EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52023XC0130(03)

Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33 2023/C 34/10

PUB/2022/1515

Úř. věst. C 34, 30.1.2023, p. 26–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.1.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 34/26


Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33

(2023/C 34/10)

Toto oznámení se zveřejňuje v souladu s čl. 17 odst. 5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33 (1).

OZNÁMENÍ O SCHVÁLENÍ STANDARDNÍ ZMĚNY

„Rosé d'Anjou“

PDO-FR-A1007-AM02

Datum oznámení: 11. 11. 2022

POPIS A DŮVODY SCHVÁLENÉ ZMĚNY

1.   Úřední zeměpisný kodex

Obce v zeměpisné oblasti a v oblasti v bezprostřední blízkosti byly aktualizovány v souladu s úředním zeměpisným kodexem.

Obvod vymezené zeměpisné oblasti tím není dotčen.

Jednotný dokument se mění v bodech 6 a 9.

2.   Vymezená pozemková oblast

Do textu byla doplněna data, kdy příslušný vnitrostátní orgán schválil změnu vymezené pozemkové oblasti v rámci zeměpisné oblasti produkce. Vymezení pozemkové oblasti spočívá v tom, že se v rámci zeměpisné oblasti produkce určí pozemky vhodné k produkci vín s předmětným CHOP.

Změna nemá vliv na jednotný dokument.

3.   Spon výsadby mezi keři

Minimální spon výsadby mezi keři ve stejné řadě se snižuje z 1 m na 0,90 m.

Cílem této změny je umožnit zvýšení hustoty výsadby na vinicích, aniž by se měnil spon mezi řadami.

Doplnilo se rovněž zvláštní ustanovení pro vinice nacházející se na svazích se sklonem vyšším než 10 %, u nichž je povolen minimální spon mezi keři 0,80 m.

Tímto doplněním se zohledňuje konkrétní případ, kdy jsou vinice osázeny na výrazných svazích, což si žádá zvláštní uspořádání výsadby (výsadba rovnoběžná se sklonem, nikoli kolmo k ní).

Jednotný dokument se mění v bodě 5.

4.   Řez

Pravidla řezu byla harmonizována v rámci označení oblasti Anjou Saumur v regionu Val de Loire (údolí řeky Loire).

Cílem této harmonizace je zlepšit znalosti hospodářských subjektů a zjednodušit kontrolu. Tato změna poskytuje pěstitelům révy schopnost přizpůsobit se obdobím mrazu, která přicházejí stále později.

Jednotný dokument se mění v bodě 5.

5.   Souvislost

Souvislost se mění tak, že odkaz na rok 2018 se mění odkazem na rok 2021 a upřesňuje se počet obcí v důsledku sloučení obcí.

Jednotný dokument se mění v bodě 8.

6.   Přechodná opatření

Z textu byla odstraněna přechodná opatření, která už neplatí.

Bylo doplněno přechodné opatření, které zohledňuje nové vymezení pozemků v některých obcích.

Jednotný dokument se nemění.

7.   Označování

Pravidla označování byla upřesněna a harmonizována v rámci označení oblasti Anjou Saumur v regionu Val de Loire (údolí řeky Loire). Jedná se o změnu pouze redakční.

Jednotný dokument se mění v bodě 9.

8.   Údaje o kontrolním orgánu

Znění odkazu na kontrolní orgán bylo revidováno, aby bylo v souladu se zněním použitým v jiných specifikacích. Jedná se o změnu pouze redakční.

Touto změnou se nemění jednotný dokument.

9.   Redakční změny

V zadávací dokumentaci byla provedena řada redakčních úprav.

Těmito změnami se nemění jednotný dokument.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

1.   Název (názvy)

„Rosé d'Anjou“

2.   Typ zeměpisného označení

CHOP – chráněné označení původu

3.   Druhy výrobků z révy vinné

1.

Víno

4.   Popis vína (vín)

STRUČNÝ POPIS

Jedná se o tichá růžová vína s těmito analytickými vlastnostmi:

Minimální přirozený obsah alkoholu činí 9,5 % objemových.

Obsah zkvasitelných cukrů (glukóza + fruktóza) ve vínech po kvašení je nejméně 7 gramů na litr.

Po úpravě koncentrace nepřekračuje celkový obsah alkoholu ve vínech 12 % objemových.

