Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CJ0548

Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 28. července 2011.
Evropská komise proti Rakouské republice.
Nesplnění povinnosti státem - Směrnice 2007/2/ES - Politika životního prostředí - Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) - Výměna a aktualizace elektronických dat - Neúplné provedení.
Věc C-548/10.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2011:534

Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 28. července 2011 – Komise v. Rakousko

(Věc C‑548/10)

„Nesplnění povinnosti státem – Směrnice 2007/2/ES – Politika životního prostředí – Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) – Výměna a aktualizace elektronických dat – Neúplné provedení“

Žaloba pro nesplnění povinnosti – Přezkum opodstatněnosti Soudním dvorem – Stav, který je třeba zohlednit – Stav po uplynutí lhůty stanovené v odůvodněném stanovisku (Článek 258 SFEU) (viz bod 10)

Předmět

Nesplnění povinnosti členským státem – Nepřijetí či neoznámení právních předpisů nezbytných pro dosažení souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) (Úř. věst. L 108, s. 1) ve stanovené lhůtě

Výrok

1)

Rakouská republika tím, že ve stanovené lhůtě nepřijala všechny právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE), nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z této směrnice.

2)

Rakouské republice se ukládá náhrada nákladů řízení.

Top