Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008CJ0154

Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 12. listopadu 2009.
Komise Evropských společenství proti Španělskému království.
Nesplnění povinnosti státem - Šestá směrnice o DPH - Článek 2 a čl. 4 odst. 1, 2 a 5 - Harmonizace právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu - Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně - Osoby povinné k dani - Činnosti nebo plnění prováděná ‚registradores de la propiedad' jakožto správci jmenovanými výběrčími kancelářemi hypotekární služby - Hospodářské činnosti - Činnost vykonávaná nezávisle - Veřejnoprávní subjekty, které vykonávají činnosti v rámci výkonu veřejných funkcí - Porušení práva Společenství přičitatelné vnitrostátnímu soudu.
Věc C-154/08.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2009:695

Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 12. listopadu 2009 – Komise v. Španělsko

(Věc C‑154/08)

„Nesplnění povinnosti státem − Šestá směrnice o DPH − Článek 2 a čl. 4 odst. 1, 2 a 5 − Harmonizace právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu − Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně − Osoby povinné k dani − Činnosti nebo plnění prováděná ‚registradores de la propiedad‘ jakožto správci jmenovanými výběrčími kancelářemi hypotekární služby − Hospodářské činnosti − Činnost vykonávaná nezávisle − Veřejnoprávní subjekty, které vykonávají činnosti v rámci výkonu veřejných funkcí − Porušení práva Společenství přičitatelné vnitrostátnímu soudu“

1.                     Žaloba pro nesplnění povinnosti – Návrh na zahájení řízení – Znění žalobních důvodů – Formální požadavky – Jednoznačná formulace návrhových žádání [Článek 226 ES; statut Soudního dvora, článek 21; jednací řád Soudního dvora, čl. 38 odst. 1 písm. c)] (viz body 60, 63, 67)

2.                     Daňová ustanovení – Harmonizace právních předpisů – Daně z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty – Hospodářské činnosti prováděné samostatně ve smyslu článku 4 šesté směrnice (Směrnice Rady 77/388, článek 2 a čl. 4 odst. 1 a 2) (viz body 90, 93, 97, 103, 107, 109, 118, 127 a výrok)

3.                     Členské státy – Povinnosti – Nesplnění povinnosti – Odpovědnost – Rozsah– Ústavně nezávislé orgány (Článek 226 ES) (viz body 125–126)

Předmět

Nesplnění povinnosti státem – Porušení článku 2 a čl. 4 odst. 1 a 2 směrnice 77/388/EHS: šesté směrnice Rady ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně (Úř. věst. L 145, s. 1; Zvl. vyd. 19/01, s. 23) – Osoby povinné k dani – Činnosti nebo plnění prováděná „registradores de la propiedad“

Výrok

1)

Španělské království tím, že mělo za to, že služby poskytované samosprávnému společenství „registradores de la propiedad“ jakožto správci jmenovanými výběrčími kancelářemi hypotekární služby („oficina liquidadora de distrito hipotecario“), nepodléhají dani z přidané hodnoty, nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z článku 2 a čl. 4 odst. 1 a 2 šesté směrnice 77/388/EHS Rady ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně.

2)

Španělskému království se ukládá náhrada nákladů řízení.

Top