EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62003TJ0418

Rozsudek Soudu prvního stupně (pátého senátu) ze dne 27. září 2007.
La Mer Technology, Inc. proti Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM).
Ochranná známka Společenství - Námitkové řízení - Přihláška slovní ochranné známky Společenství LA MER - Starší národní slovní ochranná známka LABORATOIRE DE LA MER - Relativní důvod pro zamítnutí - Skutečné užívání ochranné známky - Článek 43 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 40/94 - Neexistence nebezpečí záměny - Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.
Věc T-418/03.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2007:299

Rozsudek Soudu (pátého senátu) ze dne 27. září 2007 – La Mer Technology v. OHIM – Laboratoires Goëmar (LA MER)

(Věc T-418/03)

„Ochranná známka Společenství – Námitkové řízení – Přihláška slovní ochranné známky Společenství LA MER – Starší národní slovní ochranná známka LABORATOIRE DE LA MER – Relativní důvod pro zamítnutí – Skutečné užívání ochranné známky – Článek 43 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 40/94 – Neexistence nebezpečí záměny – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94“

Ochranná známka Společenství – Definice a nabytí ochranné známky Společenství – Relativní důvody pro zamítnutí – Námitky majitele totožné nebo podobné starší ochranné známky zapsané pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby – Nebezpečí záměny se starší ochrannou známkou [Nařízení Rady č. 40/94, čl. 8 odst. 1 písm. b)] (viz body 114, 127, 129–130)

Předmět

Žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 23. října 2003 (věc R 814/2000-2), týkajícímu se námitkového řízení mezi společností Laboratoires Goëmar a La Mer Technology, Inc.

Údaje týkající se věci

Přihlašovatel ochranné známky Společenství:

La Mer Technology, Inc.

Dotčená ochranná známka Společenství:

Slovní ochranná známka LA MER pro výrobky třídy 3

Majitel ochranné známky nebo označení namítaných v námitkovém řízení:

Laboratoires Goëmar

Namítaná ochranná známka nebo označení:

Mezinárodní a národní slovní ochranná známka LABORATOIRE DE LA MER pro výrobky tříd
                                              3, 5, 29 a 31

Rozhodnutí námitkového oddělení:

Připuštění námitek a zamítnutí přihlášky k zápisu v celém rozsahu

Rozhodnutí odvolacího senátu:

Zamítnutí odvolání

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

ukládá se jí rovněž náhrada nákladů řízení vynaložených Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) a společností Laboratoires Goëmar.

Top