Obsah těkavých kyselin, celkový obsah kyselin a celkový obsah oxidu siřičitého odpovídá hodnotám stanoveným v unijních předpisech, nicméně všechny šarže mladého nebaleného vína, které je způsobilé pro označení „primeur“ nebo „nouveau“, musejí vykazovat obsah těkavých kyselin nejvýše 10,2 miliekvivalentu na litr.

Vína obsahují zkvasitelné cukry a vyznačují se více či méně výraznou cukernatostí. V intenzivním aromatickém výrazu se projevují specifické vlastnosti odrůd, které byly pro výrobu vín použity. Vždy jsou však přítomny ovocné tóny (broskev, jahoda, citrusy atd.). Po chuťové stránce jsou vína důmyslně vyvážená co do svěžesti a kulatosti. Mají dlouhou aromatickou dochuť.

Obecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)

9

Minimální celková kyselost

 

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)

 

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)

 

5.   Enologické postupy

5.1.   Zvláštní enologické postupy

1.   Hustota výsadby – spon

Pěstební postupy

Minimální hustota výsadby na vinících činí 4 000 keřů na hektar. Na těchto vinicích nesmí být spon mezi řadami větší než 2,50 metru a spon mezi keři v téže řadě musí být alespoň 0,90 metru. Nárok na chráněné označení původu má i úroda na pozemcích vinic se sponem mezi keři v téže řadě menším než 0,90 metru, avšak nejméně 0,80 metru, a se sklonem vyšším než 10 %.

Produkce vinic, jejichž hustota výsadby nedosahuje 4 000 keřů na hektar, ale činí alespoň 3 300 keřů na hektar, je způsobilá pro chráněné označení původu za předpokladu, že jsou dodržena pravidla pro vyvazování a výšku listové stěny stanovená v této specifikaci. Na těchto vinicích nesmí být spon mezi řadami větší než 3 metry a spon mezi keři v téže řadě nesmí být méně než 1 metr.

2.   Pravidla pro řez a vyvazování

Pěstební postupy

Používá se krátký řez, řez na tažně nebo smíšený řez s nejvýše 12 očky na keř.

Řez révy se provádí se 2 dalšími očky na kmínek za předpokladu, že ve fenologické fázi odpovídající 11 nebo 12 listům (samostatné květní pupeny) je počet plodných výhonů za rok na rostlinu menší nebo roven 12.

Výška listové stěny po vyvázání odpovídá minimálně 0,6násobku šířky meziřadí, přičemž tato výška se měří od spodní hranice listoví (nejméně 0,4 metru nad zemí) a horní hranicí ořezu (nejméně 0,2 metru nad horním vodicím drátem).

V případě vinic, jejichž hustota výsadby nedosahuje 4 000 keřů na hektar, ale činí alespoň 3 300 keřů na hektar, navíc platí následující pravidla vyvazování: minimální nadzemní výška kůlů musí být 1,9 metru; konstrukce pro vyvázání musí sestávat z drátů ve 4 úrovních; nejsvrchnější drát musí být veden ve výšce nejméně 1,85 metru nad zemí.

3.   Zavlažování

Pěstební postupy

Zavlažování je zakázáno.

4.   Zvláštní enologický postup

Při výrobě vín se nesmí používat čisté aktivní uhlí ani směsné přípravky, které jej obsahují.

Je zakázáno používat kousky dřeva.

Po úpravě koncentrace nepřekračuje celkový obsah alkoholu ve vínech 12 % objemových.

Pokud jde o enologické postupy, musejí vína kromě uvedených pravidel splňovat také podmínky stanovené na úrovni EU a v zákoníku zemědělství a námořního rybolovu.

5.2.   Maximální výnosy

75 hektolitrů na hektar

6.   Vymezená zeměpisná oblast

Všechny fáze výroby vín, která jsou způsobilá pro chráněné označení původu „Rosé d'Anjou“, se uskutečňují v zeměpisné oblasti, jež zahrnuje území následujících obcí na základě úředního zeměpisného kodexu z roku 2021:

departement Deux-Sèvres: Brion-près-Thouet, Loretz-d’Argenton, Louzy, Plaine-et-Vallées (pouze na území delegované obce Oiron), Saint-Cyr-la-Lande, Sainte-Verge, Saint-Martin-de-Mâcon, Saint-Martin-de-Sanzay, Thouars (pouze na území delegovaných obcí Mauzé-Thouarsais, Sainte-Radegonde a bývalé obce Thouars), Tourtenay, Val en Vignes (pouze na území delegovaných obcí Bouillé-Saint-Paul, Cersay a Saint-Pierre-à-Champ),

