EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012CN0325

Věc C-325/12: Žaloba podaná dne 10. července 2012 — Evropská komise v. Portugalská republika

OJ C 287, 22.9.2012, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.9.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 287/22


Žaloba podaná dne 10. července 2012 — Evropská komise v. Portugalská republika

(Věc C-325/12)

2012/C 287/41

Jednací jazyk: portugalština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: P. Hetsch, P. Guerra e Andrade a L. Nicolae, zmocněnci)

Žalovaná: Portugalská republika

Návrhová žádání žalobkyně

určit, že tím, že Portugalská republika nepřijala veškeré právní a správní předpisy nezbytné k dosažení souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/136/ES (1) ze dne 25. listopadu 2009, kterou se mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací, směrnice 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací a nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele, a v každém případě tím, že je neoznámila Komisi, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z článku 4 směrnice 2009/136/ES;

v souladu s čl. 260 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie uložit Portugalské republice pokutu za porušení povinnosti oznámit veškerá prováděcí opatření směrnice 2009/136/ES ve výši 22 014,72 eur za každý den den ode dne vyhlášení rozsudku Soudního dvora;

uložit Portugalské republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Portugalský stát nepřijal veškerá opatření nezbytná k provedení směrnice 2009/136/ES. A v každém případě neoznámil tato opatření Komisi.

Portugalský stát se pokusil provést směrnici 2009/136/ES do vnitrostátního práva pouze ve vztahu ke změnám směrnice 2002/22/ES. Část směrnice 2009/136/ES, která mění směrnici 2002/58/ES (ochrana soukromí a elektronické komunikace), nebyla vůbec provedena.

V souladu s čl. 260 odst. 3 SFEU požádala Komise Soudní dvůr, kterému byla na základě článku 258 SFEU podána žaloba pro nesplnění povinnosti, aby v rozsudku konstatujícím nesplnění povinnosti oznámit Komisi veškerá opatření provádějící směrnici přijatou legislativním postupem uložil dotčenému členskému státu zaplacení paušální částky nebo penále.

Podle sdělení Komise — provádění čl. 260 odst. 3 Smlouvy o fungování EU (2) je pokuta, jejíž uložení Komise navrhuje, vypočítána způsobem uvedeným ve sdělení týkajícím se provádění článku 228 ES.

Určení sankce se proto opírá o taková kritéria, jako jsou závažnost nesplnění povinnosti, délka jeho trvání a nezbytnost zajistit odrazující účinek sankce.

Vzhledem k významu unijních právních pravidel, která nebyla provedena a důsledkům tohoto nesplnění povinnosti pro obecné zájmy a jednotlivce, navrhuje Komise stanovit koeficient závažnosti 8.


(1)  Úř. věst. L 337, s. 11.

(2)  Úř. věst. 2011 C 12, s. 1.


Top