Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009TJ0172

Rozsudek Tribunálu (sedmého senátu) ze dne 10. října 2012.
Gem-Year Industrial Co. Ltd a Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) Co. Ltd v. Rada Evropské unie.
Dumping – Dovoz některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli pocházejících z Číny – Podpora stížnosti výrobním odvětvím Společenství – Definice dotčeného výrobku – Újma – Status podniku působícího v tržním hospodářství – Náklady nejdůležitějších vstupů odrážejí ve velké míře tržní hodnotu – Článek 2 odst. 7 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 384/96 [nyní čl. 2 odst. 7 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 1225/2009].
Věc T‑172/09.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2012:532

Rozsudek Tribunálu (sedmého senátu) ze dne 10. října 2012 – Gem-Year a Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) v. Rada

(Věc T-172/09)

„Dumping – Dovoz některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli pocházejících z Číny – Podpora stížnosti výrobním odvětvím Společenství – Definice dotčeného výrobku – Újma – Status podniku působícího v tržním hospodářství – Náklady nejdůležitějších vstupů odrážejí ve velké míře tržní hodnotu – Článek 2 odst. 7 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 384/96 [nyní čl. 2 odst. 7 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 1225/2009]“

1.                     Žaloba na neplatnost – Fyzické a/nebo právnické osoby – Akty týkající se jich bezprostředně a osobně – Nařízení o uložení antidumpingového cla – Různá cla uložená řadě podniků – Přípustnost pro každý podnik, omezená na ustanovení nařízení, jež se ho týkají (Článek 230 čtvrtý pododstavec ES) (viz body 21–25)

2.                     Společná obchodní politika – Ochrana proti dumpingu – Šetření – Posuzovací pravomoc Komise – Povinnost Komise ukončit řízení poté, co úroveň podpory stížnosti klesne pod minimální hranici 25 % výroby Společenství – Neexistence (Nařízení Rady č. 384/96, ve znění nařízení č. 1225/2009, čl. 5 odst. 4) (viz bod 42)

3.                     Společná obchodní politika – Ochrana proti dumpingu – Šetření – Zahájení šetření na základě stížnosti podané výrobním odvětvím Společenství nebo jeho jménem – Reprezentativnost průmyslu Společenství podporujícího stížnost – Výpočet – Metoda (Nařízení Rady č. 3924/91, čl. 3 odst. 2, 3 a 4, a nařízení Rady č. 384/96, ve znění nařízení č. 1225/2009, čl. 5 odst. 4) (viz body 44–53)

4.                     Společná obchodní politika – Ochrana proti dumpingu – Šetření – Určení dotčeného výrobku – Faktory, které lze zohlednit – Posuzovací pravomoc orgánů – Soudní přezkum – Meze (Nařízení Rady č. 384/96, ve znění nařízení č. 1225/2009, čl. 1 odst. 4) (viz body 58–62, 70)

5.                     Společná obchodní politika – Ochrana proti dumpingu – Újma – Faktory, které je třeba vzít v úvahu – Pluralita (Nařízení Rady č. 384/96, ve znění nařízení č. 1225/2009, čl. 3 odst. 2 a 5) (viz body 85, 91–102)

6.                     Právo Evropské unie – Výklad – Metody – Doslovný, systematický, historický a teleologický výklad – Zohlednění odůvodnění dotčeného aktu (viz body 105–107)

7.                     Společná obchodní politika – Ochrana proti dumpingu – Dumpingové rozpětí – Určení běžné hodnoty – Dovozy pocházející ze zemí, které nemají tržní hospodářství, jež jsou uvedeny v čl. 2 odst. 7 písm. b) nařízení č. 384/96 – Použití pravidel vztahujících se na země s tržním hospodářstvím [Nařízení Rady č. 384/96, ve znění nařízení č. 1225/2009, čl. 2 odst. 7 písm. a) a b)] (viz body 117–120, 125–127, 130–132)

8.                     Soudní řízení – Předložení nových žalobních důvodů v průběhu řízení – Podmínky – Nový žalobní důvod – Pojem [Jednací řád Tribunálu, čl. 44 odst. 1 písm. c), a čl. 48 odst. 2] (viz bod 139)

9.                     Společná obchodní politika – Ochrana proti dumpingu – Dumpingové rozpětí – Určení běžné hodnoty – Přiznání statusu podniku působícího v tržním hospodářství – Podmínky – Důkazní břemeno výrobců – Posouzení důkazů, jež přísluší orgánům – Soudní přezkum – Meze [Nařízení Rady č. 384/96, ve znění nařízení č. 1225/2009, čl. 2 odst. 7 písm. b) a c)] (viz body 142–145)

Předmět

Návrh na zrušení nařízení Rady (ES) č. 91/2009 ze dne 26. ledna 2009 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli pocházejících z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 29, s. 1)

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnosti Gem-Year Indrustrial Co. Ltd a Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) Co. Ltd ponesou vlastní náklady řízení a ukládá se jim náhrada nákladů řízení vynaložených Radou Evropské unie a European Industrial Fasteners Institute AISBL.

3)

Evropská komise ponese vlastní náklady řízení.

Top