědi na otázku 2a.: Mohou činnosti ozbrojených sil při ozbrojených konfliktech ve smyslu mezinárodního humanitárního práva představovat teroristické činy ve smyslu společného postoje 2001/931/SZBP (5) a nařízení č. 2580/2001?

3)

Jedná se v případě činů, jež jsou základem pro prováděcí nařízení č. 610/2010 v rozsahu, v jakém byla LTTE na jeho základě zařazena na seznam podle čl. 2 odst. 3 nařízení č. 2580/2001, o činnosti ozbrojených sil při ozbrojených konfliktech ve smyslu mezinárodního humanitárního práva?

4)

Je při zohlednění odpovědi na otázky 1, 2a, 2b a 3 prováděcí nařízení č. 610/2010 v rozsahu, v jakém byla LTTE na jeho základě zařazena na seznam podle čl. 2 odst. 3 nařízení č. 2580/2001, neplatné?

5)

V případě kladné odpovědi na čtvrtou otázku: Rozšiřuje se neplatnost v takovém případě také na dřívější a pozdější rozhodnutí Rady o aktualizaci seznamu podle čl. 2 odst. 3 nařízení č. 2580/2001 v rozsahu, v jakém byla LTTE na jejich základě na tento seznam zařazena?


(1)  Úř. věst. 2000, C 364, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 610/2010 ze dne 12. července 2010, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1285/2009 (Úř. věst. L 178, s. 1).

(3)  Nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 ze dne 27. prosince 2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu (Úř. věst. L 344, s. 70).

(4)  Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 13. června 2002 o boji proti terorismu (Úř. věst. L 164, s. 3)

(5)  Společný postoj Rady 2001/931/SZBP ze dne 27. prosince 2001 o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu (Úř. věst. L 344, s. 93).


Top