EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62006CJ0465

Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 27. září 2007.
Komise Evropských společenství proti Španělskému království.
Nesplnění povinnosti státem - Směrnice 2003/98/ES - Opakované použití informací veřejného sektoru - Neprovedení ve stanovené lhůtě.
Věc C-465/06.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2007:556

Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 27. září 2007 – Komise v. Španělsko

(Věc C‑465/06)

„Nesplnění povinnosti státem – Směrnice 2003/98/ES – Opakované použití informací veřejného sektoru – Neprovedení ve stanovené lhůtě“

Žaloba pro nesplnění povinnosti – Přezkum opodstatněnosti Soudním dvorem – Stav, který je třeba vzít v úvahu – Stav po uplynutí lhůty stanovené v odůvodněném stanovisku (Článek 226 ES) (viz bod 8)

Předmět

Nesplnění povinnosti státem – Nepřijetí ve stanovené lhůtě ustanovení nezbytných k dosažení souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES ze dne 17. listopadu 2003 o opakovaném použití informací veřejného sektoru (Úř. věst. L 345, s. 90; Zvl. vyd. 13/32, s. 701).

Výrok

 

Španělské království tím, že nepřijalo opatření nezbytná k dosažení souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES ze dne 17. listopadu 2003 o opakovaném použití informací veřejného sektoru, a v každém případě tím, že nesdělilo uvedená opatření Komisi, nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z uvedené směrnice.

 

Španělskému království se ukládá náhrada nákladů řízení.

Top