EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62006TJ0101

Rozsudek Soudu prvního stupně (čtvrtého senátu) ze dne 14. listopadu 2007.
Castell del Remei SL proti Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM).
Ochranná známka Společenství - Námitkové řízení - Přihláška obrazové ochranné známky Společenství ‚Castell del Remei ODA‘ - Starší mezinárodní slovní ochranná známka RODA a starší národní slovní ochranné známky RODA, RODA I, RODA II a BODEGAS RODA - Relativní důvod pro zamítnutí zápisu - Nebezpečí záměny - Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94.
Věc T-101/06.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2007:340

Rozsudek Soudu (čtvrtého senátu) ze dne 14. listopadu 2007 – Castell del Remei v. OHIM – Bodegas Roda (Castell del Remei ODA)

(Věc T-101/06)

„Ochranná známka Společenství – Námitkové řízení – Přihláška obrazové ochranné známky Společenství ‚Castell del Remei ODA‘ – Starší mezinárodní slovní ochranná známka RODA a starší národní slovní ochranné známky RODA, RODA I, RODA II a BODEGAS RODA – Relativní důvod pro zamítnutí zápisu – Nebezpečí záměny – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94“

Ochranná známka Společenství – Definice a nabytí ochranné známky Společenství – Relativní důvody pro zamítnutí – Námitka podaná majitelem totožné nebo podobné starší ochranné známky zapsané pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby [Nařízení Rady č. 40/94, čl. 8 odst. 1 písm. b)] (viz body 71–72, 82)

Předmět

Žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 17. ledna 2006 (R 263/2005‑1), týkajícímu se námitkového řízení mezi Bodegas Roda, SA, a Castell del Remei, SL

 Žalobní důvody a hlavní argumenty

Přihlašovatel ochranné známky Společenství:

Castell del Remei, SL

Dotčená ochranná známka Společenství:

Obrazová ochranná známka Castell del Remei ODA
                                                       pro výrobky tříd 29, 30 a 33 – přihláška č.
                                                       2325256

Majitel ochranné známky nebo označení namítaných v námitkovém řízení:

Bodegas Roda, SA

Namítaná ochranná známka nebo označení:

Mezinárodní slovní ochranná známka RODA, španělské slovní ochranné známky RODA (č. 1 757 553), RODA I (č. 2 006 616), RODA II (č. 2 006 615) a BODEGAS RODA (č. 137 050), pro výrobky třídy 33, a obchodní firma BODEGAS RODA, S.A., pro obchod v odvětví
                                                       výroby a pěstování vína

Rozhodnutí námitkového oddělení:

Vyhovění námitkám a zamítnutí přihlášky

Rozhodnutí odvolacího senátu:

Zamítnutí žaloby


Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Žalobkyni se ukládá náhrada nákladů řízení.

Top