Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62005CJ0107

Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 12. ledna 2006.
Komise Evropských společenství proti Finské republice.
Nesplnění povinnosti státem - Směrnice 2003/87/ES - Neprovedení směrnice ve stanovené lhůtě.
Věc C-107/05.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2006:34

Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 12. ledna 2006, Komise v. Finsko

(Věc C-107/05)

„Nesplnění povinnosti státem – Směrnice 2003/87/ES – Neprovedení směrnice ve stanovené lhůtě“

Členské státy – Povinnosti – Provedení směrnic – Nezpochybněné nesplnění povinnosti (Článek 226 ES) (viz bod 5)

Předmět: 

Nesplnění povinnosti státem – Neprovedení, ve stanovené lhůtě, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES (Úř. věst. L 275, s. 32; Zvl. vyd. 15/03, s. 80)

Výrok: 

 

Finská republika tím, že nepřijala, pokud jde o kraj Alandy, právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z této směrnice.

 

Finské republice se ukládá náhrada nákladů řízení.

Top