departement Maine-et-Loire: Allonnes, Angers, Antoigné, Artannes-sur-Thouet, Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Bellevigne-en-Layon, Bellevigne-les-Châteaux, Blaison-Saint-Sulpice, Bouchemaine, Brain-sur-Allonnes, Brissac Loire Aubance (pouze na území delegovaných obcí Alleuds, Brissac-Quincé, Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Chemellier, Coutures, Luigné, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint-Saturnin-sur-Loire et Vauchrétien), Brossay, Cernusson, Chalonnes-sur-Loire, Champtocé-sur-Loire, Chaudefonds-sur-Layon, Chemillé-en-Anjou (pouze na území delegovaných obcí Chanzeaux, La Jumellière a Valanjou), Cizay-la-Madeleine, Cléré-sur-Layon, Le Coudray-Macouard, Courchamps, Denée, Dénezé-sous-Doué, Distré, Doué-en-Anjou, Épieds, Fontevraud-l'Abbaye, Les Garennes sur Loire, Gennes-Val-de-Loire (pouze na území delegovaných obcí Chênehutte-Trèves-Cunault, Gennes, Grézillé, Saint-Georges-des-Sept-Voies a Le Thoureil), Huillé-Lézigné (pouze na území delegované obce Huillé), Ingrandes-Le Fresne sur Loire (pouze na území bývalé obce Ingrandes), Jarzé Villages (pouze na území delegované obce Lué-en-Baugeois), Louresse-Rochemenier, Lys-Haut-Layon, Mauges-sur-Loire (pouze na území delegovaných obcí La Chapelle-Saint-Florent, Le Mesnil-en-Vallée, Montjean-sur-Loire, La Pommeraye, Saint-Florent-le-Vieil, Saint-Laurent-de-la-Plaine a Saint-Laurent-du-Mottay), Mazé-Milon (pouze na území delegované obce Fontaine-Milon), Montilliers, Montreuil-Bellay, Montsoreau, Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Orée d'Anjou (pouze na území delegovaných obcí Bouzillé, Champtoceaux, Drain, Landemont, Liré a La Varenne), Parnay, Passavant-sur-Layon, La Possonnière, Le Puy-Notre-Dame, Rives-de-Loir-en-Anjou (pouze na území delegované obce Villevêque), Rochefort-sur-Loire, Rou-Marson, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Just-sur-Dive, Saint-Macaire-du-Bois, Saint-Melaine-sur-Aubance, Saumur, Savennières, Soulaines-sur-Aubance, Souzay-Champigny, Terranjou, Tuffalun, Turquant, Les Ulmes, Val-du-Layon, Varennes-sur-Loire, Varrains, Vaudelnay,

departement Vienne: Berrie, Curçay-sur-Dive, Glénouze, Pouançay, Ranton, Saint-Léger-de-Montbrillais, Saix, Ternay, Les Trois-Moutiers.

Kartografické dokumenty zachycující zeměpisnou oblast jsou k dispozici na internetových stránkách Státního ústavu pro původ a jakost (Institut national de l’origine et de la qualité).

7.   Moštová odrůda (moštové odrůdy)

Cabernet franc N

Cabernet-Sauvignon N

Cot N – Malbec

Gamay N

Grolleau N

Grolleau gris G

Pineau d’Aunis N

8.   Popis souvislostí

1.   Informace o zeměpisné oblasti

a)   Popis přírodních faktorů, na které je produkt vázán

Vymezená zeměpisná oblast se rozkládá na dvou velkých geologických formacích, přičemž vinice se nacházejí převážně na svazích podél řek a na několika plošinách: na západě je prekambrický a prvohorní podklad spojen s Armorickým masivem; na východě překrývá staré podloží druhohorní a kenozoický substrát Pařížské pánve. Jedná se o specifický geologický jev, který zeměpisnou oblast dělí do dvou odlišných částí. Západní část se vyznačuje přítomností břidlic (především pokrývačských), pro které se kraj těší místnímu označení „černé Anjou“, zatímco východní část (Saumur) vyniká křídami a v místě se jí říká „bílé Anjou“.

