Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012CA0019

Věc C-19/12: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 7. března 2013 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Varhoven administrativen sad — Bulharsko) — Efir OOD v. Direktor na Direkcija „Obžalvane i upravlenie na izpalnenieto“ Plovdiv ( „Daň z přidané hodnoty — Směrnice 2006/112/ES — Články 63, 65, 73 a 80 — Zřízení práva stavby na cizím pozemku fyzickými osobami ve prospěch určité společnosti výměnou za stavební služby, které tato společnost poskytne uvedeným fyzickým osobám — Směnná smlouva — DPH ze stavebních služeb — Uskutečnění zdanitelného plnění — Vznik daňové povinnosti — Zahrnutí do pojmu uskutečnění zdanitelného plnění jak zdanitelná plnění, tak i plnění osvobozená od daně — Uhrazení celého protiplnění předem — Záloha — Základ daně u plnění v případě, že protiplnění je tvořeno zbožím nebo službami — Přímý účinek“ )

OJ C 123, 27.4.2013, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.4.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 123/7


Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 7. března 2013 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Varhoven administrativen sad — Bulharsko) — Efir OOD v. Direktor na Direkcija „Obžalvane i upravlenie na izpalnenieto“ Plovdiv

(Věc C-19/12) (1)

(Daň z přidané hodnoty - Směrnice 2006/112/ES - Články 63, 65, 73 a 80 - Zřízení práva stavby na cizím pozemku fyzickými osobami ve prospěch určité společnosti výměnou za stavební služby, které tato společnost poskytne uvedeným fyzickým osobám - Směnná smlouva - DPH ze stavebních služeb - Uskutečnění zdanitelného plnění - Vznik daňové povinnosti - Zahrnutí do pojmu uskutečnění zdanitelného plnění jak zdanitelná plnění, tak i plnění osvobozená od daně - Uhrazení celého protiplnění předem - Záloha - Základ daně u plnění v případě, že protiplnění je tvořeno zbožím nebo službami - Přímý účinek)

2013/C 123/09

Jednací jazyk: bulharština

Předkládající soud

Varhoven administrativen sad

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Efir OOD

Žalovaný: Direktor na Direkcija „Obžalvane i upravlenie na izpalnenieto“ Plovdiv

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Varhoven administrativen sad — Výklad čl. 62 odst. 1 a 2 směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, s. 1) — Uskutečnění zdanitelného plnění — Vnitrostátní právní úprava, která stanoví použití pojmu uskutečnění zdanitelného plnění jak pro zdanitelná plnění, tak i plnění osvobozená od daně — Zřízení práva stavby fyzickými osobami ve prospěch společnosti výměnou za poskytnutí služby spočívající ve výkonu stavebních prací touto společností uvedeným fyzickým osobám

Výrok

1)

Články 63 a 65 směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty musí být vykládány v tom smyslu, že pokud je za takových okolností, jako jsou okolnosti věci v původním řízení, zřízeno ve prospěch určité společnosti právo stavby na cizím pozemku za účelem výstavby budovy, jakožto protiplnění za stavební služby spočívající ve výstavbě několika objektů, které se budou nacházet v této budově, a jestliže se uvedená společnost zaváže provést dodání na klíč osobám, které toto právo stavby na cizím pozemku zřídily, nebrání tyto články tomu, aby povinnost k DPH z těchto stavebních služeb vznikla v okamžiku, kdy je zřízeno právo stavby na cizím pozemku, tedy před tím, než bude tato služba poskytnuta, jestliže v okamžiku založení tohoto práva jsou již všechny relevantní prvky tohoto budoucího poskytnutí služeb známy, především pak pokud jsou příslušné služby přesně vymezeny a je-li hodnota uvedeného práva vyjádřitelná v penězích, ověření čehož je na předkládajícím soudu.

Za takových okolností, jako jsou okolnosti věci v původním řízení, kdy plnění není uskutečněno mezi stranami, mezi kterými existují vazby ve smyslu článku 80 směrnice 2006/112, což však musí ověřit předkládající soud, je nutné články 73 a 80 uvedené směrnice vykládat v tom smyslu, že brání takovému vnitrostátnímu ustanovení, jako je ustanovení dotčené ve věci v původním řízení, podle kterého je u plnění základem daně obvyklá cena dodaného zboží či poskytnutých služeb, jestliže je protiplnění za dané plnění zcela tvořeno zbožím či službami.

2)

Články 63, 65 a 73 směrnice 2006/112 mají přímý účinek.


(1)  Úř. věst. C 89, 24.3.2012.


Top