EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011TO0564

Usnesení Tribunálu (třetího senátu) ze dne 5. září 2012.
Nigel Paul Farage v. Evropský parlament a Jerzy Buzek.
Institucionální právo – Rozhodnutí předsedy Parlamentu, jímž evropskému poslanci ukládá sankci spočívající ve ztrátě nároku na denní příspěvek na dobu deseti dnů – Rozhodnutí výboru pro právní záležitosti Parlamentu, kterým se za nepřípustnou prohlašuje žádost poslance o ochranu parlamentní imunity – Zjevná nepříslušnost Tribunálu – Zjevná nepřípustnost.
Věc T-564/11.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2012:403

  The document is unavailable in your User interface language.

Usnesení Tribunálu (třetího senátu) ze dne 5. září 2012 –
Farage v. Parlament a Buzek

(Věc T-564/11)

„Institucionální právo – Rozhodnutí předsedy Parlamentu, jímž evropskému poslanci ukládá sankci spočívající ve ztrátě nároku na denní příspěvek na dobu deseti dnů – Rozhodnutí výboru pro právní záležitosti Parlamentu, kterým se za nepřípustnou prohlašuje žádost poslance o ochranu parlamentní imunity – Zjevná nepříslušnost Tribunálu – Zjevná nepřípustnost“

1.                     Žaloba na neplatnost – Pravomoc unijního soudu – Žaloba podaná proti orgánu instituce, příslušnému k přijetí napadeného rozhodnutí – Nepřípustnost – Žaloba, která má být podána proti instituci, která je autorem aktu (Článek 263 SFEU) (viz bod 18)

2.                     Žaloba na neplatnost – Lhůty – Kogentní charakter – Přezkum provedený unijním soudem z úřední povinnosti – Opožděná žaloba – Prekluze (Článek 263 šestý pododstavec SFEU) (viz body 20–23)

3.                     Žaloba na neplatnost – Akty napadnutelné žalobou – Pojem – Akty s právně závaznými účinky – Rozhodnutí o ochraně imunity přijaté Parlamentem na návrh dotčeného poslance – Rozhodnutí, které nemá vůči vnitrostátním soudům závazné účinky – Nepřípustnost žaloby (Článek 263 SFEU) (viz body 27–28)

Předmět

Žaloba na zrušení rozhodnutí předsedy Parlamentu ze dne 2. března 2010, kterým byla žalobci uložena sankce spočívající ve ztrátě nároku na denní příspěvek na dobu deseti dnů, dále žaloba na zrušení rozhodnutí kanceláře Parlamentu ze dne 24. března 2010, kterým se potvrzuje výše uvedené rozhodnutí předsedy Parlamentu, a také žaloba na zrušení rozhodnutí výboru pro právní záležitosti Parlamentu, kterým se za nepřípustnou prohlašuje žádost žalobce o ochranu imunity, a konečně pak žaloba na zrušení blíže neurčeného rozhodnutí Parlamentu

Výrok

1)

Žaloba se odmítá.

2)

Nigel Paul Farage ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropským parlamentem.

Top