Vymezená zeměpisná oblast, historicky spojovaná s někdejší provincií Anjou, se k roku 2021 rozkládala v jižní polovině departementu Maine-et-Loire (68 obcí) a v severních okrajích departementů Deux-Sèvres (11 obcí) a Vienne (9 obcí).

Na vymezených pozemcích, ze kterých se sklízejí hrozny, jsou půdy vzniklé z různých geologických útvarů. Tyto půdy jsou sice velmi odlišné, ale obecně o nich platí, že jsou chudé a jsou v nich skromné zásoby vody. Mají rovněž dobré tepelné vlastnosti.

V oblasti panuje mírné oceánské podnebí a pozorovány jsou poměrně malé teplotní rozdíly, což je dáno relativní blízkostí Atlantského oceánu, teplotní regulací, kterou zajišťuje řeka Loira se svými přítoky, a rovněž skutečností, že vinice jsou založeny ve svažitých terénech. Často se mluví o „douceur angevine“ – anjouské mírnosti. Ta se projevuje zejména v zimě, během dlouhého jara a na podzim, zatímco v létě jsou teploty mnohdy velmi vysoké. Plochy se severozápadní a jihovýchodní orientací chrání révu před západními větry, které jsou často silně prosycené vláhou. Vymezená zeměpisná oblast se také vyznačuje slabými srážkami a fénovým jevem. Vyšší poloha krajů Choletais a Mauges ji chrání před oceánskou vlhkostí. Srážky zde dosahují ročního úhrnu v řádu 585 mm (oproti téměř 800 mm v Choletais).

b)   Popis lidských faktorů, na které je produkt vázán

Existence vinic je v Anjou doložena od prvního století po Kristu a od té doby se zde réva pěstuje nepřetržitě. V oblasti se jí daří, což dokládají i Apolloniovy verše (6. století), ve kterých se píše, že nedaleko Bretaně je město na skále, které oplývá dary bohyně Céres a boha Bakcha a odvozuje své jméno Andégave (Angers) z řečtiny. Vinice v Anjou se sice pod záštitou klášterů rozvíjely na březích Loiry a v okolí města Angers po celý středověk, ale na věhlasu získávaly především od 12. a 13. století. Za vlády Jindřicha II. a Eleonory Akvitánské se „víno z Anjou“ začalo dostávat na nejvybranější stoly.

Od 16. století zaznamenávala produkce významný rozvoj díky příchodu holandských obchodníků, kteří hledali vína pro svou zemi a své kolonie. Holanďané víno ve velkém nakupovali a v 18. století obchod natolik vzkvétal, že byla splavněna řeka Layon, která krajem protéká, aby se usnadnila doprava. Velké renomé „vín z Anjou“ však vzbudilo chamtivost a byly zavedeny četné daně a poplatky (příspěvek na opevnění, mýtné, různé druhy spotřebních daní, daň z přejezdu apod.), které obchod poškozovaly. Po pustošivé válce ve Vendée pak byly vinice zruinovány úplně. Znovu začaly prosperovat v průběhu 19. století. V roce 1881 zaujímaly vinice plochu 45 000 hektarů, přičemž 10 000 hektarů výsadby ustálo zamoření mšičkou révokazem a produkovalo hrozny ještě v roce 1893.

„Anjou“ se proslavilo především produkcí bílých vín z odrůdy Chenin B. Po krizi, kterou způsobila mšička, se však na vinohradech začal rychle rozšiřovat modrý kultivar Cabernet franc N a o něco později také modrý Cabernet Sauvignon N. Na počátku 20. století se výroba orientovala především na lehké víno typicky podávané v kavárnách, kterému se v kraji říká „rouget“. Jednalo se o první fázi přeměny anjouských vinic. Ve spojení s odrůdami Grolleau N a Grolleau gris G, jež dávají vína „clairet“ a málo zbarvená, a doplňkově také s odrůdami Gamay N a Pineau d'Aunis N se výše uvedené kultivary podílely na rozmachu produkce ikonických růžových vín, která dosáhla známosti a uznání pod chráněnými označeními původu „Cabernet d'Anjou“ a „Rosé d'Anjou“. Druhá fáze přeměny vinic vycházela ze zkušeností, které výrobci získali při práci se zmiňovanými odrůdami. Pozorování a analýza optimálního vztahu mezi kultivary a místy jejich výsadby, vyhodnocování sklizňového potenciálu a zvládnutí vinifikačních technik vedly od 60. let k rozvoji výroby červených vín.

