EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CN0152

Věc C-152/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 1. dubna 2014 – AEEG v. Antonella Bertazzi a další

OJ C 194, 24.6.2014, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 194/13


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 1. dubna 2014 – AEEG v. Antonella Bertazzi a další

(Věc C-152/14)

2014/C 194/16

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Consiglio di Stato

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG)

Odpůrci: Antonella Bertazzi, Annalise Colombo, Maria Valeria Contin, Angela Filippina Marasco, Guido Guissani, Lucia Lizzi, Fortuna Peranio

Předběžné otázky

1)

Lze vnitrostátní ustanovení (čl. 75 odst. 2 nařízení s mocí zákona č. 112 z roku 2008), které vůbec nezohledňuje léta odpracované služby u nezávislých orgánů v rámci smluv na dobu určitou, v případě stabilizace dotčených zaměstnanců ve výjimečných případech na základě výběrových řízení, která vůbec nejsou srovnatelná s přísnějším veřejným výběrovým řízením, které absolvovali jiní zaměstnanci, která jsou ale nicméně v souladu, protože jsou legislativně upravena, s čl. 97 odst. 3 italské Ústavy, jako posouzení způsobilosti plnit funkce, které mají být přiděleny, v zásadě považovat – ve vztahu k úkolům, které zůstaly nezměněny a naprosto stejné jak pro zaměstnance na dobu určitou, tak pro zaměstnance na dobu neurčitou – za odpovídající ustanovení 4 odst. 4 směrnice 1999/70/ES (1)?

2)

a)

Mohly by se – v případě uznání neslučitelnosti výše uvedené právní úpravy se zásadami Společenství, pokud jde o dotčené zaměstnance na dobu určitou – identifikovat objektivní důvody pro výjimky z rovného zacházení, které je třeba zajistit dotčeným zaměstnancům s ohledem na zaměstnance na dobu neurčitou, pro „účely sociální politiky“, v případech potřeby zabránění „paralelnímu“ zařazení stabilizovaných zaměstnanců s ohledem na zaměstnance, kteří již byli přijati do stálé služby na základě obecného pravidla výběrového řízení pro přístup do orgánů veřejné správy (pravidla zavedeného – kromě legislativní výjimky, jako je výjimka, která v projednávaném případě stanoví pouze vykonání výběrového řízení – podle uvedeného čl. 97 odst. 3 Ústavy) a lze tyto důvody – s ohledem na to, co již Soudní dvůr [Evropské unie] uvedl v bodě 47 usnesení ze dne 7. března 2013 [věc C-393/11] – považovat za splněné z hlediska proporcionality tím, že se dočasným stabilizovaným zaměstnancům pouze přizná příplatek ad personam, který se sníží o případné zvýšení odměny a který není možné přehodnocovat, s přerušením běžného vývoje dosažené výše odměňování a přístupu k výběrovým řízením na vyšší funkce?

b)

Mohou naopak, jakmile je potvrzena způsobilost vykonávat určité úkoly, pravidelná posouzení řádného provádění těchto úkolů, pro účely přiznání výše odměny a vyšší funkce, s dalším výběrovým řízením pro kariérní postup, představovat odpovídající vyvážení pozic stabilizovaných zaměstnanců, s ohledem na pozice zaměstnanců přijatých na základě veřejného výběrového řízení, aniž by muselo dojít k neuznání počtu odpracovaných let a výše odměn prvně uvedených osob (avšak při neexistenci jakékoli znatelné výhody ve prospěch druhé skupiny osob, v rámci výše popsaného systému povyšování, přijatého v AEEG), s tím, že v projednávaném případě v důsledku toho neexistují objektivní důvody pro výjimku ze směrnice 1999/70/ES, pokud jde o vyžadované podmínky objektivity a transparentnosti, které je třeba vztáhnout na příslušné pracovní podmínky v konkrétním kontextu?

3)

Musí být v každém případě – jak se zdá odvoditelné z bodů 47 a 54 usnesení ze dne 7. března 2013 – připuštěna nepřiměřenost a diskriminující povaha úplného neuznání předchozích odpracovaných let (s následným nezbytným nepoužitím souvisejících vnitrostátních právních předpisů) – aniž by však byly porušeny požadavky na ochranu pozic úspěšných uchazečů výběrového řízení a aniž je dotčena posuzovací pravomoc správního orgánu při přijímání opatření (ve formě „bonusu“ nebo zvýhodnění, které má být přiznáno dotčeným úspěšným uchazečům výběrového řízení, při výběrovém řízení pro přijetí na vyšší funkce nebo jinými prostředky, které spadají do prostoru pro uvážení vnitrostátních orgánů k organizaci svých orgánů veřejné správy)?


(1)  Směrnice Rady 1999/70/ES ze dne 28. června 1999 o rámcové dohodě o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS (Úř. věst. L 175, s. 43).


Top