Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009TN0166

Věc T-166/09 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 27. dubna 2009 Luigim Marcucciem proti rozsudku Soudu pro veřejnou službu ze dne 18. února 2009 ve věci F-70/07, Marcuccio v. Komise

OJ C 141, 20.6.2009, p. 56–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.6.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 141/56


Kasační opravný prostředek podaný dne 27. dubna 2009 Luigim Marcucciem proti rozsudku Soudu pro veřejnou službu ze dne 18. února 2009 ve věci F-70/07, Marcuccio v. Komise

(Věc T-166/09 P)

2009/C 141/114

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Luigi Marcuccio (Tricase, Itálie) (zástupce: G. Cipressa, advokát)

Další účastnice řízení: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání účastníka řízení podávajícího kasační opravný prostředek

zrušit v plném rozsahu a bezvýjimečně usnesení ze dne 18. února 2009 ve věci F-70/07 (dále jen „dotčená věc“), Marcuccio v. Komise, přijaté prvním senátem Soudu pro veřejnou službu,

prohlásit, že žaloba v prvním stupni, v jejímž rámci bylo přijato napadené usnesení, je v plném rozsahu a bezvýjimečně zcela přípustná,

v rozsahu, v němž je to nezbytné určit, že Soud pro veřejnou službu se dopustil nesprávného právního posouzení tím, že považoval některá návrhová žádání formulovaná v návrhu na zahájení řízení v dotčené věci za „návrh na určení výše nákladů řízení“ (sic, bod 16 napadeného usnesení),

v rozsahu, v němž je to nezbytné prohlásit, že Soud pro veřejnou službu byl příslušný rozhodnout jako soud v prvním stupni o všech návrhových žádáních navrhovatele (dále jen „návrhová žádání“) v dotčené věci, krom toho

hlavně:

vyhovět v plném rozsahu a bezvýjimečně návrhovým žádáním navrhovatele, které je zde třeba chápat jako výslovně převzaté pro všechny právní účinky,

uložit odpůrkyni náhradu ve prospěch navrhovatele veškerých nákladů řízení, které vynaložil jak v řízení v prvním stupni, tak v tomto řízení o kasačním opravném prostředku nebo

podpůrně:

vrátit projednávanou věc Soudu pro veřejnou službu, v jiném složení, aby rozhodl znovu ve věci samé.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu svých návrhových žádání navrhovatel uvádí tyto důvody:

protiprávnost částečného vrácení věci Soudu prvního stupně, zejména z důvodu nesprávného výkladu a použití článku 90 Služebního řádu úředníků Evropských Společenství (dále jen „Služební řád úředníků“) a naprostý nedostatek odůvodnění,

porušení, nesprávný výklad a použití zásady zákonného soudce, jakož i článku 47 Listiny základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“),

protiprávnost zamítnutí z důvodu, že jsou nepřípustné, jiných návrhových žádání než těch, pro které se Soud pro veřejnou službu považoval za nepříslušný, a to zejména z důvodu nesprávného výkladu a použití článku 90 Služebního řádu úředníků a pojmu návrh na náhradu škody, který je podpůrný k návrhu na zrušení rozhodnutí orgánu Společenství, jakož i z důvodu naprostého nedostatku odůvodnění a zkreslení skutečností,

procesní pochybení způsobilé vážně poškodit zájmy navrhovatele tím, že se nedodržela povinnost nezohlednit obsah aktu uvedeného v bodě 11 napadeného usnesení, protože byl podán opožděně, jakož i z důvodu, že byli účastníci řízení vyzváni předložit mimořádné akty, doplněné následně do spisu v rámci řízení v prvním stupni, způsobilé vážně poškodit zájmy navrhovatele,

porušení zásady spravedlivého řízení, článku 6 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a článku 47 Listiny.


Top