EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62006TJ0054

Rozsudek Tribunálu (čtvrtého senátu) ze dne 16. listopadu 2011.
Kendrion NV proti Evropské komisi.
Hospodářská soutěž - Kartelové dohody - Trh s plastovými průmyslovými pytli - Rozhodnutí konstatující porušení článku 81 ES - Hospodářská entita - Solidární odpovědnost - Proporcionalita - Rovné zacházení - Pokuty - Maximální výše 10 % obratu - Skutečná platební schopnost.
Věc T-54/06.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2011:667

Rozsudek Tribunálu (čtvrtého senátu) ze dne 16. listopadu 2011 – Kendrion v. Komise

(Věc T-54/06)

„Hospodářská soutěž – Kartelové dohody – Trh s plastovými průmyslovými pytli – Rozhodnutí konstatující porušení článku 81 ES – Hospodářská entita – Solidární odpovědnost – Proporcionalita – Rovné zacházení – Pokuty – Maximální výše 10 % obratu – Skutečná platební schopnost“

1.                     Hospodářská soutěž – Předpisy Společenství – Porušení – Přičtení odpovědnosti – Mateřská společnost a dceřiné společnosti – Hospodářská jednotka – Kritéria posouzení – Domněnka o rozhodujícím vlivu mateřské společnosti na dceřiné společnosti, v nichž vlastní 100 % kapitálu – Důkazní povinnost společnosti, která chce vyvrátit tuto domněnku (Článek 81 odst. 1 ES) (viz body 49–52, 65–67)

2.                     Hospodářská soutěž – Pokuty – Posouzení v závislosti na individuálním chování podniku – Dopad skutečnosti, že sankce nebyla uložena jinému hospodářskému subjektu – Neexistence (Článek 81 odst. 1, ES; nařízení Rady č. 1/2003, čl. 23 odst. 2) (viz body 77–78)

3.                     Hospodářská soutěž – Pokuty – Výše – Určení – Maximální výše – Výpočet – Obrat, který je třeba zohlednit – Společný obrat všech společností tvořících jedinou hospodářskou entitu jednající jako podnik – Meze (Článek 81 odst. 1 ES; nařízení Rady č. 1/2003, čl. 23 odst. 2) (viz body 91–92)

4.                     Hospodářská soutěž – Pokuty – Výše – Určení – Zásada rovného zacházení – Rozdíly mezi podniky vyplývající z uplatnění maximální výše – Přípustnost – Zákaz uložit vyšší pokutu malým a středním podnikům – Neexistence (Článek 81 odst. 1 ES; nařízení Rady č. 1/2003, čl. 23 odst. 2; sdělení Komise 98/C 9/03) (viz body 106–107, 110–111, 149)

5.                     Žaloba na neplatnost – Zrušující rozsudek – Účinky – Zrušení rozhodnutí Komise konstatujícího porušení pravidel hospodářské soutěže – Účinky na podniky, kterým bylo rozhodnutí určeno a jež nepodaly žalobu – Neexistence (Články 81 ES, 230 ES a 249 ES) (viz bod 119)

6.                     Řízení – Návrh na zahájení řízení – Formální požadavky – Stručný popis žalobních důvodů – Přípustnost odkazu na písemnosti předložené před stejným soudem v jiné věci – Základní podmínka – Totožnost účastníků řízení a zejména žalobkyň v obou věcech – Možnost zhojit porušení zásady tím, že dotčené žalobní důvody jsou znovu opakovány v replice – Neexistence (Statut Soudního dvora, článek 21; jednací řád Tribunálu, čl. 44 odst. 1) (viz body 125–127)

7.                     Hospodářská soutěž – Předpisy Společenství – Porušení – Pokuty – Určení – Kritéria – Zvýšení obecné úrovně pokut – Přípustnost (Článek 81 odst. 1 ES; nařízení Rady č. 1/2003, čl. 23 odst. 2) (viz body 133–134)

8.                     Hospodářská soutěž – Pokuty – Výše – Určení – Kritéria – Celkový obrat dotyčného podniku – Obrat dosažený zbožím, jež je předmětem porušení – Zohlednění – Meze (Článek 81 odst. 1 ES; nařízení Rady č. 1/2003, čl. 23 odst. 2) (viz body 141–143)

9.                     Hospodářská soutěž – Pokuty – Výše – Určení – Kritéria – Finanční situace dotyčného podniku – Zohlednění – Povinnost Komise vyžádat si podrobné informace o finanční situaci podniku – Neexistence [Článek 81 odst. 1 ES; nařízení Rady č. 1/2003, čl. 23 odst. 2; sdělení Komise 98/C 9/03, bod 5 písm. b)] (viz body 161–163, 165)

10.                     Hospodářská soutěž – Pokuty – Výše – Určení – Rozdělení dotyčných podniků do různých kategorií – Podmínky (Článek 81 odst. 1 ES; nařízení Rady č. 1/2003, čl. 23 odst. 2; sdělení Komise 98/C 9/03, bod 1 část A) (viz body 182–183)

Předmět

Návrh na zrušení rozhodnutí Komise C (2005) 4634 ze dne 30. listopadu 2005 týkající se řízení podle článku 81 [ES] (Věc COMP/F/38.354 – Průmyslové pytle) v rozsahu, v němž je – pokud jde o kartelovou dohodu na trhu s plastovými průmyslovými pytli – určeno žalobkyni, jakož i návrh na zrušení pokuty uložené žalobkyni, nebo podpůrně na její snížení

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Kendrion NV se ukládá náhrada nákladů řízení.

Top