Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010TN0033

Věc T-33/10: Žaloba podaná dne 28. ledna 2010 — ING Groep v. Komise

OJ C 80, 27.3.2010, p. 40–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.3.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 80/40


Žaloba podaná dne 28. ledna 2010 — ING Groep v. Komise

(Věc T-33/10)

2010/C 80/66

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: ING Groep NV (Amsterodam, Nizozemsko) (zástupci: O. Brouwer, M. Knapen a J. Blockx, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhové žádání žalobkyně

zrušit napadené rozhodnutí v rozsahu, ve kterém kvalifikuje změnu CTI transakce jako dodatečnou podporu ve výši 2 miliard eur, rovněž z důvodu chybějícího nebo nedostatečného odůvodnění;

zrušit napadené rozhodnutí v rozsahu, ve kterém Komise podřídila schválení podpory přijetím zákazů nabízet nejnižší ceny („zákazy price leadership“) stanovených v rozhodnutí a jeho příloze II, rovněž z důvodu chybějícího nebo nedostatečného odůvodnění;

zrušit napadené rozhodnutí v rozsahu, ve kterém Komise podřídila schválení podpory podmínkám restrukturalizace rozsahu širšího než je přiměřené a než vyžaduje sdělení o restrukturalizaci, rovněž z důvodu chybějícího nebo nedostatečného odůvodnění;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

V souvislosti se zmatkem na finančních trzích v září a říjnu 2008 nizozemský stát poskytl dne 11. listopadu 2008 injekci hlavní kapitálové složky Tier 1 (dále „CTI transakce“) ve výši 10 miliard eur společnosti ING (dále též „žalobkyně“). Tato podpora byla prozatímně schválena Evropskou komisí dne 12. listopadu 2008 na dobu šesti měsíců.

V lednu 2009 souhlasil nizozemský stát s převzetím hospodářského rizika souvisejícího s některými znehodnocenými aktivy žalobkyně. Toto opatření bylo prozatímně schváleno Evropskou komisí dne 31. března 2009, přičemž se nizozemský stát zavázal k předložení restrukturalizačního plánu týkajícího se žalobkyně. V říjnu 2009 žalobkyně a nizozemský stát sjednaly změnu původní CTI transakce za účelem umožnění předčasného splacení poloviny kapitálové injekce CTI. Konečné znění restrukturalizačního plánu žalobkyně bylo předáno Komisi dne 22. října 2009.

Dne 18. listopadu 2009 Komise přijala napadené rozhodnutí, ve kterém schválila podporu s výhradou závazků k restrukturalizaci uvedených v příloze I. a II. rozhodnutí.

Svou žalobou se žalobkyně domáhá částečného zrušení rozhodnutí ze dne 18. listopadu 2009 o státní podpoře č. C 10/2009 (ex N 138/2009) provedené Nizozemskem ve prospěch žalobkyně ve formě mechanismu na podporu nelikvidních aktiv v rámci restrukturalizačního plánu, v rozsahu, ve kterém údajně i) kvalifikuje změnu CTI transakce jako dodatečnou podporu ve výši 2 miliard eur, ii) podřídila schválení podpory přijetím zákazů nabízet nejnižší ceny a iii) podřídila schválení podpory podmínkám restrukturalizace rozsahu širšího než je přiměřené a než vyžaduje sdělení o restrukturalizaci.

Žalobkyně tvrdí, že napadené rozhodnutí by mělo být částečně zrušeno z následujících důvodů:

 

Na základě prvního žalobního důvodu, týkajícího se změny CTI transakce, žalobkyně tvrdí, že Komise:

a)

porušila článek 107 SFEU, když určila, že změna CTI transakce mezi žalobkyní a nizozemským státem představovala státní podporu, a že

b)

porušila zásadu řádné správy a článek 296 SFEU, jelikož neprovedla pečlivý a nestranný přezkum všech relevantních okolností konkrétního případu, nevyslechla dotčené osoby a neposkytla dostatečné odůvodnění napadeného rozhodnutí.

 

Na základě druhého žalobního důvodu, týkajícího se zákazu ING a ING Direct nabízet nejnižší ceny, žalobkyně uplatňuje, že Komise:

a)

porušila zásadu řádné správy tím, že neprovedla pečlivý a nestranný přezkum všech relevantních okolností konkrétního případu a navíc tím, že porušila povinnost rozhodnutí dostatečně odůvodnit;

b)

porušila zásadu proporcionality tím, že schválení podpory podřídila podmínkou zákazů nabízet nejnižší ceny, které nejsou odpovídající, nezbytné nebo přiměřené;

c)

porušila čl. 107 odst. 3 písm. b) SFEU a nesprávně uplatnila zásady a pokyny stanovené ve sdělení o restrukturalizaci.

 

Na základě třetího žalobního důvodu, týkajícího se nepřiměřených podmínek restrukturalizace, žalobkyně tvrdí, že rozhodnutí je neplatné z důvodu:

a)

nesprávného posouzení, neboť Komise nesprávně vypočítala absolutní a relativní výši podpory a porušila zásadu proporcionality a řádné správy tím, že požadovala nadměrnou restrukturalizaci, aniž by pečlivě a nestranně přezkoumala všechny relevantní skutečnosti, které jí byly předloženy, a

b)

nesprávného posouzení a nedostatečného odůvodnění, jelikož se Komise odchýlila od sdělení o restrukturalizaci, když posuzovala požadovanou restrukturalizaci.


Top