Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007TN0440

Věc T-440/07: Žaloba podaná dne 5. prosince 2007 – Huta Buczek v. Komise

OJ C 22, 26.1.2008, p. 50–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/50


Žaloba podaná dne 5. prosince 2007 – Huta Buczek v. Komise

(Věc T-440/07)

(2008/C 22/95)

Jednací jazyk: polština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Huta Buczek sp. z o. o. (Sosnowiec, Polsko) (zástupce: D. Szlachetko-Reite, advokátka)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit článek 1, čl. 3 odst. 1 a čl. 3 odst. 3 rozhodnutí Komise ze dne 23. října 2007 o státní podpoře č. C 23/2006 (ex NN 35/2006), kterou Polsko poskytlo výrobci oceli Technologie Buczek Group;

podpůrně zrušit článek 1, čl. 3 odst. 1 a čl. 3 odst. 3 rozhodnutí Komise ze dne 23. října 2007 o státní podpoře č. C 23/2006 (ex NN 35/2006), kterou Polsko poskytlo výrobci oceli Technologie Buczek Group v rozsahu, v němž Komise nařizuje vrácení podpory společností Huta Buczek sp. z o. o.;

zrušit článek 4 a článek 5 rozhodnutí Komise ze dne 23. října 2007 o státní podpoře č. C 23/2006 (ex NN 35/2006), kterou Polsko poskytlo výrobci oceli Technologie Buczek Group, v rozsahu, ve kterém se týkají vrácení podpory společností Huta Buczek sp. z o. o.;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobkyně opírá svá návrhová žádání o následující žalobní důvody:

Podle názoru žalobkyně byl chybnou kvalifikací okolnosti, že společnost Technologie Buczek S.A. má nedoplatky vůči veřejnoprávním subjektům, jako podpory, která je neslučitelná se společným trhem, porušen čl. 88 odst. 2 ES a čl. 87 odst. 1 ES. Příslušné tvrzení Komise vychází z nesprávného předpokladu, že veřejnoprávní subjekty upustily od provedení exekuce vůči společnosti Technologie Buczek S.A. Porušení čl. 88 odst. 2 ES a čl. 87 odst. 1 ES vyplývá rovněž z toho, že polskému státu bylo nařízeno zpětné vymáhání podpory, která je považována za neslučitelnou se společným trhem, přestože Polsko společnosti Technologie Buczek S.A. ani společnosti Technologie Buczek Group neposkytlo podporu ve výši, která je uvedena v rozhodnutí, jakož i z toho, že částka podpory, jejíž vrácení musí být vyžadováno, byla stanovena svévolně bez právního základu a bez hospodářského odůvodnění. Porušení čl. 88 odst. 2 ES a čl. 87 odst. 1 ES dále spočívá v tom, že polskému státu bylo nařízeno zpětné vymáhání podpory od společnosti Huta Buczek sp. z o. o., přestože neexistuje žádný podklad pro předpoklad, že by tato společnost mohla být skutečným příjemcem některé z podpor poskytnutých společnosti Technologie Buczek S.A., a přestože jí nebyla žádná podpora poskytnuta, jakož i v předpokladu, že skutečnými příjemci údajné podpory byly pouze společnosti Huta Buczek sp. z o. o. a Buczek Automotive sp. z o. o., přestože těmto připadla pouze část majetku společnosti Technologie Buczek S.A.

Zásada řádné správy zakotvená v článku 253 ES a článku 41 Listiny základních práv Unie byla porušena tím, že rozhodnutí chybí řádné odůvodnění, ze kterého by žalobkyně mohla zjistit důvody pro jeho vydání, a že tím bylo vydáno rozhodnutí, které je svým obsahem pro žalobkyni nesrozumitelné, jakož i tím, že skutkový stav, který je pro tuto věc relevantní, byl zjištěn chybně a nedostatečně.

Článek 5 odst. 3 ES a z něj vyplývající zásada proporcionality byla porušena tím, že společnosti Huta Buczek sp. z o. o. byla uložena povinnost vrátit podporu, přestože takovýto postup není k dosažení cílů stanovených ve Smlouvě ani vhodný, ani nezbytný; zejména není odůvodněn nutností odstranit podporu, která není slučitelná se společným trhem.

Zásada právní jistoty byla porušena tím, že smluvnímu partneru osoby, která má nedoplatky vůči veřejnoprávním subjektům, je uloženo vrácení podpory, kterou nikdy neobdržel a ze které neměl nikdy prospěch, jakož i tím, že vztah, ve kterém součásti koncernu Technologie Buczek S.A. měly prospěch z údajně poskytnuté podpory, byl stanoven svévolně; vlastnické právo bylo porušeno tím, že bylo nařízeno zpětné vymáhání části státní podpory od osoby, která nikdy žádnou podporu nezískala, a která proto také fakticky nikdy nebyla zvýhodněna; jedná se o zneužití, protože rozhodnutí bylo vydáno za jiným účelem než za účelem odstranění podpory, která je neslučitelná se společným trhem.


Top