Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008CA0214

Věc C-214/08 P: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 20. května 2009 — Philippe Guigard v. Komise Evropských společenství ( Kasační opravný prostředek — Žaloba na náhradu škody — Podmínky vzniku smluvní a mimosmluvní odpovědnosti Společenství — Článek 313 odst. 2 písm. k), článek 314 a čl. 317 písm. a) čtvrté úmluvy z Lomé, pozměněné dohodou podepsanou na Mauriciu )

OJ C 167, 18.7.2009, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.7.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 167/2


Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 20. května 2009 — Philippe Guigard v. Komise Evropských společenství

(Věc C-214/08 P) (1)

(„Kasační opravný prostředek - Žaloba na náhradu škody - Podmínky vzniku smluvní a mimosmluvní odpovědnosti Společenství - Článek 313 odst. 2 písm. k), článek 314 a čl. 317 písm. a) čtvrté úmluvy z Lomé, pozměněné dohodou podepsanou na Mauriciu“)

2009/C 167/02

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Philippe Guigard (zástupci: S. Rodrigues a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Další účastnice řízení: Komise Evropských společenství (zástupci: A. Bordes a F. Dintilhac, zmocněnci)

Předmět věci

Kasační opravný prostředek podaný proti rozsudku Soudu prvního stupně (třetího senátu) ze dne 11. března 2008, Guigard v. Komise (T 301/05), kterým Soud zamítl žalobu, jíž se navrhovatel domáhal náhrady škody, která mu údajně byla způsobena v důsledku protiprávního jednání Komise, která neprodloužila jeho pracovní smlouvu uzavřenou v rámci technické spolupráce mezi Společenstvím a Nigerskou republikou financované z Evropského rozvojového fondu — Podmínky vzniku mimosmluvní odpovědnosti Společenství — Porušení čl. 313 odst. 2 písm. k) a článku 314 čtvrté úmluvy z Lomé (Úř. věst 1991, L 229, s. 1), pozměněné dohodou podepsanou na Mauriciu (Úř. věst. 1998, L 156, s. 3) — Porušení povinnosti uvést odůvodnění a práv obhajoby

Výrok

1)

Rozsudek Soudu prvního stupně Evropských společenství ze dne 11. března 2008, Guigard v. Komise (T-301/05), se zrušuje v rozsahu, v němž Soud prohlásil žalobu podanou P. Guigardem za přípustnou.

2)

Žaloba podaná P. Guigardem ve věci T-301/05 se zamítá.

3)

Není namístě rozhodovat o kasačním opravném prostředku podaném P. Guigardem.

4)

Philippu Guigardovi se ukládá náhrada nákladů řízení vynaložených Komisí Evropských společenství v řízení před Soudním dvorem Evropských společenství a v řízení před Soudem prvního stupně Evropských společenství.


(1)  Úř. věst. C 223, 30.8.2008.


Top