EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CA0568

Věc C-568/13: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 18. prosince 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Consiglio di Stato – Itálie) – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi-Firenze v. Data Medical Service srl „Řízení o předběžné otázce — Veřejné zakázky na služby — Směrnice 92/50/EHS — Článek 1 písm. c) a článek 37 — Směrnice 2004/18/ES — Článek 1 odst. 8 první pododstavec a článek 55 — Pojmy, poskytovatel služeb‘ a, hospodářský subjekt‘ — Veřejné nemocniční univerzitní zařízení — Zařízení, které má právní subjektivitu, jakož i podnikatelskou a organizační autonomii — Činnost, která primárně není vykonávána za účelem dosahování zisku — Institucionální cíl spočívající v poskytování zdravotnických služeb — Možnost poskytovat obdobné služby na trhu — Připuštění účasti v řízení o zadání veřejné zakázky“

OJ C 65, 23.2.2015, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.2.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 65/14


Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 18. prosince 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Consiglio di Stato – Itálie) – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi-Firenze v. Data Medical Service srl

(Věc C-568/13) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Veřejné zakázky na služby - Směrnice 92/50/EHS - Článek 1 písm. c) a článek 37 - Směrnice 2004/18/ES - Článek 1 odst. 8 první pododstavec a článek 55 - Pojmy, poskytovatel služeb‘ a, hospodářský subjekt‘ - Veřejné nemocniční univerzitní zařízení - Zařízení, které má právní subjektivitu, jakož i podnikatelskou a organizační autonomii - Činnost, která primárně není vykonávána za účelem dosahování zisku - Institucionální cíl spočívající v poskytování zdravotnických služeb - Možnost poskytovat obdobné služby na trhu - Připuštění účasti v řízení o zadání veřejné zakázky“)

(2015/C 065/19)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Consiglio di Stato

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi-Firenze

Odpůrkyně: Data Medical Service srl

Výrok

1)

Článek 1 písm. c) směrnice Rady 92/50/EHS ze dne 18. června 1992 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na služby brání vnitrostátním právním předpisům, které takové veřejné nemocniční zařízení, jako je zařízení dotčené ve věci v původním řízení, vylučují z účasti v řízeních o zadání veřejných zakázek z důvodu jeho postavení veřejného hospodářského subjektu, pokud toto zařízení je oprávněno působit na trhu v souladu se svými institucionálními a statutárními cíli a v rozsahu, v němž tomu tak je.

2)

Ustanovení směrnice 92/50, a zvláště obecné zásady volné hospodářské soutěže, zákazu diskriminace a proporcionality, na nichž stojí tato směrnice, musejí být vykládány v tom smyslu, že nebrání vnitrostátním právním předpisům, které umožňují takovému veřejnému nemocničnímu zařízení, jako je zařízení dotčené ve věci v původním řízení, účastnícímu se zadávacího řízení, aby podalo nabídku, jíž nelze nijak konkurovat, díky veřejnému financování, které je mu poskytováno. V rámci přezkumu mimořádně nízké nabídky na základě článku 37 této směrnice však s ohledem na možnost takovou nabídku odmítnout může veřejný zadavatel zohlednit existenci veřejného financování, které je takovému zařízení poskytováno.


(1)  Úř. věst. C 52, 22. 2. 2014.


Top