Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011CN0241

Věc C-241/11: Žaloba podaná dne 19. května 2011 — Evropská komise v. Česká republika

OJ C 232, 6.8.2011, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.8.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 232/16


Žaloba podaná dne 19. května 2011 — Evropská komise v. Česká republika

(Věc C-241/11)

2011/C 232/27

Jednací jazyk: čeština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: Z. Malůšková, N. Yerrell, K.-Ph. Wojcik, zmocněnci)

Žalovaná: Česká republika

Návrhová žádání žalobkyně

určit, že Česká republika tím, že nepřijala veškeré právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s články 8, 9, 13, články 15 až 18 a čl. 20 odst. 2 až 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/41/ES ze dne 3. června 2003 o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi (1), a že tak nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 22 odst. 1 této směrnice, nepřijala opatření, která pro ni vyplývají z rozsudku ve věci C-343/08, Komise proti České republice, a tak nesplnila povinnosti vyplývající z článku 260 Smlouvy o fungování Evropské unie;

uložit České republice zaplacení Evropské komisi na účet „vlastní zdroje Evropské unie“

paušální částky ve výši 5 644,80 EUR za každý den prodlení s přijetím opatření vyplývajících z rozsudku ve věci C-343/08, Komise proti České republice, ode dne vynesení rozsudku ve věci C-343/08 dne 14. ledna 2010

do dne vynesení rozsudku v předkládané věci, nebo

do dne přijetí opatření, která pro Českou republiku vyplývají z rozsudku ve věci C-343/08, Komise proti České republice, pokud by takový den předcházel dni vynesení rozsudku v předkládané věci, a

penále ve výši 22 364,16 EUR za každý den prodlení s přijetím opatření vyplývajících z rozsudku ve věci C-343/08, Komise proti České republice, ode dne vynesení rozsudku v předkládané věci do dne přijetí opatření, která pro Českou republiku vyplývají z rozsudku ve věci C-343/08, Komise proti České republice;

uložit České republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Dne 14. ledna 2010 vynesl Soudní dvůr rozsudek ve věci C-343/08, Komise proti České republice, (2) ve kterém rozhodl, že „Česká republika tím, že ve stanovené lhůtě nepřijala veškeré právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s články 8, 9, 13, články 15 až 18 a čl. 20 odst. 2 až 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/41/ES ze dne 3. června 2003 o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z článku 22 odst. 1 této směrnice“.

Česká republika dosud nesdělila Komisi, že přijala právní a správní předpisy, které jsou nezbytné pro dosažení souladu s články 8, 9, 13, články 15 až 18 a čl. 20 odst. 2 až 4 směrnice 2003/41/ES tak, aby splnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 22 odst. 1 této směrnice 2003/41/ES. Komise má tedy za to, že Česká republika nepřijala opatření, která vyplývají z rozsudku ve věci C-343/08. Podle čl. 260 odst. 2 SFEU, má-li Komise za to, že dotyčný členský stát nepřijal opatření, která vyplývají z rozsudku Soudního dvora, může předložit věc Soudnímu dvoru a zároveň navrhnout paušální částku nebo penále, jež je dotyčný členský stát povinen zaplatit ve výši, kterou považuje za přiměřenou okolnostem. Na základě metody stanovené ve Sdělení Komise ze 13. prosince 2005 dne o provádění článku 228 ES (SEK(2005)1658) navrhuje Komise, aby Soudní dvůr uložil zaplacení příslušní částky penále a paušální částky, jak uvedeno v návrhovém žádání.


(1)  Úř. věst. L 235, s. 10, Zvl. vyd. 05/04, s. 350.

(2)  Dosud nezveřejněn ve Sbírce rozhodnutí.


Top