EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009TJ0526

Rozsudek Tribunálu (třetího senátu) ze dne 5. října 2011.
PAKI Logistics GmbH proti Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM).
Ochranná známka Společenství - Přihláška slovní ochranné známky Společenství PAKI - Relativní důvod pro zamítnutí zápisu - Ochranná známka odporující veřejnému pořádku nebo dobrým mravům - Článek 7 odst. 1 písm. f) nařízení (ES) č. 207/2009.
Věc T-526/09.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2011:564

Rozsudek Tribunálu (třetího senátu) ze dne 5. října 2011 – PAKI Logistics v. OHIM (PAKI)

(Věc T-526/09)

„Ochranná známka Společenství – Přihláška slovní ochranné známky Společenství PAKI – Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu – Ochranná známka odporující veřejnému pořádku nebo dobrým mravům – Článek 7 odst. 1 písm. f) nařízení (ES) č. 207/2009“

Ochranná známka Společenství – Definice a nabytí ochranné známky Společenství – Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu – Ochranné známky odporující veřejnému pořádku nebo dobrým mravům [Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 7 odst. 1 písm. f)] (viz body 33‑34, 37)

Předmět

Žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 23. října 2009 (věc R 1805/2007-1) týkajícímu se přihlášky slovního označení PAKI jako ochranné známky Společenství

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnost PAKI Logistics GmbH ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM).

3)

Spojené království Velké Británie a Severního Irska ponese vlastní náklady řízení.

Top