2.   Informace o jakosti a vlastnostech produktu

Růžová vína obsahují zkvasitelné cukry a vyznačují se více či méně výraznou cukernatostí. V intenzivním aromatickém výrazu se projevují specifické vlastnosti odrůd, které byly pro jejich výrobu použity. Vždy jsou však přítomny ovocné tóny (broskev, jahoda, citrusy atd.). Po chuťové stránce jsou vína důmyslně vyvážená co do svěžesti a kulatosti. Mají dlouhou aromatickou dochuť.

3.   Příčinná souvislost

Specifická krajina severních vinic, mírné podnebí a jedinečné geologické a půdní podmínky společně dodávají vínům chuťovou identitu, která se projevuje ve svěžesti.

Různorodé poměry na vinohradech, dané odlišnou geologickou a půdní situací, umožnily producentům nalézt pro každou z odrůd, které se v oblasti prosadily, podmínky, za jakých dosahuje nejlepšího vyjádření. Díky pozorování a zkoumání výsledků na vlastních vinicích se tak vinařům podařilo dospět k optimálnímu způsobu výsadby.

Odrůdami Grolleau N, Grolleau gris G nebo Pineau d'Aunis N jsou osázeny písčito-štěrkové pahorky a roviny a vyrábějí se z nich růžová vína, jež vynikají ovocností. Kultivarům Cabernet franc N a Cabernet-Sauvignon N se pak dobře daří na mělkých či hnědých půdách s usměrněným přívodem vody a vznikají z nich kulatá růžová vína s příjemně dlouhým aromatickým výrazem.

9.   Další základní podmínky (balení, označování a další požadavky)

Oblast v bezprostřední blízkosti

Právní rámec:

Právní předpisy EU

Typ dalších podmínek:

Odchylka týkající se produkce ve vymezené zeměpisné oblasti

Popis podmínek:

Oblast v bezprostřední blízkosti, vymezená odchylkou pro vinifikaci a výrobu vín, na které se vztahuje chráněné označení původu „Rosé d’Anjou“, zahrnuje území následujících obcí, a to na základě úředního zeměpisného kodexu z roku 2021:

departement Indre-et-Loire: Saint-Nicolas-de-Bourgueil,

departement Loire-Atlantique: Ancenis-Saint-Géréon (pouze na území bývalé obce Ancenis), Le Loroux-Bottereau, Le Pallet, La Remaudière, Vair-sur-Loire (pouze na území delegované obce Anetz), Vallet,

departement Maine-et-Loire: Orée d'Anjou (pouze na území delegované obce Saint-Laurent-des-Autels), Saint-Martin-du-Fouilloux.

Označování

Právní rámec:

Vnitrostátní právní předpisy

Typ dalších podmínek:

Další ustanovení týkající se označování

Popis podmínek:

Název označení může být doplněn o slova „primeur“ nebo „nouveau“ v souladu s pravidly stanovenými ve specifikaci.

Nepovinné údaje, jejichž použití může být v souladu s předpisy Společenství upraveno členskými státy, se na etiketách uvádí písmem, které nesmí být co do výšky, šířky ani tloušťky větší než dvojnásobek velikosti písmen tvořících název chráněného označení původu.

Název CHOP může být doplněn o zeměpisné označení „Val de Loire“ v souladu s pravidly stanovenými ve specifikaci. Velikost písma použitého pro zeměpisné označení „Val de Loire“ nesmí být ani na výšku, ani na šířku větší než dvě třetiny velikosti písma, které je použito pro název chráněného označení původu.

V obchodní úpravě a značení vín se nesmí používat termín „cabernet“ ani názvy odrůd Cabernet Sauvignon N či Cabernet franc N.

U vín s označením „primeur“ nebo „nouveau“ se povinně uvádí ročník.

Na etiketách vín může být upřesněn název menší zeměpisné jednotky, a sice za těchto podmínek: jedná se o pomístní název zanesený v katastru a daný pomístní název je uveden v prohlášení o sklizni. Pomístní název evidovaný v katastru se na etiketu tiskne písmem, jež výškovými ani šířkovými rozměry nepřesahuje polovinu velikosti písma, které je použito pro název chráněného označení původu.

Odkaz na specifikaci výrobku

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-cea1d3f7-577f-445e-9e58-b708a8d13eb8


(1)  Úř. věst. L 9, 11.1.2019, s. 2.


Top