Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011TN0674

Věc T-674/11: Žaloba podaná dne 30. prosince 2011 — TV2/Danmark v. Komise

OJ C 80, 17.3.2012, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.3.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 80/19


Žaloba podaná dne 30. prosince 2011 — TV2/Danmark v. Komise

(Věc T-674/11)

2012/C 80/34

Jednací jazyk: dánština

Účastnice řízení

Žalobkyně: TV2/Danmark A/S (Odense, Dánsko) (zástupce: O. G. Koktvedgaard)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Hlavní návrh: zrušení rozhodnutí Komise ze dne 20. dubna 2011 o opatřeních učiněných Dánskem ve prospěch TV2/Danmark (C 2/2003) v rozsahu, v němž konstatuje, že zkoumaná opatření představují státní podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU (body odůvodnění 101 a 153 a první odstavec závěru rozhodnutí).

Podpůrný návrh: zrušení rozhodnutí Komise ze dne 20. dubna 2011 o opatřeních učiněných Dánskem ve prospěch TV2/Danmark (C 2/2003) v rozsahu, v němž konstatuje, že:

zkoumaná opatření představují novou podporu, která měla být z tohoto důvodu oznámena (bod odůvodnění 154 a první odstavec závěru rozhodnutí);

koncesionářské poplatky, které byly v letech 1997-2002 převedeny na regiony přes společnost TV2, představují státní podporu ve prospěch TV2 (bod odůvodnění 194 rozhodnutí); a

příjmy z reklamy, které byly v letech 1995 a 1996 a v době zrušení fondu TV2 v roce 1997 převedeny z fondu TV2 na TV2, představují státní podporu ve prospěch TV2 (body odůvodnění 90, 92, 193 a 195 s tabulkou 1).

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby žalobkyně tvrdí, že napadené rozhodnutí je v rozporu s čl. 107 odst. 1 SFEU, článkem 14 SFEU a Amsterodamským protokolem. Žalobkyně tvrdí, že:

jí nebyla poskytnuta státní podpora, jelikož zkoumaná opatření nezvýhodňovala společnost TV2/Danmark ve smyslu článku 107 SFEU, ale představovala pouze kompenzaci za veřejné služby poskytované společností TV2/Danmark. Žalobkyně tvrdí, že Komise nepoužila podmínky rozsudku ve věci Altmark podle jejich zamýšleného smyslu a účelu a měla nesprávně za to, že druhá a čtvrtá podmínka rozsudku ve věci Altmark nebyly splněny.

údajná podpora ve prospěch TV2/Danmark ve formě koncesionářských poplatků a osvobození od daně z příjmů právnických osob nebyla novou podporou ve smyslu nařízení č. 659/1999 (1), jelikož k těmto opatřením došlo před přistoupením Dánska k EU;

koncesionářské poplatky, které byly v letech 1997 až 2002 převedeny na regiony přes společnost TV2/Danmark, nemohly být kvalifikovány jako státní podpora ve prospěch společnosti TV2/Danmark, jelikož společnost TV2/Danmark nebyla skutečným příjemcem těchto finančních prostředků; a

finanční prostředky, které byly převedeny z TV2 Reklame A/S přes fond TV2 na společnost TV2/Danmark a které byly získány z prodeje reklamy, nepředstavovaly státní podporu, jelikož se jednalo o platbu ve prospěch TV2/Danmark za vysílání reklamy na vysílací síti TV2/Danmark.


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku [108 SFEU] (Úř. věst. L 83, s. 1; Zvl. vyd. 08/01, s. 339).


Top